JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Had Tempoh Muallaf.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perak
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke ke 210 bertarikh 5-7 Mac 2017M / 6-8 J' Akhir 1438H (Ahad-Selasa) telah memutuskan seperti berikut:


Mesyuarat memperaku dan bersetuju bahawa kadar penentuan Had Muallaf bagi Negeri Perak Darul Ridzuan adalah selama 3 tahun dengan syarat mengikuti kelas-kelas agama yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Perak atau Badan-badan Berautoriti ".


Klik disini untuk mencetak