JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Status Wang Derma Hasil Dari Program 3P (Pemakluman, Pemutihan Dan Penguatkuasaan) Oleh Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H berkaitan Status Wang Derma Hasil Dari Program 3P (Pemakluman, Pemutihan Dan Penguatkuasaan) Oleh Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS memutuskan bahawa:


Mana-mana rampasan wang derma untuk tujuan wakaf hendaklah di salurkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) berasaskan kepada niat kutipan dilakukan (tertulis di tabung) manakala untuk tujuan selain daripada itu disalurkan kepada Baitulmal.


Sumber:

http://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa-xwarta/2017/687-status-wang-derma-hasil-dari-program-3p-pemakluman-pemutihan-dan-penguatkuasaan-oleh-bahagian-pengurusan-penguatkuasaan-jais


Klik disini untuk mencetak