JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Garis Panduan Hiburan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Garis Panduan Hiburan. Mesyuarat memutuskan seperti berikut:


(i) Bersetuju menerima pakai Garis Panduan Hiburan yang telah diperakukan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 bertarikh 10-11 Februari 2015.


(ii) Garis panduan ini hendaklah dibacakan bersama dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2012 bertarikh 29 Mac 2012 berkaitan Penjelasan Hukum Isu Wanita Bernasyid.


Klik disini untuk mencetak