JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2017-1438H yang bersidang pada 20 Julai 2017bersamaan 26 Syawal 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke - 93 berkenaan Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia dengan sighah seperti berikut : 


  1. Muzakarah berpandangan bahawa Islam menetapkan bahawa jasad seseorang yang telah meninggal dunia mempunyai kemuliaan, nilai dan hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dipelihara sepertimana orang yang masih hidup. Pembedahan dan pengawetan mayat yang bertujuan untuk pameran dan diperagakan dalam pelbagai bentuk dan aksi adalah bertentangan dengan syarak.
  2. Oleh yang demikian, selaras dengan ketetapan hukum syarak, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum mengadakan pameran spesimen anatomi manusia adalah haram dan dilarang dalam Islam.
  3. Walau bagaimanapun, bagi tujuan pendidikan kepada orang awam berkaitan anatomi manusia, ia boleh dilakukan melalui bahan-bahan pameran yang lain seperti melalui gambar-gambar dan bahan-bahan tiruan tanpa menggunakan mayat sebenar.

 

Status Pewartaan : Proses Warta


Klik disini untuk mencetak