JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-Duanya Oleh Ismail Bin Kassim Dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (Perahmat) Atau Seumpamanya


Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Pertama Penggal Ke-12 yang bersidang pada 2 Jamadil Akhir 1438H bersamaan 1 Mac 2017 telah bersetuju dan memutuskan untuk mewartakan ajaran ini serta membuat keputusan sebagaimana sighah fatwa berikut:


i. Fahaman dan ajaran ilmu syahadah, zikir nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (Perahmat) atau seumpamanya mengandungi elemen-elemen seperti berikut :

 • Terbatal kesemua rukun Islam sekiranya tidak mempelajari ilmu syahadah yang dibawa oleh Ismail bin Kassim .
 • Tuntutan mencari penyaksi syahadah.
 • Ismail bin Kassim penyaksi syahadah.
 • Wajib mempelajari zikir nafas kerana tiada cara lain untuk mencari Allah kecuali melaluinya.
 • Mengisi nafas dengan zikir لا إله إلا الله
 • Amalan zikir nafas telah wujud sejak dari zaman Nabi Adam a.s.
 • Zikir nafas adalah amalan 124,000 para rasul dan para wali Allah.
 • Amalan zikir nafas adalah sahih dan sabit melalui al-Quran dan al-Hadith.
 • Semua makhluk hidup dengan kalimah ‘Hu’.
 • Kelebihan luar biasa apabila mengamalkan zikir nafas.
 • Mengamalkan kepercayaan Wahdat al-Wujud.
 • Mentakwil ayat-ayat al-Quran secara bathil.
 • Kaedah penafsiran al-Quran (usul tafsir) yang menyeleweng.
 • Berpegang kepada hadis palsu.
 • Ghuluw (melampau) dalam menghormati guru.


ii. Ajaran ilmu syahadah, zikir nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (Perahmat) adalah haram kerana menyeleweng dan bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah dan syariah.


iii. Diharamkan mana-mana orang Islam di Negeri Terengganu daripada berpegang dan mengamalkan sebarang ajaran ilmu syahadah, zikir nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (Perahmat)


iv. Semua bentuk pengajaran, penerbitan dan pengedaran bahan-bahan ajaran tersebut melalui apa jua medium hendaklah disekat, dihenti dan diharamkan serta-merta.


v. Justeru, orang Islam hendaklah menjauhi ajaran ini dan dilarang berpegang serta beramal dengannya. Mana-mana orang Islam yang telah mengamalkan fahaman dan ajaran ini hendaklah segera bertaubat kepada Allah s.w.t.


vi. Mana-mana orang Islam di Negeri Terengganu yang melakukan perkara-perkara di atas adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di Negeri Terengganu.


Klik disini untuk mencetak