JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Filem "The Message"

Kategori: Akidah
Tahun: 1982
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) telah memutuskan bahawa Filem "The Message" ini haram (tidak boleh) ditayangkan kepada umum sekalipun dibuat potongan-potongan tertentu.

Klik disini untuk mencetak