Responsive image

# Senarai Fatwa (Disusun mengikut yang terkini)
1
Tajuk
:

Kegiatan Hizbut Tahrir Malaysia Yang Meragukan Khususnya Di Wilayah Persekutuan

Kategori: Akidah
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-107 yang telah bersidang pada 5 April 2018 telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan dan mendapati fahaman atau doktrin yang bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah.Berikut dinyatakan beberapa fahaman mereka yang menyimpang :i.      Pemerintah, Ahli Parlimen Dan Para Ul baca selanjutnya
2
Tajuk
:

Kajian Terhadap Hizbur Tahrir

Kategori: Akidah
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Kajian Terhadap Hizbur Tahrir. Mesyuarat memutuskan bahawa:(i) pegangan dan pandangan-pandangan Hizbur Tahrir seperti mengkafirkan sistem parlimen berdemokrasi adalah sesat kerana ia berlawanan dengan sistem politik di negara ini dan berpegang kepada pandangan-pandangan y baca selanjutnya
3
Tajuk
:

Menyambut Perayaan Orang Bukan Islam Dalam Masjid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Orang Bukan Islam Dalam Masjid: Kajian Kes Masjid Jamek Tasek Gelugor, Seberang Perai Utara. Mesyuarat memutuskan seperti berikut:(i) Program kepada orang bukan Islam di masjid bagi tujuan dakwah kepada golongan ini, di samping memurnikan hubungan di a baca selanjutnya
4
Tajuk
:

Pelupusan Anggota, Tisu Dan Janin Orang Islam


Kategori: Perubatan
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 3/2018-1439H yang bersidang pada 29 Mac 2018 bersamaan 11 Rejab 1439H telah bersetuju dan memutuskan berkenaan Hukum Pelupusan Anggota, Tisu dan Janin Orang Islam dengan sighah seperti berikut 1. Pengurusan pelupusan anggota dan tisu orang Islam:- i. Anggota dan Tisu Orang baca selanjutnya
5
Tajuk
:

Hiasan Ayat Suci Al-Quran Atau Hadis (Khat) Di Dinding Dan Mihrab Masjid/Surau Daerah Timur Laut

Kategori: Ibadah
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Hukum Hiasan Ayat Suci Al-Quran Atau Hadis (Khat) Di Dinding Dan Mihrab Masjid/Surau Daerah Timur Laut. Mesyuarat memutuskan bahawa:(i) penggunaan sebarang khat yang susun atur kalimahnya mengelirukan pada mana-mana ayat al-Quran atau hadis adalah tidak harus.  baca selanjutnya
6
Tajuk
:

Menetap Dan Mengisytiharkan Hanya Dewan Solat Sembahyang Utama Sahaja Sebagai Kawasan Larangan Bagi Mereka Yang Berjunub Dan Perempuan Haid

Kategori: Ibadah
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti dan mengkaji keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang telah bersidang pada 19 Syawal 1437H bersamaan 24 Julai 2016 berhubung pengisytiharan dewan solat utama sahaja sebagai kawasan larangan bagi mereka yang berjunub dan perempuan haid seperti berikut: i.       Hanya dewan solat utama sahaja ditetap dan diisytiharkan sebagai kawasan larangan. Mana-mana orang ya baca selanjutnya
7
Tajuk
:

Larva Lebah Dalam Produk Makanan Dan Kosmetik

Kategori: Perubatan
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan membuat keputusan menangguhkan keputusan dan meminta pihak bahgian HAB HALAL Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memperincikan keperluan menggunakan Larva Lebah samada di peringkat Dhururiyyat, Haajiyyat atau Tahsiniyyat.      &n baca selanjutnya
8
Tajuk
:

Kedudukan Kiraan Bilangan Talak Perkahwinan Kali Kedua Pasangan Yang Diselangi Dengan Perkahwinan Lain


Kategori: Munakahat
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah mendengar taklimat yang telah disampaikan oleh Tuan Wan Abd. Malik bin Wan Sidek (Ketua Pendaftar, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu) berhubung memohon pandangan berhubung dengan kedudukan kiraan bilangan talak perkahwinan kali kedua pasangan yang diselangi dengan perkahwinan lain.Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-8 Penggal Ke-12 yang bersidang pada 20 Syaaban 1439 baca selanjutnya
9
Tajuk
:

Penggunaan Matawang Bitcoin

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan meminta supaya kajian yang lebih terperinci dari segi realiti sebenar amalan Bitcoin serta mendapatkan maklumat dari negara-negara yang mengamalkannya.             & baca selanjutnya
10
Tajuk
:

Penambahbaikan Pelaksanaan Wang Sumber Am Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Kategori: Pentadbiran
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan membuat keputusan seperti berikut :i.       Penggunaan Wang Tidak Patuh Syariah boleh digunakan untuk tujuan pengubahsuaian tandas, pagar, kawasan letak kereta serta segala yang berkaitan dengan masjid dan surau. baca selanjutnya
11
Tajuk
:

Penetapan Kadar Zakat Fitrah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Dan Labuan Bagi Tahun 1439H/ 2018M

Kategori: Zakat
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah menimbang dan bersetuju untuk membuat keputusan seperti berikut :Asal kadar zakat fitrah adalah satu sha’ (gantang) dan nilainya seperti yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh iaitu kadarnya bersamaan 2.7 baca selanjutnya
12
Tajuk
:

Projek Pembinaan Surau Ibnu Sina Dan Balai Pelawat Hospital Putrajaya Menggunakan Dana Waqaf

Kategori: Pentadbiran
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-107 yang telah bersidang pada 5 April 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan membuat keputusan bersetuju pembinaan surau dan balai pelawat menggunakan dana waqaf. Manakala Wang zakat tidak boleh dimasukkan ke dalam akaun waqaf kerana zakat hendaklah diagihkan kepada asnafnya secara khusus.         &n baca selanjutnya
13
Tajuk
:

Isu-Isu Etika Dan Hukum Berkaitan Penjagaan Akhir Hayat (End Of Life Care) Dalam Konteks Di MalaysiaKategori: Perubatan
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah mendengar taklimat yang telah disampaikan oleh Dato’ Dr. Aisai bin Abd. Rahman (Ketua Jabatan Anestesiologi & Pakar Perunding Kanan Anestesiologi), Dr. Nik Azman bin Nik Adib (Pakar Perunding Anestesiologi&Intensivist), Dr. Asmah binti Mohd (Ketua Jabatan Perubatan & Pakar Perunding Perubatan), Dr. Nujaimin bin Udin (Ketua Unit & Pakar Neurosurgeri) dan Dr. Radhiah binti Abu Bakar (Pakar Perunding Pediatrik&Neonatologist) dari Hospit baca selanjutnya
14
Tajuk
:

Membina Tandas Di Dalam Pagar Kawasan Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Bari


Kategori: Lain-lain
Tahun: 2018
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah mendengar taklimat yang telah disampaikan oleh Encik Sofiyuddin bin Yussof (Pegawai Agama Daerah Setiu), Encik Mohd Syarul bin Zakaria (Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam) dari Pejabat Agama Daerah Setiu dan  Tuan Haji Ayub bin Ahmad (Imam Masjid Kampung Sungai Bari) berhubung permohonan cadangan membina tandas di dalam pagar kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Bari, Setiu.   &nbs baca selanjutnya
15
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan Oleh Haji Shaari Mohd. Yusof

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2016 telah bersidang pada 24-26 Mei 2016M/17-19 Syaaban 1437H, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort & Spa, Kundasang, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan Oleh Haji Shaari Mohd. Yusof” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa: baca selanjutnya
16
Tajuk
:

Ajaran Qadiani/Ahmadiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2017 yang bersidang pada 18-19 April 2017 telah memutuskan bahawa Ajaran Qadiani/Ahmadiah adalah sesat dan terkeluar daripada ajaran Islam.  baca selanjutnya
17
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-Duanya Oleh Ismail Bin Kassim (Perahmat)

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H berkaitan Ajaran Ilmu Syahadah (Ilmu Penyaksian), Zikir Nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya yang diajar oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT) baca selanjutnya
18
Tajuk
:

Penggunaan Semula Bioefluen Terawat Dan Biopepejal Dari Loji Rawatan Kumbahan (“LRK”) IWK

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-100 yang bersidang pada 27 Februari 2017 bersamaan 30 Jamadil Awwal 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)            Proses rawatan sisa kumbahan ini hanya dilakukan kepada sisa kumbahan domestik sahaja yang diterima dan diproses di LRK baca selanjutnya
19
Tajuk
:

Pandangan Hukum Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedudukannya Oleh Ismail Bin Kassim

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah meneliti fakta-fakta, hujjah dan pandangan yang dikemukakan dan mendapati bahawa Ilmu Syahadah (Ilmu Penyaksian), Zikir Nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya yang diajar oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT) menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan akidah Ah baca selanjutnya
20
Tajuk
:

Hukum Memberi Pinjaman Wang

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kedah
 
Keputusan (Sighah)
:
21
Tajuk
:

Perbezaan Susunan Wali Perkahwinan: Penilaian Semula Dan Penyelesaian

Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 4 Tahun 2017 telah bersidang pada 22-23 November 2017 / 3-4 Rabiulawwal 1439H di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Perbezaan Susunan Wali Perkahwinan: Penilaian Semula Dan Penyelesaian” dan telah bersetuju me baca selanjutnya
22
Tajuk
:

Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di baca selanjutnya
23
Tajuk
:

Pelupusan Anggota, Tisu Dan Janin Orang Islam 

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Pelupusan Anggota, Tisu Dan Janin Orang Islam” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:  baca selanjutnya
24
Tajuk
:

Penggunaan Asid Tartarik Dalam Industri Makanan Halal

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Penggunaan Asid Tartarik Dalam Industri Makanan Halal” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah baca selanjutnya
25
Tajuk
:

Memberi Makan Daging Korban Kepada Orang Bukan Islam 

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017/26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Memberi Makan Daging Korban Kepada Orang Bukan Islam” dan telah bersetuju memutuskan sebagai panduan orang Islam di Negeri Sabah ba baca selanjutnya
26
Tajuk
:

Penggunaan Bahasa ‘Ajam (Selain Arab) Pada Khutbah Jumaat

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menggunakan Bahasa ‘Ajam (Selain Arab) Pada Khutbah Jumaat” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan baca selanjutnya
27
Tajuk
:

Penamaan Makanan Dan Minuman : Status Halal Dan Isunya

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Penamaan Makanan Dan Minuman : Status Halal Dan Isunya.” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bah baca selanjutnya
28
Tajuk
:

Valet Doa 

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Valet Doa.” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan Islam di Negeri Sabah bahawa:  baca selanjutnya
29
Tajuk
:

Hukum Mandi Safar

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3 Tahun 2017 telah bersidang pada 27-28 September 2017 / 6-7 Muharram 1439H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi   membincangkan mengenai perkara “Hukum Mandi Safar” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:   baca selanjutnya
30
Tajuk
:

Isu Penamaan Bin/Binti Abdullah Kepada Anak Tidak Sah Taraf 

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3 Tahun 2017 telah bersidang pada 27-28 September 2017 / 6-7 Muharram 1439H di Bilik Seri   Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Isu Penamaan Bin Binti Abdullah Kepada Anak Tidak Sah Taraf Oleh Mahkamah” dan telah bersetuju memutuskan   untuk diwartakan di Negeri Sabah baca selanjutnya
31
Tajuk
:

Pesta Pongal Dan Tanglung


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2017 pada 18-19 April 2017 telah membincangkan mengenai Pesta Pongal dan Tanglung. Mesyuarat memutuskan bahawa:1) Orang Islam dilarang daripada menyertai atau menganjurkan perayaan Pongal dan Tanglung kerana ia mempunyai unsur-unsur khurafat, pemujaan dan penyembahan sepertimana yang diharamkan oleh agama Islam. baca selanjutnya
32
Tajuk
:

