JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Penggunaan Matawang Bitcoin

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
Keputusan
:

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan meminta supaya kajian yang lebih terperinci dari segi realiti sebenar amalan Bitcoin serta mendapatkan maklumat dari negara-negara yang mengamalkannya.


                                                             Tindakan : PMWP


Disahkan oleh :
(DATUK DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI)

Mufti Wilayah Persekutuan

Merangkap Pengerusi

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan

Klik disini untuk mencetak