JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersamaan 6 Rabiulawwal 1438H berkaitan Mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam memutuskan bahawa:


Harus mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam di Negeri Selangor.


Sumber:

http://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa-xwarta/2016/670-hukum-mewujudkan-produk-wakaf-khas-tanah-perkuburan-islam

Klik disini untuk mencetak