Pelaburan Dalam Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) Serta Dividen atau Bonus Yang Diterima

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil.4/2017 yang bersidang pada 15-16 Ogos 2017 telah membincangkan "Pelaburan Dalam Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) Serta Dividen atau Bonus Yang Diterima." Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:1.  Berdasarkan taklimat dan penjelasan yang telah diberikan oleh pihak Permodalan Nasional B baca selanjutnya
33
Tajuk
:

Hukum Pengguguran Kandungan Ibu Hamil Yang Dijangkiti Virus Zika

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H berkaitan Hukum pengguguran kandunagn ibu hamil yang dijangkiti virus Zika memutuskan bahawa: baca selanjutnya
34
Tajuk
:

Hukum Penglibatan Orang Islam Dalam Perayaan Bukan Islam Dalam Konteks Malaysia

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-29/2017 yang bersidang pada 18-19 April 2017 bersamaan 21-22 Rejab 1438H telah memutuskan seperti berikut:Melakukan kebaikan kepada golongan bukan Islam oleh orang Islam adalah sesuatu yang dituntut. Walau bagaimanapun, usaha melakukan kebaikan tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan akidah. baca selanjutnya
35
Tajuk
:

Khitan Anak Perempuan

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-29/2017 yang bersidang pada 18-19 April 2017 bersamaan 21-22 Rejab 1438H telah memutuskan seperti berikut:Setelah melihat dalil-dalil yang dibincangkan oleh ulama dan penelitian pakar perubatan dalam hal ini, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis berpendapat seperti berikut:“Hukum k baca selanjutnya
36
Tajuk
:

Hukum Pemberian Zakat Kepada Bukan Muslim

Kategori: Zakat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-26/2017 yang bersidang pada 3 Februari 2017 bersamaan 6 Jamadil Awwal 1438H telah memutuskan seperti berikut:Zakat kepada bukan muslim di bawah Asnaf ‘muallafah qulubuhum’ (golongan yang ingin diharmonikan sikap dan persepsi mereka terhadap Islam) boleh diberikan atas kemaslahatan yang ditentukan oleh Ulil Amri. Ini seperti yang t baca selanjutnya
37
Tajuk
:

Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kategori: Zakat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke- 31/2017 yang bersidang pada 6 Ogos 2017 bersamaan 13 Zulkaedah 1438H telah memutuskan seperti berikut:Setelah berbincang, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bersetuju dengan keputusan seperti berikut:1) Semua jenis skim KWSP wajib ditunaikan zakat dengan syarat pekerjaan asal pencarum baca selanjutnya
38
Tajuk
:

Had Tempoh Pemberian Zakat Kepada Saudara Baharu

Kategori: Zakat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke- 31/2017 yang bersidang pada 6 Ogos 2017 bersamaan 13 Zulkaedah 1438H telah memutuskan seperti berikut:Tempoh had pemberian zakat kepada saudara baharu yang telah memeluk Islam tidak disebut di dalam nas-nas al-Quran dan al-Sunnah. Perkara ini terpulang kepada ijtihad ulil amri. Di sana terdapat riwayat yang sahih, Sayyidina Umar bin alKhattab RA memb baca selanjutnya
39
Tajuk
:

Program Perkongsian Susu Ibu Di Hospital

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke- 31/2017 yang bersidang pada 6 Ogos 2017 bersamaan 13 Zulkaedah 1438H telah memutuskan seperti berikut: Para ulama telah berbeza pendapat tentang beberapa perincian berkaitan hukum susuan (radha’ah). Majoriti (Jumhur) berpendapat penyusuan sama ada sec baca selanjutnya
40
Tajuk
:

Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-100 yang bersidang pada 27 Februari 2017 bersamaan 30 Jamadil Awwal 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)       Pada 15 Mei 2010 seorang wanita bukan Islam memperolehi kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Sivil untuk menjalankan baca selanjutnya
41
Tajuk
:

Pandangan Berkaitan Aktiviti Dan Kedudukan Raja Bomoh Sedunia Ibrahim Mat Zin

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah berbincang dan setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan berkaitan Amalan Perbomohan Ibrahim Mat Zin, mesyuarat mendapati bahawa amalan dan upacara Perbomohan Ibrahim Mat Zin melibatkan amalan–amalan dan upacara yang menggambarkan kepercayaan kh baca selanjutnya
42
Tajuk
:

Pandangan Hukum Larian Obor Di Sukan Sea

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah berbincang dan mengambil keputusan bahawa hukum larian obor di sukan sea adalah makruh dan boleh di gantikan dengan acara lain antaranya :(a) Menggunakan obor LED dalam larian Sukan SEA. Ini adalah lebih baik dari banyak sudut. baca selanjutnya
43
Tajuk
:

Mengutip Sumbangan Dan Pergerakan Tabung Masjid Sewaktu Khatib Berkhutbah Di Masjid-Masjid Wilayah-Wilayah Persekutuan

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-100 yang bersidang pada 27 Februari 2017 bersamaan 30 Jamadil Awwal 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: (a)       Wilayah-Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan) mempunyai 83 buah masjid dan 111 buah surau Jum baca selanjutnya
44
Tajuk
:

Larangan Dan Tegahan Kepada Umat Islam Melakukan Akiviti Jualbeli Ketika Khatib Sedang Berkhutbah Pada Hari Jumaat

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum seperti berikut :(a) Sejak kebelakangan ini aktiviti jualbeli pada hari Jumaat di dalam atau di luar kawasan masjid semakin mendapat perhatian orang ramai sehinggakan aktiviti jualbeli pada har baca selanjutnya
45
Tajuk
:

Penelitian Program Quran Hour Anjuran Yayasan Wawasan Ummah Ikhlas (WUI)

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-102 yang bersidang pada 30 Mei 2017 bersamaan 4 Ramadan 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan membuat keputusan seperti berikut :Hukum penganjuran Program Quran Hour adalah harus, tetapi pihak penganjur dan masyarakat awam perlu menepati ciri-ciri berikut: baca selanjutnya
46
Tajuk
:

Penggunaan Transliterasi Dalam Pembacaan Quran Khusus Bagi Orang Kelainan Upaya (OKU) Pendengaran Melalui Pembangunan Transliterasi Makhraj Dalam Perisian i-SIGN QurANIS

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-103 yang bersidang pada 27 Julai 2017 bersamaan 3 Zulkaedah 1438H telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan membenarkan penggunaan Ttransliterasi dalam pembacaan Al Quran bagi orang kelainan upaya (OKU) pendengaran dengan memenuhi syarat-syarat berikut :1.        Adanya tulisan ara baca selanjutnya
47
Tajuk
:

Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil pandangan bahawa :(a)       Terjemahan makna ayat-ayat al-Quran dalam penulisan seperti buku agama, akhbar, jurnal, majalah, dan seumpamanya tanpa disertakan baca selanjutnya
48
Tajuk
:

Penambahbaikan Pelaksanaan Fidyah Dan Kaffarah Di Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-102 yang bersidang pada 30 Mei 2017 bersamaan 4 Ramadan 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan membuat keputusan seperti berikut:(a)   Kadar Bayaran Fidyah adalah sebanyak RM 4.00Kadar ini berdasarkan kepada nilla baca selanjutnya
49
Tajuk
:

Had Tempoh Muallaf.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke ke 210 bertarikh 5-7 Mac 2017M / 6-8 J' Akhir 1438H (Ahad-Selasa) telah memutuskan seperti berikut: Mesyuarat memperaku dan bersetuju bahawa kadar penentuan Had Muallaf bagi Negeri Perak Darul Ridzuan adalah selama baca selanjutnya
50
Tajuk
:

Isu Penamaan “Bin/Binti Abdullah” Kepada Anak Tidak Sah Taraf

Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Bil. 2 yang bersidang pada 31 Julai 2017 bersamaan 7 Zulkaedah 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut :Merujuk kepada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303] Seksyen 110 Siapakah yang dikaitkan sebag baca selanjutnya
51
Tajuk
:

Ketetapan Hukum Syarak Berkaitan Penerimaan Pewakafan Yang Mempunyai Bebanan Hutang Melalui Perjanjian Pembangunan Tanah Milik Peserta Di Dalam Kawasan Projek Felcra Dan Risda

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke 211 bertarikh 21 Jun 2017M /26 Ramadhan 1438H (Rabu) telah memutuskan seperti berikut:1) Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak memperaku untuk menolak perakuan penerimaan sesuatu  wakaf ke a baca selanjutnya
52
Tajuk
:

Kedudukan Wang Ta'liq Khul'i Yang Tidak Dituntut.

Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke ke 210 bertarikh 5-7 Mac 2017M / 6-8 J' Akhir 1438H (Ahad-Selasa) telah memutuskan seperti berikut:1) Mesyuarat memperaku dan bersetuju supaya Wang Ta'liq Khul'i yang tidak dituntut hendaklah diserahkan kepada Baitu baca selanjutnya
53
Tajuk
:

Memohon Pandangan Jawatankuasa Fatwa Berkaitan Susunan Wali Pernikahan

Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang dan hasil perbincangan yang dibuat, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-25 Penggal Ke-11 yang bersidang pada 23 Rabiul Akhir 1438 bersamaan 22 Januari 2017 telah bersetuju menerima cadangan susunan wali pernikahan seperti berikut : baca selanjutnya
54
Tajuk
:

Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim


Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 1/2017-1438H yang bersidang pada 15 Februari 2017 bersamaan 18 Jamadiawwal 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-109 berkenaan Millah Abraham @ Ibrahim dengan sighah seperti berikut :1. Ajaran Millah Abraham @Ibrahim mengandungi perkara-perkara berikut: baca selanjutnya
55
Tajuk
:

Bertatu Mengikut Pandangan Islam


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Hukum Bertatu Mengikut Pandangan IslamMuzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 1/2017-1438H yang bersidang pada 15 Februari 2017 bersamaan 18 Jamadiawwal 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-86 berkenaan Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam dengan pindaan sighah seperti berikut :1.       Muzakarah baca selanjutnya
56
Tajuk
:

Status Agama Anak Bawah Umur Selepas Salah Seorang Pasangan Memeluk Islam


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438H yang bersidang pada 30 Mac 2017 bersamaan 2 Rejab 1438H telah bersetuju memutuskan dengan sighah seperti berikut :i. Di dalam Islam, Jumhur Ulama telah sepakat bahawa apabila salah seorang ibu atau bapa memeluk Islam, agama anak di bawah umur (belum baligh) juga adalah Islam dan hak penjagaan anak hendaklah diletakkan di bawah ibu atau bapa yang beragama I baca selanjutnya
57
Tajuk
:

Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 3/2017-1438H yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rejab 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan berkenaan Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol dengan pindaan sighah seperti berikut :Haram menggugurkan kandungan janin yang telah berumur 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali penggu baca selanjutnya
58
Tajuk
:

Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 3/2017-1438H yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rejab 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan berkenaan Hukum Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan dengan pindaan sighah seperti berikut :Haram menggugurkan janin di dalam kandungan, kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk dan boleh membahayakan nyawa ibu ata baca selanjutnya
59
Tajuk
:

Aktiviti Dan Kedudukan Raja Bomoh Sedunia Ibrahim Mat Zin


Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah mendapati bahawa Amalan dan upacara Perbomohan Ibrahim Mat Zin melibatkan amalan-amalan dan upacara yang menggambarkan kepercayaan khurafat dan tahyul melalui penggunaan pelbagai peralatan.Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil 4/2017-1438H yang bersidang pada 25 Mei 2017 bersamaan 28 Sya’aban 1438H telah bersetuju menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaandan dan memutuskan dengan sighah seperti berikut : baca selanjutnya
60
Tajuk
:

Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2017-1438H yang bersidang pada 20 Julai 2017bersamaan 26 Syawal 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke - 93 berkenaan Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia dengan sighah seperti berikut : Muzakarah berpandangan bahawa Islam menetapkan bahawa jasad seseorang ya baca selanjutnya
61
Tajuk
:

