JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Fatwa Berhubung Kedudukan Wasiat Kepada Waris

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 4/2016 yang bersidang pada 28 Julai 2016 bersamaan 23 Syawwal 1437H berkaitan Fatwa Berhubung Kedudukan Wasiat Kepada Waris memutuskan bahawa:          

                                        

Tidak Harus wasiat kepada waris. 

Klik disini untuk mencetak