JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Aqidah Yang Menyeleweng: Brelwi

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-103 yang telah bersidang pada 27 Julai 2017 telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan bahawa ajaran tersdebut adalah dilarang dan tidak boleh disebarkan di Wilayah Persekutuan . Pada masa yang sama satu kajian yang lebih terperinci perlu dibuat dan akan dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa perundinga hukum syara’ yang akan datang.


                                                                            Tindakan: PMWP

Disahkan oleh :


(DATUK DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI)

Mufti Wilayah Persekutuan

Merangkap Pengerusi

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan

Klik disini untuk mencetak