Pemerdagangan Orang


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2017-1438H yang bersidang pada 20 Julai 2017bersamaan 26 Syawal 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke - 95 berkenaan Hukum Hukum Pemerdagangan Orang dengan sighah seperti berikut :Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpanda baca selanjutnya
62
Tajuk
:

Penubuhan Bank Susu


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2017-1438H yang bersidang pada 24 Ogos 2017 bersamaan 2 Zu al-Hijjah 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke - 97 berkenaan Hukum Penubuhan Bank Susu dengan sighah seperti berikut : 1.Muzakarah berpandangan bahawa menjaga keturunan adalah termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam sy baca selanjutnya
63
Tajuk
:

Status Kesucian Ikan Yang Dipelihara


Kategori: Haiwan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2017-1438H yang bersidang pada 24 Ogos 2017 bersamaan 2 Zu al-Hijjah 1438H telah bersetuju memutuskan untuk berkenaan Status Kesucian Ikan Yang Dipelihara dengan sighah seperti berikut:Jumhur menyatakan bahawa “al-Jalalah” bermaksud haiwan yang kebanyakan (majoriti) makanannya daripada najis. Al-Jalalah baca selanjutnya
64
Tajuk
:

Pemeliharaan Anjing Sebagai Haiwan Peliharaan Oleh Orang Islam

Kategori: Haiwan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 4/2017 yang bersidang pada 14-15 Ogos 2017 telah membincangkan mengenai Hukum Pemeliharaan Anjing Sebagai Haiwan Peliharaan Oleh Orang Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:1. hukum memelihara anjing di rumah oleh orang Islam sebagai haiwan peliharaan (pet) adalah haram melainkan untuk tujuan muktabar yan baca selanjutnya
65
Tajuk
:

Penggunaan Asid Tartarik Dalam Industri Makanan Halal

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 5/2017 yang bersidang pada 24-25 OKtober 2017 telah membincangkan mengenai Hukum Penggunaan Asid Tartarik Dalam Industri Makanan Halal. Mesyuarat memutuskan bahawa:(i) Asid tartarik yang menggunakan wine-lees adalah haram kerana: a. ia terhasi baca selanjutnya
66
Tajuk
:

Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 5/2017 yang bersidang pada 24-25 OKtober 2017 telah membincangkan mengenai Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:(i) Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, mesyuarat menegaskan bahawa Islam tidak menafikan pengg baca selanjutnya
67
Tajuk
:

Menggerakkan Tabung Kutipan Derma/Sumbangan Ketika Khutbah Jumaat.

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankukasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 6/2017 yang bersidang pada 18-19 Disember 2017 telah membincangkan mengenai Hukum Menggerakkan Tabung Kutipan Derma/Sumbangan Ketika Khutbah Jumaat. Mesyuarat memutuskan bahawa:(i) menggerakkan tabung kutipan derma atau sumbangan ketika khutbah Jumaat adalah makruh.(ii) baca selanjutnya
68
Tajuk
:

Ajaran Pertubuhan Rahmatan Lil ‘Alamin (PERAHMAT)

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Pertubuhan Rahmatan Lil ‘Alamin (PERAHMAT)” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:1. Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas dan lain-lain yang b baca selanjutnya
69
Tajuk
:

Hukum Menyertai Pertandingan Memancing

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menyertai Pertandingan Memancing” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negei Sabah bahawa:1. Hukum asal pertandingan memancing adalah harus selagi mana mematuhi garis panduan syariah.2. baca selanjutnya
70
Tajuk
:

Penggunaan Logo St. John Ambulans Bagi Warga St. John Ambulans Malaysia

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Penggunaan Logo St. John Ambulans Bagi Warga St. John Ambulans Malaysia” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negei Sabah bahawa:Logo atau lambang St. John Ambulans tidak dianggap sebagai Sal baca selanjutnya
71
Tajuk
:

Menyorok Barangan (Ihtikar)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M / 24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menyorok Barangan (Ihtikar)” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di negeri Sabah bahawa:1. Hukum peniaga menyorok barangan keperluan asas (Ihtikar) bagi tujuan baca selanjutnya
72
Tajuk
:

Hukum Solat Jumaat Yang Kurang Jemaahnya 40 orang

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Solat Jumaat Yang Kurang Jemaahnya 40 orang” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di negeri Sabah bahawa:1. Qaul Mu’tamad pandangan Mazhab al-Syafie bilangan ahli Jumaat hendaklah baca selanjutnya
73
Tajuk
:

‘Ucapan Selamat’ Sempena Perayaan Agama Lain

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum ‘Ucapan Selamat’ Sempena Perayaan Agama Lain” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di negeri Sabah bahawa:1. Apa jua amalan atau perlakuan orang Islam yang melibatkan akidah atau iktikad baca selanjutnya
74
Tajuk
:

Memberi Dan Menjawab Salam Kepada Orang Bukan Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Memberi Salam Kepada Orang Bukan Islam Dan Menjawab Salam Mereka” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di negeri Sabah bahawa:1. Hukum memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum kepada orang bu baca selanjutnya
75
Tajuk
:

Pengharaman Buku "Islam Hadhari Menurut Pandangan Ustaz Haji Ashaari Muhammad"

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2005 telah bersidang pada 12-14 September 2005M/8-10 Sya’ban 1426H, bertempat di Pacific Sutera, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai pengharaman buku “Islam Hadhari Menurut Pandangan Ustaz Haji Ashaari Muhammad” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:(a) Buku yang bertajuk “Islam Hadhari Menurut Pandangan Ust. Haji Ashaar baca selanjutnya
76
Tajuk
:

Black Metal

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2006 telah bersidang pada 14-16 Februari 2006M/15-17 Muharram 1427H, bertempat di Bilik Mesyuarat, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Black Metal” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:Kumpulan Black Metal adalah sesat dan boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada baca selanjutnya
77
Tajuk
:

Ajaran Islam Jama’ah Di Negeri Sabah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2006 telah bersidang pada 27-28 Jun 2006M/1-2 Jamadilakhir 1427H, bertempat di Bilik Mesyuarat, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Islam Jama’ah Di Negeri Sabah” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:(a) Ajaran Islam Jama’ah adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam baca selanjutnya
78
Tajuk
:

Fahaman Liberalisme Dan Pluralisme Menurut Pandangan Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3/2006 telah bersidang pada 27-28 Jun 2006M/1-2 Jamadilakhir 1427H, bertempat di Bilik Mesyuarat, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Fahaman Liberalisme Dan Pluralisme Menurut Pandangan Islam” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:(a) Liberalisme bermaksud suatu aliran pemik baca selanjutnya
79
Tajuk
:

Gerakan Kumpulan Muhammadiyyah, Wahabiyyah Dan Itba’ Al-Sunnah Di Malaysia

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2009 telah bersidang pada 13-14 Mei 2009M/18-19 Jamadilawal 1430H, bertempat di Pavilion Hall, Hotel Tang Dynasty Park, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Gerakan Kumpulan Muhammadiyyah, Wahabiyyah Dan Itba’ Al-Sunnah Di Malaysia” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:(a) Ajaran Muhammadiyyah, Wahabiyyah dan Itba’ al-Sun baca selanjutnya
80
Tajuk
:

Ajaran Syiah Di Negeri Sabah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2013 telah bersidang pada 2-4 Disember 2013M/28 Muharram - 1 Safar 1435H, bertempat di Hotel Promenade, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Syiah Di Negeri Sabah” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:(a) Fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng dari ajaran Islam yang berasask baca selanjutnya
81
Tajuk
:

Semakan Semula Fatwa Ajaran Baha’i

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2015 telah bersidang pada 28-30 Julai 2015M/15-17 Jamadilakhir 1435H, bertempat di Bilik Sri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Semakan Semula Fatwa Ajaran Baha’i” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:Ajaran Baha’i adalah bukan ajaran Islam. Umat Islam yang t baca selanjutnya
82
Tajuk
:

Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Atas Nama ISIS

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2015 telah bersidang pada 27-29 Oktober 2015M/14-16 Muharam 1437H, bertempat di Hyatt Regency Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Atas Nama ISIS” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:1. Muzakarah menegaskan bahawa tindakan umat Islam dari Malaysia yang telah ataupun yang ingin baca selanjutnya
83
Tajuk
:

Pegangan Dan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2016 telah bersidang pada 24-26 Mei 2016M/17-16 Muharam 1437H, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort & Spa, Kundasang, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Pegangan Dan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:1. Ahli Sunnah wa al-Jama’ah merujuk kepada kelompok majoriti umat I baca selanjutnya
84
Tajuk
:

Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2016 telah bersidang pada 24-26 Mei 2016M/17-19 Syaaban 1437H, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort & Spa, Kundasang, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:1. Bahawa fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah menyeleweng dan bert baca selanjutnya
85
Tajuk
:

Fahaman dan Ajaran Hizbut Tahrir

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2016 telah bersidang pada 24-26 Mei 2016M/17-19 Syaaban 1437H, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort & Spa, Kundasang, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Fahaman dan Ajaran Hizbut Tahrir” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:1. Fahaman dan ajaran Hizbut Tahrir adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar baca selanjutnya
86
Tajuk
:

Laporan Kajian Buku-Buku Mohd. Hairi Nonchi

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2016 telah bersidang pada 24-26 Mei 2016M/17-19 Syaaban 1437H, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort & Spa, Kundasang, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Laporan Kajian Buku-Buku Mohd. Hairi Nonchi” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:1. Muzakarah telah membincangkan Laporan Kajian Buku-Buku Mohd. Hairi baca selanjutnya
87
Tajuk
:

Aliran Dan Dakyah Wahabiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3/2016 telah bersidang pada 10-11 Ogos 2016M/7-8 Zulkaedah 1437H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Aliran Dan Dakyah Wahabiah” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:Aliran dan Dakyah Wahabiah didapati bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah baca selanjutnya
88
Tajuk
:

Pemakaian Kanta Lekap Bercorak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 4 Tahun 2017 telah bersidang pada 22-23 November 2017 / 3-4 Rabiulawwal 1439H di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Memakai Kanta Lekap Bercorak” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:  baca selanjutnya
89
Tajuk
:

Solat Secara Duduk Di Atas Kerusi

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Solat Secara Duduk Di Atas Kerusi.” dan telah bersetuju memutuskan sebagai panduan umat Islam di Negeri Sabah bahawa: baca selanjutnya
90
Tajuk
:

Kewajipan Zakat Perniagaan Ke Atas Institusi Perbankan Islam Dan Takaful

Kategori: Zakat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-102 yang telah bersidang pada 30 Mei 2017 telah membincangkan kertas cadangan ini dan bersetuju untuk menangguhkan kelulusan cadangan ini sehingga satu kertas dibuat bagi meminda dengan memasukkan kewajipan zakat perniagaan ke atas Institusi Perbankan Islam dan Takaful ke dalam Akta Pentadbiran Islam Wilayah Persekutuan untuk di bawa ke Parlimen  &n baca selanjutnya
91
Tajuk
:

Aqidah Yang Menyeleweng: Brelwi

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-103 yang telah bersidang pada 27 Julai 2017 telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan bahawa ajaran tersdebut adalah dilarang dan tidak boleh disebarkan di Wilayah Persekutuan . Pada masa yang sama satu kajian yang lebih terperinci perlu dibuat dan akan dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa perundinga hukum syara’ yang akan datang.          baca selanjutnya
92
Tajuk
:

Menggunakan Kad Diskaun Yang Dikenakan Bayaran

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-103 yang telah bersidang pada 27 Julai 2017 telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan supaya kajian terperinci berkaitan kos sebenar untuk pengeluaran kad dan perbezaan antara kad diskaun dan kad keahlian                               baca selanjutnya
93
Tajuk
:

