JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Menganjurkan Program "Men Seks Men" Di Negeri Pahang

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pahang
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang yang bersidang pada 19 Disember 2016 Kali Ke 4/2016 telah membincangkan Hukum Menganjurkan Program "Men Seks Men" Di Negeri Pahang. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:


Mesyuarat bersetuju memutuskan mana-mana orang yang menganjurkan dan terlibat dengan Program (Men Seks Men) adalah dilarang dan diharamkan kerana ia bercanggah dan menyalahi hukum syarak  


Sumber:


http://mufti.pahang.gov.my/index.php/perkhidmatan/bahagian-fatwa/keputusan-fatwa/16-2016/132-hukum-menganjurkan-program-men-seks-men-di-negeri-pahang

Klik disini untuk mencetak