JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Ungkapan al-Madad Ya Rasulullah

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
Keputusan
:

Ungkapan al-Madad Ya Rasulullah yang membawa maksud: “Mohon bantuan wahai Rasulullah” adalah sejenis al-Istighathah yang tidak dibenarkan di dalam Islam kerana ia perbuatan Syirik di dalam Doa berdasarkan nas-nas dari al-Quran dan al-Sunnah

Klik disini untuk mencetak