Menghalang Pembid’ahan Dan Penghinaan Kepada Amalan-Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Fatwa Bagi Menghalang Pembid’ahan Dan Penghinaan Kepada Amalan-Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah” dan telah bersetuju memutusk baca selanjutnya
94
Tajuk
:

Menggunakan Burung Hantu Sebagai Logo/Simbol

Kategori: Haiwan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-105 yang telah bersidang pada 30 November 2017 telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan membenarkan penggunaan logo burung hantu kerana penggunaan tersebut bukanlah sampai kepada tahap takzim (agungkan) dan dengan syarat dipotong pada mana-mana bahagian daripada anggota burung tersebut            baca selanjutnya
95
Tajuk
:

Memakai Kanta Lekap Bercorak


Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-105 yang telah bersidang pada 30 November 2017 telah menimbang dan bersetuju dengan membahagikan kanta lekap kepada tiga kategori :i.       Kanta Lekap Perubatan Bercorakii.      Kanta Lekap Perubatan Tanpa Corakiii.  &n baca selanjutnya
96
Tajuk
:

Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat-Ayat Quran) Untuk Tujuan Komersial

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-105 yang telah bersidang pada 30 November 2017 telah menimbang dan bersetuju penggunaan ayat-ayat ruqyah secara umumnya adalah dibenarkan oleh syarak tetapi jika sekiranya ruqyah itu dilakukan dengan tujuan bagi melariskan sesuatu produk maka ianya tidak dibenarkan. Perkara ini adalah sebagai langkah Sad Azzara’i yang akan membawa kepada menjual agama bagi mendapat habuan dunia bertepatan de baca selanjutnya
97
Tajuk
:

Perbezaan Pada Susunan Wali Perkahwinan: Penilaian Semula Dan Penyelarasan


Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-105 yang telah bersidang pada 30 November 2017 telah menimbang dan bersetuju dengan penyusunan wali tersebut dengan sedikit pindaan terjemahan maksud perkataan ibnul akh (ابن الأخ(Berikut adalah cadangan susunan wali untuk tujuan penyelarasan. Setiap wali akan disebutkan juga dalam Bahasa Arab bagi mengelakkan kekeliruan baca selanjutnya
98
Tajuk
:

Program Hibah Wakaf (FAHUWA) Sebagai Satu Cara Infak Yang Sah Di Sisi Syarak Dan Boleh Dipromosikan Secara Menyeluruh Di Malaysia

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-106 yang telah bersidang pada 30 Januari 2018 telah meneliti kertas cadangan ini dan Menyatakan tidak ada keperluan bagi jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan untuk memutuskan hukum wakaf hibah tersebut memandangkan panel syariah Takaful Ikhlas telah membuat keputusan dan produk tersebut telah dipromosikan kepada masyarakat.   & baca selanjutnya
99
Tajuk
:

Penggunaan Sejadah Bercorak Dan Bergambar


Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dengan penuh penelitian, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Rabiul Akhir 1438 bersamaan 24 Januari 2017 telah mengambil keputusan seperti berikut :i. Hukum menggunakan sejadah atau karpet yang bercorak adalah makruh dan tidak digalakkan, sebagaimana nas dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhazzab Jilid 3 halaman 180: baca selanjutnya
100
Tajuk
:

Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Rabiul Akhir 1438 bersamaan 24 Januari 2017 telah mengambil keputusan seperti berikut:i. Anggota polis beragama Islam tidak diharuskan mengusung jenazah anggota polis bukan Islam sewaktu istiadat atau upacara pengebumian dijalankan tanpa sebarang keperluan mendesak yang memerlukan dia melakukannya. Walauba baca selanjutnya
101
Tajuk
:

Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Rabiul Akhir 1438 bersamaan 24 Januari 2017 telah mengambil keputusan seperti berikut:1. Bahawa ajaran daripada pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT) oleh Ismail Bin Kasim adalah menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan elemen-elemen berikut: baca selanjutnya
102
Tajuk
:

Hukum Pemilihan Jantina Melalui Kaedah In Vitro Fertilization (Ivf)

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah mendengar taklimat daripada Dato’ Doktor Ghazali Bin Ismail, Ketua Jabatan Sakit Puan, Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru dan setelah dilihat dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Rabiul Akhir 1438 bersamaan 24 Januari 2017 telah mengambil keputusan seperti berikut:“Hukum membuat rawatan memilih jantina bayi dalam rahim ibu melalui kaedah IVF ada baca selanjutnya
103
Tajuk
:

Pengesahan Minyak Wangi Asma’

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 15 Ramadan 1438 bersamaan 15 Jun 2017 telah mengambil keputusan seperti berikut:Khasiat minyak wangi asma’ yang terkandung dalam senarai yang dilampirkan, sebahagiannya bertentangan dengan aqidah Islamiyyah seperti “khasiat untuk keselamatan mutlak”. Manakala, sebahagian khasiat yang lain didapati merag baca selanjutnya
104
Tajuk
:

Buku bertajuk : Membela Sunnah Nabawiyah Karangan Abd Wahab Bustami

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, Bil. 2/2009 telah bersidang pada 09 Disember 2009M / 22 Zulhijjah 1430H, bertempat di Bilik Persidangan, Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Buku bertajuk : Membela Sunnah Nabawiyah Karangan Abd Wahab Bustami” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa: baca selanjutnya
105
Tajuk
:

Pemilikan Baitul Mal Dalam Harta Pusaka Orang Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 21 Muharram 1439 bersamaan 11 Oktober 2017 telah mengambil keputusan seperti berikut:“Berdasarkan kepada pendapat Imam as-Syafie bahawa harta pusaka si mati boleh terhak kepada Baitul Mal yang ditadbir urus dengan baik seperti yang ada sekarang. Justeru, Baitul Mal adalah pewaris pusaka harta si mati yang t baca selanjutnya
106
Tajuk
:

PENGGUGURAN KANDUNGAN IBU HAMIL YANG DIJANGKITI ZIKA

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu,Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Pengguguran Kandungan Ibu HamilYang Dijangkiti Zika” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:(i) Virus Zika adalah sejenis virus RNA daripada kumpulan baca selanjutnya
107
Tajuk
:

Permainan Pokemon Go

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan pada 1 Ogos 2016 bersamaan 27 Syawal 1437H telah berbincang mengenai permainan Pokemon Go. Mesyuarat telah memutuskan bahawa permainan Pokemon Go dan Pokemon adalah tidak dibenarkan bagi umat Islam berdasarkan nas dan juga faktor maslahah dan kemudaratan yang berlaku. Justeru, diharap agar masyarakat Islam khususnya di Wilayah Persekutuan tidak terlibat dalam aplikasi permainan tersebut. & baca selanjutnya
108
Tajuk
:

Menggunakan Shisha untuk Menghisap Tembakau dan/atau Hasil Tembakau Menurut Pandangan Syarak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
109
Tajuk
:
Tafsiran Pegangan dan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan baca selanjutnya
110
Tajuk
:
Tafsiran Pegangan dan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2016-1437H yang bersidang pada  baca selanjutnya
111
Tajuk
:

Tafsiran Pegangan dan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2016-1437H yang bersidang pada 25 Februari 2016 bersamaan 16 Jamadilawal 1437H telah bersetuju menerima cadangan takrifan berkaitan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam konteks Negeri Sembilan iaitu merujuk kepada kelompok majoriti umat Islam mereka yang berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar berdasarkan al-Quran dan panduan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama Islam muktabar serta berpegang dalam ha baca selanjutnya
112
Tajuk
:

Ungkapan al-Madad Ya Rasulullah

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Ungkapan al-Madad Ya Rasulullah yang membawa maksud: “Mohon bantuan wahai Rasulullah” adalah sejenis al-Istighathah yang tidak dibenarkan di dalam Islam kerana ia perbuatan Syirik di dalam Doa berdasarkan nas-nas dari al-Quran dan al-Sunnah baca selanjutnya
113
Tajuk
:

Hukum Solat Jumaat Bagi Musafir

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kedah
 
Keputusan (Sighah)
:
Tidak harus (ditegah) memulakan safar (perjalanan) pada hari Jumaat selepas terbit fajar dan terangkat rukhsah (keringanan) solat jama’ dan qasar kecuali bagi keadaan berikut; i. Dapat mendirikan solat Jumaat pada hari musafir itu. ii. Dharurah atau masyaqqah seperti bimbang tertinggal penerbangan (kenderaan yang digunakan se baca selanjutnya
114
Tajuk
:

Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariat (KWSP-Islamik)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 01/2016-1437H yang bersidang pada 28 Januari 2016 bersamaan 18 Rabi’al-Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bil. 2/2015 berkenaan Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariat (KWSP-Islamik) dengan sighah seperti berikut : baca selanjutnya
115
Tajuk
:

Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2016-1437H yang bersidang pada 28 April 2016 bersamaan 20 Rejab 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-107 berkenaan Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global dengan sighah seperti berikut:  1.  Setelah meneliti fakta-fakta, hujah baca selanjutnya
116
Tajuk
:

Penggunaan Wang Cukai Dari Sumber Haram Bagi Perkara Yang Baik

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Wang dari sumber cukai aktiviti haram adalah harus bagi pihak kerajaan menggunakannya untuk maslahah umum seperti membina masjid, rumah kediaman, kemudahan awam, pembiayaan kos makan dan minum dan seumpamanya.  baca selanjutnya
117
Tajuk
:

Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2016-1437H yang bersidang pada 28 Julai 2016 bersamaan 23 Syawal 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke- 72 berkenaan Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam dengan sighah seperti berikut : i.    Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep, struktur dan undang-unda baca selanjutnya
118
Tajuk
:
Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (ayat al-Quran) Untuk Tujuan Komersial
Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti setiap pandangan ahli muzakarah dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mac 2016 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan u baca selanjutnya
119
Tajuk
:

Pindaan Sighah Fatwa Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram1438H berkaitan Pindaan Sighah Fatwa Syiah memutuskan bahawa meminda keputusan fatwa dengan mengugurkan elemen di para (xxii).1.    &nb baca selanjutnya
120
Tajuk
:

Tafsiran Istilah “PORK FREE”

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan kepada siasah syar’iyyah, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang pada 10 Rejab 1437 bersamaan 18 April 2016 membuat keputusan bersetuju supaya istilah “pork free” perlu diharamkan oleh pihak berkuasa kerana ia mengelirukan masyarakat Islam dalam status halal sesuatu bahan makanan. baca selanjutnya
121
Tajuk
:

Penggunaan Kalimah Allah

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
122
Tajuk
:

Penyelewengan Ajaran al-Arqam

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
123
Tajuk
:

Hukum Minyak Ikan Diproses Tanpa Dibuang Perut Dan Najisnya


Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Jamadil Akhir 1437 bersamaan 15 Mac 2016 telah membuat keputusan seperti berikut:Minyak capelin diperoleh daripada ikan yang ditangkap khusus untuk dibuat minyak ikan. Ikan-ikan tersebut diproses terus tanpa dibasuh atau dipotong terlebih dahulu. Ini kerana ia diproses dalam jumlah atau kuantiti yang besar me baca selanjutnya
124
Tajuk
:

Penggunaan Vaksin Menactra

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2016-1437H yang bersidang pada 25 Februari 2016 bersamaan 16 Jamadilawal 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-107 berkenaan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra dengan sighah seperti berikut : Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukaka baca selanjutnya
125
Tajuk
:

Pemakaian Inai Bercorak Mengikut Syarak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2016-1437H yang bersidang pada 28 April 2016 bersamaan 20 Rejab 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke- 88 berkenaan Hukum Hukum Pemakaian Inai Bercorak Mengikut Syarak dengan sighah seperti berikut :1. Pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki adalah diha baca selanjutnya
126
Tajuk
:
Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru
Kategori: 
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti setiap pandangan ahli muzakarah dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mac 2016 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan u baca selanjutnya
127
Tajuk
:
Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru
Kategori: 
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti setiap pandangan ahli muzakarah dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mac 2016 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan u baca selanjutnya
128
Tajuk
:

