JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Confrence)

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H berkaitan Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Confrence) memutuskan bahawa:


Harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut:-

 

a.  hendaklah majlis ini berlangsung ditahap yakin;


b.  tidak ada unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan;


c.  memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak;


d. ada halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis; dan


e.  tertakluk kepada Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Klik disini untuk mencetak