JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Ajaran Qadiani/Ahmadiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2017 yang bersidang pada 18-19 April 2017 telah memutuskan bahawa Ajaran Qadiani/Ahmadiah adalah sesat dan terkeluar daripada ajaran Islam. Klik disini untuk mencetak