JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Larva Lebah Dalam Produk Makanan Dan Kosmetik

Kategori: Perubatan
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan membuat keputusan menangguhkan keputusan dan meminta pihak bahgian HAB HALAL Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memperincikan keperluan menggunakan Larva Lebah samada di peringkat Dhururiyyat, Haajiyyat atau Tahsiniyyat. 

                               

                                                      Tindakan : Hub HalalDisahkan oleh :
(DATUK DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI)

Mufti Wilayah Persekutuan

Merangkap Pengerusi

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan

Klik disini untuk mencetak