JAKIM OFFICIAL WEBSITE
Responsive image
Tajuk
:

Ajaran Millah Abraham@ibrahim atau Seumpamanya

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
Keputusan
:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Ugama Islam Malaysia Kali Ke-109 yang bersidang pada 18-19 Oktober 2016 telah membincangkan Ajaran Millah Abraham@ibrahim atau Seumpamanya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:


1.Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah mendapati bahawa Ajaran Millah Abraham@Ibrahim mengandungi perkara-perkara berikut:


i. Membawa ajaran Islam baharu. Golongan Millah Abraham mendakwa bahawa Kerajaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijri. Setelah kejatuhan Islam pada 1324 Hijri, pengikut Millah Abraham mendakwa bahawa golongan musyrik termasuk para ulama' telah membawa ajaran Islam yang palsu dan hendaklah bertaubat dengan memilih kembali deen Millah Abraham@Ibrahim.


ii. Mendakwa wujud rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini mentafsirkan bahawa Allah SWT mengutuskan Rasul dalam kalangan kaum mereka sendiri untuk memudahkan kaum tersebut memahami dan mengajar mereka untuk keluar daripada kesesatan. Maka, Rasul Millah Abraham diutuskan dari kalangan bangsa Melayu Nusantara ini mengenai agama yang benar. Rasul yang dimaksudkan oleh kumpulan ini ialah Ahmad Mushaddeq. Maksud Khataman Nabiyyin adalah kesempurnaan deen pada zaman Nabi Muhammad dan bukanlah penutup segala nabi.


iii. Ajaran ini mencampuradukkan ajaran dalam al-Quran, Bible dan Taurat (Perjanjian Lama). Selain terjemahan al-Quran, kumpulan ini juga menggunakan kitab Taurat dan Injil (Bible Perjanjian Lama dan Baru) dalam pengajian mereka kerana dalam al-Quran telah membenarkan kitab sebelum al-Quran dan juga menerangkan bahawa kitab Taurat dan Injil sebagai panduan.


iv. Penyelewengan Konsep صراط المستقيم (Sirotol Mustaqim). Maksud صراط المستقيم dalam ajaran Millah Abraham adalah merujuk kepada jalan yang benar, iaitu dengan mengambil pengajaran daripada kitab-kitab Allah dan melalui sejarah di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Justeru, hanya sdatu jalan sahaja yang perlu wujud untuk mengabdi kepada Tuhan, iaitu melalui ajaran Millah Abraham. Pengikut Ajaran Millah Abraham dikehendaki mempelajari kitab-kitab terdahulu juga sebagai sumber pelajaran kerana sirotol mustaqim ada ciri-cirinya tersendiri dan perlu dipelajari melalui kitab-kitab Allah.


v. Penyelewengan Konsep Hari Kiamat. Hari Kiamat dalam Ajaran Millah Abraham adalah merujuk kepada perkataan "qiyam", iaitu bangkit atau tegak dan tidak ditafsirkan Hari Kiamat adalah hari kehancuran, kerana Hari Kiamat hanya diketahui oleh Allah SWT sahaja. Perkataan qiyam dalam ayat ini merujuk kepada keperluan untuk menegakkan agama. Setelah zaman satu-satu umat telah habis, maka akan ada rasul baharu yang akan menegakkan deen bagi umat pada zaman tersebut. Sistem ini silih berganti sehingga keputusan Allah untuk menamatkan dunia ini.


vi.Penyelewengan pemahaman Darussalam atau Syurga. Ajaran Millah Abraham berpegang bahawa Darussalam itu ada di atas muka bumi, iaitu 'Dar' = tempat atau kehidupan dan 'as-salam' = yang mensejahterakan atau damai sejahtera. Maka Darussalam itu adalah simbol kepada model kehidupan yang damai sejahtera di atas muka bumi yang wujud apabila sistem Tuhan ditegakkan; iaitu melalui Ajaran Millah Abraham.


vii. Meninggalkan Solat Lima Waktu dan Solat Jumaat. Pengikut Ajaran Millah Abraham tidak melaksanakan Solat Fardhu yang diwajibkan ke atas semua mukallaf. mereka mengatakan solat itu merujuk kepada "sillah", iaitu hubungan dengan ajaran Millah. Makna lain ialah bersungguh-sungguh menegakkan deen melalui Millah Abraham, bukan maksud solat yang dilakukan oleh orang Islam.


2.Sehubungan dengan itu, Muzakarah memutuskan pandangan hukum bahawa Ajaran Millah Abraham@Ibrahim menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak;


3.Justeru, orang Islam hendaklah menjauhi ajaran Millah Abraham@Ibrahim dan dilarang berpegang serta beramal dengannya. Mana-mana orang Islam yang telah berbai'ah atau mengamalkan fahaman dan ajaran ini hendaklah segera bertaubat kepada Allah SWT.


4.Semua bentuk pengajaran, penerbitan dan pengedaran bahan-bahan ajaran Millah Abraham@ibrahim melalui apa jua medium hendaklah disekat, dihenti dan diharamkan serta merta.


Klik disini untuk mencetak