JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Menghisap Shisha Menurut Pandangan Syarak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
Keputusan
:

Muzakarah Khas Majlis Fatwa Negeri Sabah yang bersidang pada pada 21 Januari 2016/ 13-15 Muharram 1437H telah membuat keputusan untuk memperakui tanpa pindaan fatwa yang telah dikeluarkan   dalam    Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil. 3/2015 yang bersidang pada 21 Disember 2015 di  Hotel  Sama-Sama,  KLIA,  Sepang,  Selangor Darul Ehsan seperti    berikut


Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa shisha adalah haram. Oleh itu, umat Islam  adalah  dilarang  menghisap  shisha atau menyediakan perkhidmatan menghisap shisha  atau  apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan shisha.

Klik disini untuk mencetak