Persoalan Bid‘ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furuk

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mei 2016 bersamaan 24 Syaaban1437H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Persoalan Bid‘ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furuk seperti berikut:1. Persoalan khilafiyah adalah perkara ijtihadiyah dan tidak boleh sama sekali dihukumkan bid‘ah kerana amalan tersebut telah diterima dan baca selanjutnya
129
Tajuk
:

Ajaran Zikir Alunan Zat Cinta/Hikmah Fatihah Daripada Zaman Bin Mohd Nor

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/2016 - 1437H yang bersidang pada 31 Mei 2016 bersamaan 24 Syaaban1437H telah bersetuju memutuskan sighah Fatwa Bagi Ajaran Zikir Alunan Zat Cinta/Hikmah Fatihah daripada Zaman bin Mohd Nor seperti berikut:1. Ajaran Mohd Zaman bin Mohd Nor adalah meragukan dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen seperti berikut: baca selanjutnya
130
Tajuk
:

Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (ayat al-Quran) Untuk Tujuan Komersial

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mac 2016 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-108 berkenaan Hukum penjualan produk menggunakan Ayat Ruqyah (ayat al-Quran) untuk tujuan komersial dengan sighah seperti berikut : 1. Muzaka baca selanjutnya
131
Tajuk
:

Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mac 2016 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-108 berkenaan Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru dengan sighah seperti berikut : 1. Muzakarah menerima cadangan supaya diwujudkan penyerag baca selanjutnya
132
Tajuk
:

Fatwa Berkaitan Ahbash

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-20 & 21/2016 pada 18-19 Februari 2016M @ 9-10 Jamadil Awwal 1437H telah membincangkan mengenai Ahbash. Jawatankuasa berpandangan bahawa Islam adalah agama yang menyeru perdamaian dan islah antara manusia dan mengamalkan agama tanpa bersifat melampau. Islam melarang dari bersikap mudah mengkafir dan menyesatkan sesame muslim di atas sangkaan. Demikian Islam juga melarang mengubah tujuan perkataan atau tulisan pihak baca selanjutnya
133
Tajuk
:

Rokok Elektronik dan Vape

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 01/2016-1437H yang bersidang pada 28 Januari 2016 bersamaan 18 Rabi’al-Akhir 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bil. 3/2015 berkenaan Hukum Rokok Elektronik dan Vape dengan sighah seperti berikut :1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah mendapati bahawa: baca selanjutnya
134
Tajuk
:

Lilitan Hitam Di Lengan Bagi Umat Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju sebulat suara menerima keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-19 bertarikh 6-7 Oktober 1987 berkaitan perkara ini serta dibuat penambahan hadis-hadis berkaitan perkara ini iaitu;1- Memandangkan lilitan hitam di lengan baju yang berwarna putih merupakan satu adat kebudayaan bagi orang kafir, maka kelakuan tersebut hukumny baca selanjutnya
135
Tajuk
:

Perkahwinan Dengan Wanita Hamil

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Para ulama berbeza pandangan berkaitan hukum berkahwin dengan wanita hamil. Penjelasannya adalah seperti berikut: 1.      Ulama mazhab Maliki dan Hambali demikian juga pandangan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi: Tidak boleh menikahi wanita tersebut sebelum dia melahirkan kandungannya, sama ada kandungan itu baca selanjutnya
136
Tajuk
:

Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2016-1437H yang bersidang pada 25 Ogos 2016 bersamaan 22 Zulkaedah 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-64 berkenaan Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam dengan sighahseperti berikut :  Muzakarah memutuskan bahawa peraduan kuiz melalui sistem pesanan ringka baca selanjutnya
137
Tajuk
:

Penulisan Ayat-Ayat al-Quran Dengan Huruf Roman Atau Latin

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2016-1437H yang bersidang pada 25 Ogos 2016 bersamaan 22 Zulkaedah 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-24 berkenaan Hukum Penulisan Ayat-Ayat al-Quran Dengan Huruf Roman Atau Latin dengan sighah seperti berikut :Setiap Orang Islam wajib mempelajari al-Quran dalam Bahasa Arab baca selanjutnya
138
Tajuk
:

Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 08/2016-1437H yang bersidang pada 28 September 2016 bersamaan 26 Zulhijjah 1437H telah bersetuju menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan dan memutuskan bahawa orang bukan Islam adalah tidak dibenarkan dilantik sebagai Peguam Syarie berpandukan kepada nas al-Quran dan al-Sunnah serta kaedah-kaedah Fiqhiyyah dan peruntukan undang-undang berikut:  baca selanjutnya
139
Tajuk
:

Penggunaan Ayat-Ayat al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 08/2016-1437H yang bersidang pada 28 September 2016 bersamaan 26 Zulhijjah 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-77 berkenaan Hukum Penggunaan Ayat-Ayat al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit dengan sighah seperti berikut : 1. Pe baca selanjutnya
140
Tajuk
:

Agihan Zakat Kepada Asnaf Muallaf

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Asnaf al-Muallafah Qulubuhum dibahagikan kepada 2 golongan, iaitu golongan Muslim dan golongan Kafir.Golongan Muslim adalah orang yang baharu memeluk Islam.Golongan bukan Muslim (kafir) pula meliputi:Orang yang berkemungkinan menerima IslamBoleh dipujuk supaya tidak memusuhi Islam baca selanjutnya
141
Tajuk
:

Penggunaan Rokok  Elektronik dan Vape

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Khas Majlis Fatwa Negeri Sabah yang bersidang pada 21 Januari 2016/ 13-15 Muharram 1437H yang bersidang di Bilik Mesyuarat Balai Cerap al-Biruni Negeri Sabah telah  membuat keputusan untuk memperakui tanpa pindaan fatwa yang telah dikeluarkan   dalam    Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam M baca selanjutnya
142
Tajuk
:

Menghisap Shisha Menurut Pandangan Syarak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Khas Majlis Fatwa Negeri Sabah yang bersidang pada pada 21 Januari 2016/ 13-15 Muharram 1437H telah membuat keputusan untuk memperakui tanpa pindaan fatwa yang telah dikeluarkan   dalam    Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil. 3/2015 yang bersidang pada 21 Disember 2015 d baca selanjutnya
143
Tajuk
:

Isu Perkahwinan Kanak-kanak:Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan Dan Psikologi

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil 1/2016 yang bersidang pada 1-3 Mac 2016M / 21-23 Jamadilaawal 1437H di Bilik Borneo Privilage, Hotel Grand Borneo, Kota Kinabalu telah menyemak dan mengambil maklum Fatwa yang di buat oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berhubung dengan “Isu Perkahwinan Kanak-kanak:  Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi. baca selanjutnya
144
Tajuk
:

Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2016 yang bersidang pada 01 - 03 Mac 2016M / 22 - 24 Jamadilawal 1437H bertempat di Grand Borneo Hotel, Kinabalu bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia seperti berikut:Muzakarah bersetuju menetapkan had tempoh maksima baca selanjutnya
145
Tajuk
:

Pengurusan  Pengebumian  Jenazah  Dalam  Kalangan  Warga Polis Diraja Malaysia

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2016 yang bersidang pada 01 - 03 Mac 2016M / 22 - 24 Jamadilawal 1437H bertempat di Grand Borneo Hotel, Kinabalu bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dengan pindaan seperti berikut:1.  baca selanjutnya
146
Tajuk
:

Penggunaan Rokok Elektronik Dan Vape Dari Perspektif Hukum Syarak

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Khas Lembaga Fatwa Negeri Sarawak pada 8 Rabiulakhir 1437H/ 18 Januari 2016M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Hukum Rokok Elektronik dan Vape adalah haram di sisi syarak kerana ianya jelas menyalahi ‘maqasid syar’iy baca selanjutnya
147
Tajuk
:

Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol

Kategori: Perubatan
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 28 pada 27 Jamadilakhir 1437H/ 5 April 2016M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Menggugurkan kandungan atau janin mangsa yang dirogol adalah haram kerana ia merupakan satu jenayah bunuh, kecuali setelah mendapat perakuan pakar perubatan yang beragama Islam bahawa kandungan atau janin tersebut cacat dan berpenyakit yang boleh membahaya baca selanjutnya
148
Tajuk
:

Berjihad Atas Nama Islamic State In Iraq And Syams (ISIS) Dan Seumpamanya

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 28 pada 27 Jamadilakhir 1437H/ 5 April 2016M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Fahaman, ajaran dan ideologi al-Dawla al-Islamiya Fi Iraq Wa al-Sham (DAESH), atau juga dikenali sebagai Militan Islamic State in Iraq and Syams (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), baca selanjutnya
149
Tajuk
:

Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 28 pada 27 Jamadilakhir 1437H/ 5 April 2016M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen seperti yang berikut:a) membawa ajaran dan kerajaa baca selanjutnya
150
Tajuk
:

Penggunaan Rokok Elektronik Dan Vape Dari Perspektif Hukum Syarak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 1/2016 yang bersidang pada 15 dan 16 Februari 2016 telah membincangkan mengenai Penggunaan Rokok Elektrik Dan Vape Dari Perspektif Hukum Syarak. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:(i) Rokok elektronik mengandungi Nikotin, Propylene Glycol, Vegetable Glycerin dan bahan perisa dan pewarna. Manakala vape pula mengandungi& baca selanjutnya
151
Tajuk
:

Hukum Mengenai Pernikahan Dan Pendaftaran Pasangan Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) Dengan Penganut Syiah Di Negeri Sabah

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3 Tahun 2016 telah bersidang pada 10-11 Ogos 2016M / 07-08 Zulkaedah 1437H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Pernikahan Dan Pendaftaran Pasangan Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) Dengan Penganut Syiah Di Negeri Sabah” dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di Negeri Sabah bahawa:  baca selanjutnya
152
Tajuk
:

Larangan Permainan Pokemon Go Kepada Masyarakat Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 4/2016 yang bersidang pada 22 Ogos 2016 telah membincangkan mengenai Larangan Permainan Pokemon Go Kepada Masyarakat Islam. Mesyuarat meutuskan bahawa:(i) Umat Islam adalah dinasihatkan supaya tidak terlibat dalam aplikasi permainan Pokemon Go kerana ia membawa kepada kemudaratan berdasarkan sabda Nabi S.A.W: baca selanjutnya
153
Tajuk
:

Pindaan Fatwa Kadar ‘Uruf Emas Perhiasan Negeri Selangor.

