JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Hukum Tarian Poco-Poco Menurut Perspektif Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H berkaitan Hukum Tarian Poco-Poco Menurut Perspektif Islam memutuskan bahawa:Apa jua bentuk tarian sama ada poco-poco dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bentuk tarian yang dilakukan hendaklah merujuk Garis Panduan Hiburan Dalam Islam antaranya:-


a berpakaian menutup aurat, sopan serta tidak memakai pakaian yang boleh mendedahkan diri kepada eksploitasi penonton dan tidak bercanggah dengan kehendak Islam;


b. gerak tari yang disembahkan tidak menimbulkan fitnah;


c.tidak berlaku percampuran antara lelaki dengan perempuan yang boleh menimbulkan fitnah;


d. tidak bertujuan pemujaan atau penyembahan agama bukan Islam; dan


e. tidak dipersembahkan dengan gaya yang memberahikan.


Sumber:

http://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa-xwarta/2016/661-fatwa-tarian-poco-poco-menurut-perspektif-islam

Klik disini untuk mencetak