JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Kutipan Zakat Di Negeri Selangor Yang Diserahkan Ke Negeri Perlis Melalui NGO Yang Dilantik Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Maips)

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram1438H berkaitan Kutipan Zakat Di Negeri Selangor Yang Diserahkan Ke Negeri Perlis Melalui NGO Yang Dilantik Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Maips) memutuskan bahawa:


Badan Bukan Kerajaan atau Non-Govermental Organization (NGO) atau indidvidu yang dilantik oleh mana-mana pihak selain daripada Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Lembaga Zakat Selangor (LZS) bagi mengutip zakat di negeri Selangor dan mengagihkan keluar negeri Selangor tanpa izin ulil-amri adalah tidak sah dari segi hukum syarak dan bercanggah dengan peruntukkan undang-undang sedia ada.


Sumber:


http://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa-xwarta/2016/667-kutipan-zakat-di-negeri-selangor-yang-diserahkan-ke-negeri-perlis-melalui-ngo-yang-dilantik-oleh-majlis-agama-islam-dan-adat-istiadat-melayu-perlis-maips

Klik disini untuk mencetak