JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Had Tempoh Panggilan Muallaf

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2005
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-69 yang bersidang pada 22-24 November 2005 telah membincangkan Had Tempoh Panggilan Muallaf.


Muzakarah telah memutuskan bahawa di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang baru memeluk agama Islam dipanggil sebagai Muallaf. Sebutan dan had tempoh panggilan Muallaf ini lebih bersifat urf semata-mata.

Klik disini untuk mencetak