JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Permainan Pokemon Go

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pahang
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang yang bersidang pada 25 Ogos 2016 Kali Ke 3/2016 telah membincangkan Hukum Permainan Pokemon Go. Mesyuarat bersetuju memutuskan Hukum Permainan Pokemon Go adalah haram


Sumber:


http://mufti.pahang.gov.my/index.php/perkhidmatan/bahagian-fatwa/keputusan-fatwa/16-2016/129-hukum-permainan-pokemon-go

Klik disini untuk mencetak