JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Hukum Mandi Safar

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
Keputusan
:

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3 Tahun 2017 telah bersidang pada 27-28 September 2017 / 6-7 Muharram 1439H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi   membincangkan mengenai perkara “Hukum Mandi Safar” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:  


  1. Mandi Safar adalah ritual yang bertentangan dengan hukum syarak.
  2. Ia adalah suatu bidaah yang keji dan mengandungi beberapa iktikad yang fasid serta aktiviti yang tidak senonoh.
  3. Mana-mana orang Islam yang melakukan ritual atau aktiviti Mandi Safar atau seumpamanya adalah melakukan kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995 atau undang-undang lain yang berkuatkuasa di negeri ini.
Klik disini untuk mencetak