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 3/2016 yang bersidang pada 27 Mei 2016 bersamaan 20 Syaaban 1437H berkaitan Pindaan Fatwa Kadar ‘Uruf Emas Perhiasan Negeri Selangor memutuskan bahawa: baca selanjutnya
154
Tajuk
:

Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-20 dan 21/2016 yang bersidang pada 18-19 Februari 2016 bersamaan 9-10 Jamadil Awwal 1437H telah memutuskan bahawa:Jampi atau ruqyah untuk memohon menghilangkan penyakit atau menghalau gangguan s baca selanjutnya
155
Tajuk
:

Fatwa Pencemaran Alam Sekitar

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-20 dan 21/2016 yang bersidang pada 18-19 Februari 2016 bersamaan 9-10 Jamadil Awwal 1437H telah memutuskan seperti berikut:Islam adalah agama yang memelihara kemaslahatan kehidupan manusia dan alam. Tujuan syariah baca selanjutnya
156
Tajuk
:

Fatwa Zakat Emas Perhiasan

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-20 dan 21/2016 yang bersidang pada 18-19 Februari 2016 bersamaan 9-10 Jamadil Awwal 1437H telah memutuskan seperti berikut: Setelah berbincang dengan panjang lebar dan meneliti hujah-hujah yang dibentangkan, maka J baca selanjutnya
157
Tajuk
:

Fatwa Pelaburan Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-20 dan 21/2016 yang bersidang pada 18-19 Februari 2016 bersamaan 9-10 Jamadil Awwal 1437H telah memutuskan seperti berikut:Setelah meneliti penerangan dan menilai kedudukan ASB, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan kedudukan ASB terbahagi kepad baca selanjutnya
158
Tajuk
:

Garis Panduan Acara Persembahan Hiburan Di Negeri Perlis (Konsert, Lakonan, Tarian Dan Seumpamanya)

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-22/2016 yang bersidang pada 11 Jun 2016 bersamaan 6 Ramadan 1437H telah memutuskan seperti bertikut:Pada asalnya Persembahan Hiburan adalah Harus di dalam Islam. Ia termasu baca selanjutnya
159
Tajuk
:

Hukum Bertabarruk Dengan Peninggalan Nabi Saw

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-23/2016 yang bersidang pada 3-4 Oktober 2016 bersamaan 2-3 Muharram 1438H telah memutuskan seperti berikut:Pada umumnya bertabarruk (mengambil keberkatan) dengan peninggalan Nabi SAW samada jasad Baginda atau barang peninggalan yang disentuh oleh jasad baca selanjutnya
160
Tajuk
:

Hukum Berkaitan Vaksin

Kategori: Perubatan
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-23/2016 yang bersidang pada 3-4 Oktober 2016 bersamaan 2-3 Muharram 1438H telah memutuskan seperti berikut:Melindungi anak-anak daripada bahaya atau kemudharatan merupakan tanggungjawab yang wajib ke atas ibubapa. Pengambilan vaksin pada masa ini terbu baca selanjutnya
161
Tajuk
:

Hukum Isteri Meninggalkan Rumah Suami Disebabkan Ancaman

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-24 & 25/2016 yang bersidang pada 20-21 Disember 2016 bersamaan 20-21 Rabiul Awwal 1438H telah memutuskan seperti berikut:Pada asalnya isteri tidak boleh keluar daripada rumah suaminya (Bait al-Zaujiyyah) iaitu rumah kehidupan pasangan suami isteri yang disediakan oleh suami melainka baca selanjutnya
162
Tajuk
:

Hukum Forex Trading Online

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-24 & 25/2016 yang bersidang pada 20-21 Disember 2016 bersamaan 20-21 Rabiul Awwal 1438H telah memutuskan seperti berikut:Hukum asal pertukaran mata wang dengan mata wang yang lain (الصرف) adalah harus dengan syarat pertukaran atau urusniaga dilakukan dengan serahan milik oleh kedua belah pihak secara tunai d baca selanjutnya
163
Tajuk
:

Hukum Memindahkan Mayat Dari Kubur Ke Kubur Yang Lain Di Atas Sesuatu Keperluan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-24 & 25/2016 yang bersidang pada 20-21 Disember 2016 bersamaan 20-21 Rabiul Awwal 1438H telah memutuskan seperti berikut:Bagi mayat dan kubur itu ada penghormatan yang telah ditetapkan oleh syarak. Mayat tidak boleh diperlakukan atau dipindahkan se baca selanjutnya
164
Tajuk
:

Pengurusan Harta Luqatah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-24 & 25/2016 yang bersidang pada 20-21 Disember 2016 bersamaan 20-21 Rabiul Awwal 1438H telah memutuskan seperti berikut:Setelah diisytiharkan selama setahun yang memungkinkan orang awam mengetahuinya dan tiada tuntutan yang sah, maka harta itu boleh dipindahkan menjadi milik Majlis Ag baca selanjutnya
165
Tajuk
:

Hukum Taklik Talak Tiga

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-24 & 25/2016 yang bersidang pada 20-21 Disember 2016 bersamaan 20-21 Rabiul Awwal 1438H telah memutuskan seperti berikut:Talak adalah hukum syarak yang tidak boleh dipermain-mainkan kerana ia boleh meruntuhkan perkahwinan. baca selanjutnya
166
Tajuk
:

Larangan Membina Kepungan Di atas Pusara Tanah Perkuburan Islam

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: a. Terdapat 22 buah tanah Perkuburan Islam yang dikawalselia oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. baca selanjutnya
167
Tajuk
:

Pelaksanaan Pengurusan Harta Luqatah, Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga Dan Pengurusan Wang Tidak Patuh Syariah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)       Terimaan hasil sumber am daripada Luqatah yang terkumpul dari tahun 2011 sehingga Ogos 2016 adalah berjumlah RM87,5 baca selanjutnya
168
Tajuk
:

Zakat Ke Atas Duit Kutu

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: (a)       Amalan kutu ini berlaku dengan cara salah seorang dari sekumpulan wanita mengambil satu kadar atau nilai yang dikumpul be baca selanjutnya
169
Tajuk
:

Kadar ‘Uruf Pemilikan Dan Pemakaian Barang Kemas Kalangan Wanita Islam Di Wilayah-Wilayah Persekutuan

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: (a)       Kadar ‘uruf pemakaian barang kemas yang diguna pakai di Wilayah Persekutuan sebanyak 150 gram sejak tahun 1995 hingga k baca selanjutnya
170
Tajuk
:

Kewajipan Zakat Perniagaan Ke Atas Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Perak Darul Ridzuan.

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke 209 bertarikh 22 Ogos 2016M /19 Zulkaedah 1437H (Isnin) telah memutuskan seperti berikut:1. Mesyuarat setelah mendengar penjelasan, meneliti hujah-hujah dan pandangan mendapati bahawa pada asasnya sesuatu perniagaan baca selanjutnya
171
Tajuk
:

Penggunaan Wang Wakaf Tunai Bagi Projek Wakaf Bot.Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak kali ke 209 bertarikh 22 Ogos 2016M /19 Zulkaedah 1437H (Isnin) telah memutuskan seperti berikut:1) Mesyuarat memperaku dan bersetuju supaya digunakan wang wakaf tunai bagi projek wakaf bot di bawah tabung dana Wakaf Perak Ar-Ridzuan (WPAR). baca selanjutnya
172
Tajuk
:

Membantu Saudara Baru (Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan kepada perkembangan semasa, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang pada 10 Rejab 1437 bersamaan 18 April 2016 membuat keputusan bersetuju supaya tiada had tempoh kemuallafan seseorang saudara baru bagi Negeri Terengganu. Namun penentuan kelayakan penerima zakat berkenaan akan ditentukan oleh pihak pengurusan zakat. Walau bagaimanapun sebarang keputusan selanjutnya baca selanjutnya
173
Tajuk
:

Pandangan Fatwa Berhubung Hukum Penggunaan Vaksin

Kategori: Perubatan
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan kepada penerangan yang telah disampaikan oleh pakar-pakar perubatan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke Dua Puluh Satu Penggal Ke Sebelas yang bersidang pada 24 Ramadan 1437H bersamaan 29 Jun 2016 membuat keputusan bahawa :- baca selanjutnya
174
Tajuk
:

Pohon Pandangan Jawatankuasa Fatwa Bagi Menggunakan Perbelanjaan Di Bawah Sinf Fisabilillah Untuk Majlis Penyampaian Sijil SPAIT Tahap Mutawassit Tahun 2016 Dan Semua Majlis SPAIT

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang dan hasil perbincangan yang dibuat, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-24 Penggal Ke-11 yang bersidang pada 14 Rabiul Awal 1438 bersamaan 14 Disember 2016 sebulat suara membuat keputusan seperti berikut : baca selanjutnya
175
Tajuk
:

Pohon Pandangan Berkenaan Bangunan Balai Raya Dan Balai J3k Teluk Menara, Manir, Kuala Terengganu Yang Telah Dibina Di Atas Tanah Rezab Kubur

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang dan hasil perbincangan yang dibuat, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-24 Penggal Ke-11 yang bersidang pada 14 Rabiul Awal 1438 bersamaan 14 Disember 2016 bersetuju memutuskan bahawa setiap tanah yang telah diwartakan sebagai tapak perkuburan Islam tidak boleh digunakan selain daripada tujuan pengebumian jenazah. Oleh itu, mana-mana pencerobohan ke atas tapa baca selanjutnya
176
Tajuk
:

Penetapan Had Tempoh Muallaf Negeri Pulau Pinang

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3/2016 yang bersidang pada 8-9 Jun 2016 telah membincangkan mengenai Penetapan Had Tempoh Muallaf Negeri Pulau Pinang.Mesyuarat memutuskan: (i) bersetuju Penetapan Had Tempoh Muallaf Negeri Pulau Pinang adalah selama 5 tahun mengikut negeri-negeri lain di Malaysia untuk sementara waktu sehinggalah wujud satu ketetapan baca selanjutnya
177
Tajuk
:

Status Keesahan Mewakafkan Tanah Berstatus Pajakan

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3/2016 yang bersidang pada 8-9 Jun 2016 telah membincangkan mengenai Status Keesahan Mewakafkan Tanah Berstatus Pajakan. Mesyuarat bersetuju Status Keesahan Mewakafkan Tanah Berstatus Pajakan adalah sebagai wakaf muaqqad kerana tiada milik yang sempurna  baca selanjutnya
178
Tajuk
:

Kaedah Haraki: Belajar Al-Quran 7 Jam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 5/2016 yang bersidang pada 12 Oktober 2016 telah membincangkan mengenai Kaedah Haraki: Belajar Al-Quran 7 Jam. Mesyuarat memutuskan seperti berikut:(i) Setelah meneliti buku Kaedah Haraki: Belajar Al-Quran 7 Jam yang telah diasas dan ditulis oleh Tuan Haji Zakaria bin Din @ Nasirudin, mesyuarat mendapati ia merupakan satu inovasi kaedah pengajaran baca selanjutnya
179
Tajuk
:

Kaedah Pelupusan Al-Quran Dan Bahan Terbitan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran Dan Hadis

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh penelitian, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Jamadil Akhir 1437 bersamaan 15 Mac 2016 telah membuat keputusan seperti berikut:Kaedah untuk melupuskan bahan terbitan yang mengandungi ayat-ayat al-Quran dan hadis adalah seperti berikut:i. Dengan cara membasu baca selanjutnya
180
Tajuk
:

Had Tempoh Panggilan Muallaf

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 11 Rabiul Akhir 1437 bersamaan 21 Januari 2016 telah membuat keputusan seperti berikut:“Had tempoh panggilan muallaf di Negeri Johor Darul Ta’zim adalah berdasarkan kepada ‘uruf iaitu selama 10 tahun bermula dari tarikh memeluk Islam. Sepanjang tempoh tersebut, seseorang muallaf hendaklah baca selanjutnya
181
Tajuk
:

Pelupusan Al-Quran Berteknologi Hijau Melalui Proses “Deinking”


Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh teliti, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 11 Rabiul Akhir 1437 bersamaan 21 Januari 2016 telah membuat keputusan seperti berikut:Pelupusan al-Quran dan bahan cetakan agama berteknologi hijau melalui proses “DEINKING” tanpa ada pembakaran adalah harus menurut hukum syara’. baca selanjutnya
182
Tajuk
:

Penukaran Nama Islam Dalam Kad Pengenalan Golongan Muallaf


Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Johor
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh penelitian, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Jamadil Akhir 1437 bersamaan 15 Mac 2016 telah membuat keputusan seperti berikut:Status agama seseorang muallaf yang telah memeluk Islam wajib dipaparkan di dalam kad pengenalan. baca selanjutnya
183
Tajuk
:

Membaca Terjemahan al-Quran Edisi Inggeris Daripada Luar Negeri Tanpa Teks Al-Quran

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang telah bersidang pada 30 November 2016 telah menimbang dan meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)    Isu ini timbul ekoran daripada kemasukan buku-buku termasuklah buku-buku terjemahan al-Quran al-Karim 30 juzuk daripada luar negeri melalui lapangan ter baca selanjutnya
184
Tajuk
:

