JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Program Hibah Wakaf (FAHUWA) Sebagai Satu Cara Infak Yang Sah Di Sisi Syarak Dan Boleh Dipromosikan Secara Menyeluruh Di Malaysia

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan Menyatakan tidak ada keperluan bagi jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan untuk memutuskan hukum wakaf hibah tersebut memandangkan panel syariah Takaful Ikhlas telah membuat keputusan dan produk tersebut telah dipromosikan kepada masyarakat.


                                                   Tindakan : Agensi Takaful Ikhlas

Disahkan oleh :(DATUK DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI)

Mufti Wilayah Persekutuan

Merangkap Pengerusi

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan

Klik disini untuk mencetak