JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Pengurusan  Pengebumian  Jenazah  Dalam  Kalangan  Warga Polis Diraja Malaysia

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
Keputusan
:

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2016 yang bersidang pada 01 - 03 Mac 2016M / 22 - 24 Jamadilawal 1437H bertempat di Grand Borneo Hotel, Kinabalu bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dengan pindaan seperti berikut:


1.  Hukum  anggota  pasukan  beruniform  seperti  PDRM,  ATM  dan seumpamanya yang beragama  Islam  mengusung  jenazah  anggota  bukan Islam  sewaktu istiadat/ upacara  pengebumian dijalankan adalah harus dengan syarat:


           i.  Tidak terlibat dalam upacara penyembahan dan keagamaan; dan


           ii.  Si mati merupakan ahli keluarga, teman rapat, rakan sepasukan atau jiran.


2.  Jenazah  mana-mana  anggota yang beragama Islam diusung  oleh anggota bukan Islam  sewaktu  istiadat/upacara pengebumian dijalankan adalah haram kerana orang Islam hendaklah diutamakan dalam urusan berkaitan agama Islam dan tujuan mengiringi jenazah adalah sebagai syafaat kepada jenazah


3.  Mana-mana  anggota  beruniform  beragama Islam adalah dilarang terlibat dalam pancaragam sewaktu upacara pengkebumian anggota bukan beragama Islam;


4.   Melepaskan tembakan selepas pengebumian jenazah anggota yang beragama Islam adalah dilarang kerana muzik dan bunyi-bunyian tidak    dibenarkan    di tanah perkuburan;


5. Tiupan bugle, bunyi-bunyian atau muzik adalah dilarang dalam pengurusan jenazah orang Islam sebelum  atau  selepas upacara pengebumian  dijalankan  kerana ia  termasuk  dalam larangan meninggikan suara di tanah perkuburan;


6. Penggunaan pakaian seragam anggota beruniformyang mengandungi kalimah Allah dan Muhammad pada mayat anggota pasukan sama ada Islam atau bukan Islam adalah dilarang.  

Klik disini untuk mencetak