Mewartakan Fatwa-Fatwa Di Bawah Seksyen 34, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan ) 1993 [Akta 505]

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang telah bersidang pada 30 November 2016 telah menimbang dan meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)    Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan dalam beberapa siri mesyuarat yang lalu telah membuat keputusan fatwa berhubung dengan isu-isu seperti berikut: baca selanjutnya
185
Tajuk
:

Penetapan Kadar Zakat Fitrah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Dan Labuan Bagi Tahun 1438H/ 2017M

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang telah bersidang pada 30 November 2016 telah menimbang dan meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)    Zakat fitrah merupakan zakat badaniah yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah dan ianya menjadi suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk melaksanakannya sebelum solat sunat Aidilfi baca selanjutnya
186
Tajuk
:

Deraf Sighah Fatwa-Fatwa Untuk Pewartaan

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang telah bersidang pada 30 November 2016 telah menimbang dan meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)    Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pengurusan dan Pembangunan Fatwa (JKPPF) kali ke 8 pada 15 -17 September 2014 di Langkawi yang dihadiri oleh Timbalan Mufti/Ketua Penolong Muf baca selanjutnya
187
Tajuk
:

Kewajipan Zakat Terhadap Wang Pampasan Dan Gratuiti


Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang telah bersidang pada 30 November 2016 telah menimbang dan meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)   Gratuiti menurut Kamus Dewan bermaksud ganjaran biasanya berupa wang yang diberikan oleh majikan kepada pekerja yang berhenti atau bersara sebagai penghargaan kepada perkhidmatan yang telah baca selanjutnya
188
Tajuk
:

Mendirikan Solat Jumaat Sementara Bagi Menggantikan Surau Ad Deniah, Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) Lembah Pantai

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang telah bersidang pada 30 November 2016 telah menimbang dan meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)    Surau Ad-Deeniah merupakan tempat solat utama bagi kakitangan, pelajar, pesakit dan orang awam di Pusat Perubatan Universiti Malaya serta kakitangan dan pelajar Univeristi Malaya seja baca selanjutnya
189
Tajuk
:

Penggunaan Jin Menurut Islam


Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 29 pada 10 Muharam 1438H/ 11 Oktober 2016 bersetuju memutuskan berkenaan Penggunaan Jin Menurut Islam adalah seperti berikut: Penggunaan jin untuk tujuan memohon pertolongan, rawatan, perubatan atau, perbomohan, mencari kekuatan dan kehebatan, serta untuk berkhidmat dalam ilmu sihir adalah diharamkan ker baca selanjutnya
190
Tajuk
:

Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya


Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 29 pada 10 Muharram 1438H/ 11 Oktober 2016M bersetuju memutuskan berkenaan Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya adalah seperti berikut: Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya adalah ditegah oleh Islam kerana ia boleh merosakkan ak baca selanjutnya
191
Tajuk
:

Teknik Thoracic Sticking Dalam Penyembelihan


Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 29 pada 10 Muharram1438H/ 11 Oktober 2016M bersetuju memutuskan berkenaan Teknik Thoracic Sticking Dalam Penyembelihan adalah seperti berikut: Kaedah thoracic sticking iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas sembelihan adalah dibenarkan dan daging haiwan tersebut adalah halal tertakluk kepada syarat-syarat baca selanjutnya
192
Tajuk
:

Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami


Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 29 pada 10 Muharram1438H/ 11 Oktober 2016M bersetuju memutuskan Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami adalah seperti berikut: Mesyuarat memutuskan bahawa memasukkan lafaz cerai taklik sekiranya suami berpoligami tidak perlu dilaksanakan dengan mengambil kira hikmah poligami yang telah disyariatkan baca selanjutnya
193
Tajuk
:

Menggugurkan Kandungan Yang Dijangkiti Virus Zika


Kategori: Perubatan
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 29 pada 10 Muharram1438H/ 11 Oktober 2016M mengambil maklum tentang pembentangan Virus Zika Menurut Perspektif Perubatan yang telah dibentangkan oleh 2 orang wakil dari Jabatan Kesihatan Sarawak, iaitu Datu Dr. Andrew, Pakar Perunding Epidemology, Dr. Dayangku Siti Rafidah binti Pangeran Hashim, Ketua Penolong Pengarah Unit Survelan dan 2 orang wakil Hospital Umum Sarawak iaitu Dr. Chua Hock Hin, Pakar Penyakit Berjangkit baca selanjutnya
194
Tajuk
:
Rokok Elektronik Dan Vape
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil. 3/2015 yang bersidang pada 21 Disember 2015 di Hotel Sama-Sama, KLIA, Sepang, Selangor Darul Ehsan telah membincangkan Hukum Rokok Elektronik dan Vape. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:                          & baca selanjutnya
195
Tajuk
:
Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya
Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukaka baca selanjutnya
196
Tajuk
:

Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzaka baca selanjutnya
197
Tajuk
:

Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan baca selanjutnya
198
Tajuk
:

Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Bil. 2/2015 yang bersidang pada 18 Ogos 2015 telah membincangkan mengenai isu Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah menelit baca selanjutnya
199
Tajuk
:
Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®
Kategori: Perubatan
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaska baca selanjutnya
200
Tajuk
:
Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) Di Malaysia
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD)  Di Malaysia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   Setelah men baca selanjutnya
201
Tajuk
:
Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah mengambil perhatian terhadap keb baca selanjutnya
202
Tajuk
:
Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju baca selanjutnya
203
Tajuk
:
Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Mengenai Sabitan Tarikh Anggapan Kematian Mangsa MH370 Dan Tuntutan Syarak Yang Berkaitan Dengannya
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil. 1/2015 yang bersidang pada 20 April 2015 telah membincangkan mengenai Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Mengenai Sabitan Tarikh Anggapan Kematian Mangsa MH370 Dan Tuntutan Syarak Yang Berkaitan Dengannya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Muzakarah menarik perhatian mengenai isu sabitan tarikh baca selanjutnya
204
Tajuk
:
Isu Umat Islam Yang Terlibat Dengan Perjuangan Islamic State
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 dan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Bil. 1/2015 yang bersidang pada 20 April 2015  telah membincangkan Isu Umat Islam Yang Terlibat Dengan Perjuangan Islamic State (IS). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah meneliti baca selanjutnya
205
Tajuk
:

Pengukuhan Fatwa Pengharaman Ajaran Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Melaka
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2014 yang bersidang pada 26 Rabiul Akhir 1435H bersamaan 26 Februari 2014M telah meneliti dan membincangkan mengenai  Pengukuhan Fatwa Pengharaman Ajaran Syiah. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut : (1)       Fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajara baca selanjutnya
206
Tajuk
:
Fahaman dan ajaran Hizbut Tahrir
Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
207
Tajuk
:

‘Uruf Pemakaian Emas Wanita Islam di Negeri Sembilan

Kategori: Zakat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2015-1436H yang bersidang pada 26 Mei 2015 bersamaan 08 Sya’ban 1436H telah memutuskan agar ‘uruf pemakaian emas wanita Islam di Negeri Sembilan dikekal pada kadar 200 gram.Status pewartaan : Tidak diwartakan baca selanjutnya
208
Tajuk
:

Larangan Mengamalkan Ajaran Yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Larangan Mengamalkan Ajaran yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut:                   1. baca selanjutnya
209
Tajuk
:

Larangan Mengamalkan Ajaran Dan Amalan Fahaman Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Larangan Mengamalkan Ajaran dan Amalan Fahaman Syiah. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.        Ajaran dan amalan fahaman Syiah adalah menyeleweng daripada pegangan akidah Ahli S baca selanjutnya
210
Tajuk
:

Kedudukan Saf Wanita Di Dalam Solat

Kategori: Ibadah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 1/2015 yang bersidang pada 10 Februari 2015 telah membincangkan mengenai Kedudukan Saf Wanita Di Dalam Solat. Mesyuarat memutuskan bahawa hukum kedudukan saf perempuan yang sama dengan kedudukan saf lelaki sama ada bersebelahan atau ketika berada di tingkat atas adalah makruh kerana bersalahan dengan keutamaan. baca selanjutnya
211
Tajuk
:
PENGHARAMAN SHISHA
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 5/2013 yang bersidang pada 8 Muharam 1435H bersamaan 12 November 2013 telah membincangkan mengenai Cadangan Pewartaan Fatwa Pengharaman Shisha. Mesyuarat bersetuju memutuskan seperti berikut :    baca selanjutnya
212
Tajuk
:
Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non-Bumi)
Kategori: Zakat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiulakhir 1433H bersamaan 13 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non-Bumi). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :   Baitulmal berperanan sebagai tempat khusus untuk menyimpan harta atau khazanah umat Isla baca selanjutnya
213
Tajuk
:

Amalan Dan Kepercayaan Khurafat Di Pulau Besar Melaka

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Melaka
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2014 yang bersidang pada 11 Ramadan 1435H bersamaan 09 Julai 2014M telah meneliti dan membincangkan fatwa mengenai Amalan Dan Kepercayaan Khurafat Di Pulau Besar Melaka. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli jawatankuasa, mesyuarat memutuskan seperti berikut :Amalan dan perbuatan khurafat yang dilakukan di Pulau Besar baca selanjutnya
214
Tajuk
:

Dakwaan Melihat Nabi Secara Jaga (Yaqazah)

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-18 yang bersidang pada 22 – 23 April 2015 telah membincangkan isu Dakwaan Melihat Nabi Secara Jaga (Yaqazah). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Dakwaan seseorang melihat Nabi secara jaga (yaqazah) sama ada dalam bentuk hakiki ataupun ruh selepas kewafatan Baginda SAW tidak pernah dinukilkan melalui riwayat yang baca selanjutnya
215
Tajuk
:

Fahaman dan ajaran Hizbut Tahrir

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 08/2015-1436H yang bersidang pada 10 Disember 2015 bersamaan 28 Safar 1437H. Mesyuarat telah memutuskan seperti berikut :1. Fahaman dan ajaran Hizbut Tahrir adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar serta bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jama‘ah adalah seperti berikut: baca selanjutnya
216
Tajuk
:

Hukum Solat Jumaat Pada Hari Raya

Kategori: Ibadah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kedah
 
Keputusan (Sighah)
:
i.     Sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat maka seseorang lelaki Muslim yang mukallaf dan bermastautin dalam sesebuah kariah adalah wajib menunaikan solat Jumaat walaupun telah menunaikan solat hari raya. ii.     Ini berdasarkan firman Allah SWT;??????????? ?????????? ???????? ????? ???????? ??????????? ???? ???? baca selanjutnya
217
Tajuk
:

Percukaian Menurut Pandangan Islam: Kajian Terhadap Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2015-1436H yang bersidang pada 25 Februari 2015 bersamaan 06 Jumada al-Ula 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-106 berkenaan Percukaian Menurut Pandangan Islam: Kajian Terhadap Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) dengan sighah seperti berikut :1) Hasil pembe baca selanjutnya
218
Tajuk
:

Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi dan Seumpamanya Untuk Tunaikan Fardhu Haji Atau Umrah

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2015-1436H yang bersidang pada 20 April 2015 bersamaan 01 Rajab 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-69 berkenaan Hukum  Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi dan Seumpamanya Untuk Tunaikan Fardhu Haji Atau Umrah dengan sighah seperti berikut : baca selanjutnya
219
Tajuk
:

Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi Ahli Yang Memeluk Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2015-1436H yang bersidang pada 20 April 2015 bersamaan 01 Rajab 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-61 berkenaan Hukum Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi Ahli Yang Memeluk Islam dengan sighah seperti berikut : 1. Mengikut hukum baca selanjutnya
220
Tajuk
:

