Responsive image

Responsive image
Tajuk
:

Perbezaan Pada Susunan Wali Perkahwinan: Penilaian Semula dan Penyelarasan


Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan kajian dan kertas yang dibentangkan, Muzakarah Jawatankuasa MKI Kali Ke-111 yang bersidang pada 8-10 November 2017 mendapati bahawa:i.            ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Cadangan Pelantikan Ketua Hakim Syar'ie Dalam Kalangan Wanita


Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-116 pada 20-21 November 2019 telah membincangkan berkaitan Cadangan Pelantikan Ketua Hakim Syarie dalam Kalangan Wanita. Muzakarah telah membuat keputusan bahawa wanita harus dilantik men ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedudukannya Oleh Ismail Kassim (PERAHMAT)


Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 1/2017 yang bersidang pada 15-16 Februari 2017 telah membincangkan mengenai Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedudukannya Oleh Ismail Kassim (PERAHMAT). Mesyuarat telah memutuskan s ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Kegiatan Hizbut Tahrir Malaysia Yang Meragukan Khususnya Di Wilayah Persekutuan


Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-107 yang telah bersidang pada 5 April 2018 telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan dan mendapati fahaman atau doktrin yang bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah.Berikut din ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Perbezaan Pada Susunan Wali Perkahwinan : Penilaian Semula Dan Penyelarasan


Keputusan (Sighah)
:
1. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Perbezaan Pada Susunan Wali Perkahwinan : Penilaian Semula Dan Penyelarasan. Mesyuarat memutuskan untuk menerima serta memperakukan susun ... baca selanjutnya

Log In
Jabatan Mufti Seluruh Malaysia