JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Status Wang Dermasiswa Zakat Dan Bantuan Umum Pelajaran Pelajar Selangor Di Mesir Yang Tidak Dituntut Ditukar Kepada Yang Belum Diagihkan Untuk Penerima (Fi Sabilillah)

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersamaan 6 Rabiulawwal 1438H berkaitan Status Wang Dermasiswa Zakat Dan Bantuan Umum Pelajaran Pelajar Selangor Di Mesir Yang Tidak Dituntut Ditukar Kepada Yang Belum Diagihkan Untuk Penerima (Fi Sabilillah) memutuskan bahawa:


Wang tersebut hendaklah dikembalikan kepada asnaf fisabillah untuk diagihkan kepada pelajar yang layak menerimanya.

Klik disini untuk mencetak