JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Garis Panduan Hiburan Dalam Islam (Edisi Kedua)

Kategori: 
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pahang
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang yang bersidang pada 14 Mei 2015 Kali Ke 2/2015 telah membincangkan Garis Panduan Hiburan Dalam Islam (Edisi Kedua) . Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

 

Mesyuarat bersetuju menggunakan garis panduan yang telah ditetapkan.


Sumber:


http://mufti.pahang.gov.my/index.php/perkhidmatan/bahagian-fatwa/keputusan-fatwa/17-2015/45-garis-panduan-hiburan-dalam-islam-edisi-kedua

Klik disini untuk mencetak