JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Penggunaan Kalimah Allah Oleh Orang Bukan Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Johor
Keputusan
:

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (JOHOR) 2004

 

PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH OLEH ORANG BUKAN ISLAM

 

Menurut subseksyen 48(6) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2004 [Enakmen 16 Tahun 2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Johor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan, memberi dan mengisytiharkan fatwa seperti berikut:

 

 

“Penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam adalah tidak diharuskan, tidak dibenarkan, serta ditegah dan dilarang.”

 

 

 

Klik disini untuk mencetak