JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Penukaran Nama Daripada Bukan Islam Kepada Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2015-1436H yang bersidang pada 26 Ogos 2015 bersamaan 11 Dzulqa’dah 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-23 berkenaan Penukaran Nama Daripada Bukan Islam Kepada Islam dengan sighah seperti berikut :


  1. Dibolehkan untuk mengekalkan nama asal yang mempunyai pengertian yang baik.
  2. Walau bagaimanapun, adalah menjadi satu keperluan untuk meletakkan nama Islam.
  3. Pertukaran nama perlu dilakukan sekiranya nama tersebut mempunyai pengertian yang tidak baik.
  4. Tiada halangan saudara baru untuk meletakkan nama bapanya atau boleh dibin/dibintikan dengan nama Abdullah atau tidak dibin/dibintikan dengan apa-apa nama.

 

Status pewartaan : Tidak diwartakan 

Klik disini untuk mencetak