JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Pindaan Sighah Fatwa Hukum Pelantikan Hakim Syar’ie Wanita

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 2/2016 yang bersidang pada 12 April 2016 bersamaan 4 Rajab 1437H berkaitan Pindaan Sighah Fatwa Hukum Pelantikan Hakim Syar’ie Wanita memutuskan bahawa:Harus bagi mana-mana Wanita Muslim memegang jawatan sebagai Hakim Syar’ie dalam kes Mal tetapi tidak harus dalam kes jenayah berat (ad-dima’).


*Nota; Fatwa ini berkaitan dengan keputusan Hukum Pelantikan Hakim Syarie' Wanita dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-3/2006 pada 18/6/2006.

Klik disini untuk mencetak