JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Program Perkongsian Susu Ibu Di Hospital

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke- 31/2017 yang bersidang pada 6 Ogos 2017 bersamaan 13 Zulkaedah 1438H telah memutuskan seperti berikut:

 

Para ulama telah berbeza pendapat tentang beberapa perincian berkaitan hukum susuan (radha’ah). Majoriti (Jumhur) berpendapat penyusuan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada payudara ibu boleh mensabitkan hubungan mahram susuan.

 

Di samping itu terdapat dalam kalangan ulama yang mensyaratkan susuan itu hendaklah secara langsung daripada payudara ibu susuan. Ini seperti pendapat al-Laith bin Saad, Ibn Hazm dan selain mereka. Pandangan ini juga yang ditarjihkan oleh al-Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Syeikh Mustafa al-Zarqa dan lain-lain. Para ulama juga ramai yang menyebut bahasawanya percampuran susu berlainan ibu tidak mensabitkan hukum mahram. Demikian juga para ulama berkhilaf tentang jumlah bilangan susuan yang mensabitkan hukum berkenaan. Majoriti ulama mentarjihkan lima kali susuan yang mengenyangkan.

 

Setelah berbincang pandangan-pandangan di atas dan mengambil kira keperluan dan realiti yang ada dalam memelihara nyawa bayi khususnya bayi pramatang seperti yang telah dibentangkan oleh pihak Kementerian), maka JK Fatwa Perlis berpendapat Program Perkongsian Susu Ibu yang dicadangkan oleh KKM adalah tidak bercanggah dengan hukum syarak.

 

Walaubagaimanapun Jawatankuasa meminta supaya cara perlaksanaan program tersebut mengambil kira perkara-perkara berikut:

 

1. Hendaklah mendapat persetujuan dari kedua-dua pihak (ibu susuan dan anak susuan), kecuali dalam keadaan darurat.

 

2. Sekiranya berlaku susuan sebanyak 5 kali kenyang ke atas dari seseorang ibu susuan yang sama dengan rekod yang jelas, maka kedua-dua pihak (ibu susuan dan anak susuan) hendaklah mengetahui antara satu sama lain. Ini bagi menjaga hukum-hakam yang berkaitan dengan mahram.

 

Walaubagaimanapun JK Fatwa ingin memaklumkan wujudnya keluasan pendapat dalam hal ini dimana para ulama seperti al-Laith bin Saad, Ibn Hazm, al-Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Syeikh Mustafa al-Zarqa dan lain-lain mensyaratkan susuan itu berlaku secara langsung daripada payudara ibu, maka bagi yang berpegang dengan pendapat ini, dua perkara yang disebutkan di atas tidak menjadi syarat.

Klik disini untuk mencetak