JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Penggunaan Istilah ‘Jual Beli Pajakan’ Dalam Kontrak Perjanjian Pajakan Unit Bagi Projek Pembangunan Hartanah Wakaf Selangor

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H berkaitan Memohon Kelulusan Penggunaan Istilah "Jual Beli Pajakan" Dalam Kontrak Perjanjian Pajakan Unit Bagi Projek Pembangunan Hartanah Wakaf Selangor memutuskan bahawa:


Harus menggunakan istilah ‘jual beli manfaat’ dalam kontrak perjanjian pajakan unit bagi projek pembangunan hartanah wakaf Selangor.

Klik disini untuk mencetak