JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 3/2017-1438H yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rejab 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan berkenaan Hukum Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan dengan pindaan sighah seperti berikut :


Haram menggugurkan janin di dalam kandungan, kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk dan boleh membahayakan nyawa ibu atas nasihat dua orang doktor yang adil.

 

Status Pewartaan : Tidak Diwartakan


Klik disini untuk mencetak