JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
Keputusan
:

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2016 yang bersidang pada 01 - 03 Mac 2016M / 22 - 24 Jamadilawal 1437H bertempat di Grand Borneo Hotel, Kinabalu bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia seperti berikut:


Muzakarah bersetuju menetapkan had tempoh maksima bagi seseorang  Saudara Baru dipanggil Muallaf ialah lima (5) tahun. 

Klik disini untuk mencetak