JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Status Keesahan Mewakafkan Tanah Berstatus Pajakan

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3/2016 yang bersidang pada 8-9 Jun 2016 telah membincangkan mengenai Status Keesahan Mewakafkan Tanah Berstatus Pajakan. Mesyuarat bersetuju Status Keesahan Mewakafkan Tanah Berstatus Pajakan adalah sebagai wakaf muaqqad kerana tiada milik yang sempurna (تمام ملكية).

Klik disini untuk mencetak