JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Perbezaan Susunan Wali Perkahwinan: Penilaian Semula Dan Penyelesaian

Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
Keputusan
:

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 4 Tahun 2017 telah bersidang pada 22-23 November 2017 / 3-4 Rabiulawwal 1439H di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Perbezaan Susunan Wali Perkahwinan: Penilaian Semula Dan Penyelesaian” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:


Susunan Pewalian adalah seperti berikut:-


1.    Bapa.

 الأب


2.    Datuk (bapa kepada bapa)

  الجد أبو الأب


3.    Saudara lelaki seibu sebapa

 الأخ للأب والأم


4.    Saudara lelaki sebapa

  الأخ للأب


5.    Anak saudara lelaki seibu sebapa

 إبن الأخ للأب والأم


6.    Anak saudara lelaki sebapa

  إبن الأخ للأب


7.    Anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa ke bawah

 إبن إبن الأخ للأب والأم وإن سفل


8.    Anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa ke bawah

إبن إبن الأخ للأب وإن سفل

 

9.  Bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa

العم للأب والأم

 

10. Bapa saudara sebelah bapa sebapa

 العم للأب  

 

11. Anak lelaki Bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa

إبن العم للأب والأم

 

12. Anak lelaki Bapa saudara sebelah bapa sebapa

  إبن العم للأب

 

13. Anak sepupu seibu sebapa ke bawah

  إبن إبن العم للأب والأم وإن سفل

 

14. Anak sepupu sebapa ke bawah

  إبن إبن العم للأب وإن سفل

 

15. Bapa saudara bapa sebelah bapa sebelah bapa seibu sebapa

 عم الأب للأب والأم

 

16. Bapa saudara bapa sebelah bapa sebelah bapa sebapa

عم الأب للأب

 

17. Anak lelaki datuk saudara seibu sebapa

إبن عم الأب للأب والأم 

 

18. Anak lelaki datuk saudara sebapa

    إبن عم الأب للأب

 

19. Anak lelaki kepada anak lelaki datuk saudara seibu sebapa ke bawah

ل إبن إبن عم الأب لأب والأم وإن سفل

 

20. Anak lelaki kepada anak lelaki datuk saudara sebapa ke bawah

إبن إبن عم الأب للأب وإن سفل

 

21. Bapa saudara datuk seibu sebapa

عم الجد للأب والأم

 

22. Bapa saudara datuk sebapa

 عم الجد للأب

 

23. Anak lelaki moyang saudara seibu sebapa

إبن عم الجد للأب والأم

 

24. Anak lelaki moyang saudara seibu sebapa

إبن عم الجد للأب

 

25. Anak lelaki kepada anak lelaki moyang saudara seibu sebapa dan ke bawah

إبن إبن عم الجد للأب والأم وإن سفل 

 

26. Anak lelaki kepada anak lelaki moyang saudara sebapa dan ke bawah

إبن إبن عم الجد للأب وإن سفل 

 

Klik disini untuk mencetak