JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi
Kategori: Munakahat
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil 5/2018-1439H yang bersidang pada 26 Julai 2018 bersamaan 13 Zu-al-Qa’dah 1439H telah 2014 telah membincangkan Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:


Berasaskan nas-nas Syarak dan Qaedah-Qaedah Fiqhiyyah serta keterangan pakar-pakar kesihatan dan psikologi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perkahwinan kanak-kanak adalah harus dan dibenarkan dengan syarat ia dilakukan semata-mata untuk memenuhi kemaslahatan kanak-kanak tersebut secara syar’ie, mengikut peraturan dan undang-undang yang telah wujud dan sedia ada.


Klik disini untuk mencetak