Hak Hadanah Anak Bagi Ibu Bapa Berlainan Agama

Kategori: Munakahat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-18 yang bersidang pada 22-23 April 2015 telah membincangkan isu Hak Hadanah Anak Bagi Ibu Bapa Berlainan Agama. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Pasangan bukan Islam yang salah seorang daripada mereka memeluk Islam, maka hak hadanah tidak dinilai berdasarkan kepada agama ibu atau bapa. Sebaliknya diserahkan kepada sesiapa yang lebih baca selanjutnya
221
Tajuk
:

Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami

Kategori: Munakahat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2015-1436H yang bersidang pada 26 Ogos 2015 bersamaan 11 Dzulqa’dah 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-71 berkenaan Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami dengan sighah seperti berikut :Di dalam Islam poligami adalah diharuskan. Oleh itu baca selanjutnya
222
Tajuk
:

Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat

Kategori: Perubatan
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2015-1436H yang bersidang pada 27 Mei 2015 bersamaan 09 Sya’ban 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-56 berkenaan Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat dengan sighah seperti berikut :Hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah  baca selanjutnya
223
Tajuk
:

Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil Pada Sesuatu Perhimpunan Atau Acara

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2015-1436H yang bersidang pada 20 April 2015 bersamaan 01 Rajab 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-88 berkenaan Hukum Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil Pada Sesuatu Perhimpunan Atau Acara dengan sighah seperti berikut :1. baca selanjutnya
224
Tajuk
:

Pewarisan Bagi Kes Kematian Serentak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2015-1436H yang bersidang pada 30 Julai 2015 bersamaan 14 Syauwal 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-83 berkenaan Hukum Pewarisan Bagi Kes Kematian Serentak dengan sighah seperti berikut :Hukum Pewarisan Bagi Kes Kematian Serentak dalam kejadian yang sama atau sebaliknya da baca selanjutnya
225
Tajuk
:

Penukaran Nama Daripada Bukan Islam Kepada Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2015-1436H yang bersidang pada 26 Ogos 2015 bersamaan 11 Dzulqa’dah 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-23 berkenaan Penukaran Nama Daripada Bukan Islam Kepada Islam dengan sighah seperti berikut :Dibolehkan untuk mengekalkan nama asal yang mempunyai pengertian yang b baca selanjutnya
226
Tajuk
:
Pengurusan Mayat Pelarian Rohingya Yang di Temui di Kem Wang Kelian, Perlis.
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  1.     Merujuk kepada pandangan Al Imam Khatib As Syarbini dalam Mughni Al Muhtaj, Kitab Al Janaiz dan Imam Jalaluddin Abdur Rahman As Suyuthi dalam Al Asybah wa An Nazair maka Jawatankuasa Fatwa berpandangan dalam kes ini, mayat – mayat yang ditemui itu hendaklah diurus mengikut hukum Syarak dengan sempurna meliputi mandi, kafan, sembahyang serta kebumi.   baca selanjutnya
227
Tajuk
:

Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1435H/2014M

Kategori: Zakat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Melaka
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 2/2014 yang bersidang pada 30 Jamadil Akhir 1435H bersamaan 30 April 2014M telah meneliti dan membincangkan mengenai Cadangan Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1435H /2014M. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut : (1)    Harga zakat fitrah Negeri Melaka bagi tahun 1435H/2014M ialah seb baca selanjutnya
228
Tajuk
:

Menggunakan Atau Memakai Barangan Atau Logo Yang Mempunyai Lambang Kepercayaan Agama Lain

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Hukum Menggunakan atau Memakai Barangan atau Logo yang Mempunyai Lambang Agama Lain. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.        Hukum menggunakan atau memakai barangan atau logo y baca selanjutnya
229
Tajuk
:

Penggunaan Kalimah Suci Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Penggunaan Kalimah Suci Islam. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.        Bagi memelihara akidah umat Islam, kalimah suci Islam adalah khusus bagi agama Islam dan orang Islam saha baca selanjutnya
230
Tajuk
:

Penggantungan, Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan, Penerbitan Dan Pencetakan Ayat Al-Quran, Kitab Suci Al-Quran Dan Kalimah Suci Islam Dalam Bentuk Kaligrafi Islam Atau Pada Barangan

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Hukum Penggantungan, Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan, Penerbitan dan Pencetakan Ayat Al-Quran, Kitab Suci Al-Quran dan Kalimah Suci Islam dalam Bentuk Kaligrafi Islam atau pada Barangan. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut:  baca selanjutnya
231
Tajuk
:

Penyelewengan Istilah jihad Fi Sabilillah

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
    Tujuan Jihad dalam Islam ialah untuk meninggikan atau memuliakan kalimah Allah. Mana-mana tindakan yang dilakukan atas nama Perang Jihad tetapi boleh membawa implikasi negatif terhadap Islam dan umatnya maka ia bukanlah jihad yang sebenar. Dengan itu, tindakan kumpulan-kumpulan yang menggunakan nama jihad yang telah memberikan kesan negatif kepada Islam bukanlah jihad, kerana telah menyalahi konsep dan displin peperangan di da baca selanjutnya
232
Tajuk
:

Korban Nazar

Kategori: Ibadah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kedah
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat masalah tersebut tiada menjadi nazar kerana nazar itu berlaku dengan ada sighah yang menjadi dengan rukun kepada nazar. Disyaratkan sighahnya berbentuk janji dengan membuat kebajikan dengan cara           ?????? ???? yakni dengan cara melazimkan atau mewajibkan keatas diri melakukan sesuatu yang menjadi qarbah yakni menghampirkan diri kepada Allah. Ini difahamkan dari definasi nazar s baca selanjutnya
233
Tajuk
:

Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2015-1436H yang bersidang pada 30 September 2015 bersamaan 16 Zulhijjah 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-79 berkenaan Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi dengan sighah seperti berikut :Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Kali K baca selanjutnya
234
Tajuk
:

Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut dan Najisnya

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2015-1436H yang bersidang pada 30 September 2015 bersamaan 16 Zulhijjah 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-107 berkenaan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut dan Najisnya dengan sighah seperti berikut :Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandan baca selanjutnya
235
Tajuk
:

Ajaran Tapediri 65 Atau Ba Tha Mim 114

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2015-1436H yang bersidang pada 30 Julai 2015 bersamaan 14 Syauwal 1436H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Ajaran TAPEDIRI 65 atau BA THA MIM 114 seperti berikut: 1. Penggunaan jurus dan pukul tidak kena dalam aktiviti persilatan mengandungi perkara-perkara meragukan dan unsur-unsur kebatinan yang bercanggah dengan ajaran baca selanjutnya
236
Tajuk
:

Hukum Pelaburan Wang Zakat Negeri

Kategori: Zakat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Hukum asal pelaburan zakat adalah tidak diharuskan. Bagaimanapun, sekiranya agihan zakat telah dibuat dengan sebaiknya kepada semua asnaf yang berhak memilikinya, dan didapati masih ada lebihan, maka adalah harus harta zakat tersebut dilaburkan atas maslahah yang kembali kepada asnaf zakat dengan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 1.   Pelaburan h baca selanjutnya
237
Tajuk
:
Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik
Kategori: Zakat
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2014 yang bersidang pada 26 Rabiul Akhir 1435H / 26 Februari 2014M telah membincangkan mengenai Permohonan Fatwa Mengenai Cadangan Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik. Mesyuarat bersetuju memutuskan seperti berikut:   (1)         Huku baca selanjutnya
238
Tajuk
:

Pendermaan Dan Pemindahan Rahim 


Kategori: Perubatan
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 27 pada 6 Safar 1437H/ 18 November 2015M   sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Hukum asal pendermaan dan pemindahan rahim adalah haram dan tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah bersifat baca selanjutnya
239
Tajuk
:

Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 27 pada 6 Safar 1437H/18 November 2015M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:1. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. baca selanjutnya
240
Tajuk
:

Insurans (Konvensional) Dan Hukum Mempromosikannya

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali ke 27 pada 6 Safar 1437H/18 November 2015M  sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad baca selanjutnya
241
Tajuk
:

Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali ke 27 pada 6 Safar 1437H/18 November 2015M  sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Polisi insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana telah bercanggah dengan teori kontrak dalam Islam. Oleh kerana polisi tersebut adalah tidak mematuhi prinsip syari baca selanjutnya
242
Tajuk
:

Istibdal Wakaf Dalam Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri sarawak Kali Ke 27 pada 6 Safar 1437H/ 18 November 2015M/ sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Wakaf Gantian (wakaf ibdal) ialah bermaksud menukar harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan tujuan mengekalkan harta wakaf adalah diharuskan. baca selanjutnya
243
Tajuk
:

Memperbetulkan Kubur Yang Terpesong Arah Kiblat Dan Kedudukan Mayat Di Dalamnya

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2015 yang bersidang pada 29 April 2015 telah membincangkan mengenai Hukum Memperbetulkan Kubur Yang Terpesong Arah Kiblat Dan Kedudukan Mayat Di Dalamnya. Mesyuarat memutuskannya seperti berikut:(i) Tanda arah kiblat hendaklah diletakkan di tanah perkuburan seluruh negeri Pulau Pinang. baca selanjutnya
244
Tajuk
:

Aliran dan Dakyah Wahhabiah


Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan telah membincangkan fatwa berkaitan Aliran dan Dakyah Wahhabiah pada mesyuaratnya bertarikh 17 Disember 2014, 25 Februari 2015 dan 24 Mac 2015. Mesyuarat telah memutuskan Aliran dan dakyah Wahhabiah didapati bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Percanggahan tersebut berdasarkan kepercayaan, perbuatan dan pengamalan aliran Wahhabiah seperti berik baca selanjutnya
245
Tajuk
:

Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut dan Najisnya

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2015 yang bersidang pada 3 Mac 2015 bersamaan 12 Jumdal Ula 1436H berkaitan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut dan Najisnya memutuskan bahawa:Minyak ikan yang diproses dalam kuantiti yang melibatkan beribu-ribu tan ikan tanpa dibuang perut dan tahinya adalah harus dimakan.Sumber: baca selanjutnya
246
Tajuk
:
Tragedi MH370
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 25 Mac 2014 telah membincangkan mengenai baca selanjutnya
247
Tajuk
:
Kedudukan Amalan Khurafat Di Pulau Besar Melaka
Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah m baca selanjutnya
248
Tajuk
:
Kajian Semula Asal Usul Tiupan Rouse Dan Last Post
Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Asal Usul Tiupan Rouse Dan Last Post. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Mal baca selanjutnya
249
Tajuk
:
Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof
Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah meneliti fakta-fakta dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah mendapati bahawa Ajaran Il baca selanjutnya
250
Tajuk
:
Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau
Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah menegaskan bahawa amal baca selanjutnya
251
Tajuk
:
Penghasilan Monosodium Glutamat (Msg) Menggunakan Mikro Organisma Terubahsuai
Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Penghasilan Monosodium Glutamat (Msg) Menggunakan Mikro Organisma Terubahsuai. Muzakarah telah memutuskan:   Setelah meneliti proses pengubahsuaian genetik dan teknologi baru dalam proses penghasilan Monosodium Glutamat (MSG) beserta fakta-fakta dan hujah-h baca selanjutnya
252
Tajuk
:

Kajian Terhadap Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Kajian Terhadap Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik baca selanjutnya
253
Tajuk
:
Kajian Semula Hukum Penggunaan Vaksin Meninggitis Monumen
Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Hukum Penggunaan Vaksin Meninggitis Monumen. Muzakarah telah memutuskan bahawa:   Setelah meneliti formulasi dan proses terbaru dalam penghasilan Vaksin Menomune yang bebas daripada penggunaan sebarang sumbe baca selanjutnya
254
Tajuk
:
Hukum Pendermaan Rahim
Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Pendermaan Rahim. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Malaya (UM) dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pan baca selanjutnya
255
Tajuk
:
Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi
Kategori: Munakahat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Te baca selanjutnya
256
Tajuk
:
Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional
Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah berpandangan bahawa pada asalnya semua kejadian Allah SWT me baca selanjutnya
257
Tajuk
:
Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan
Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan. Muzakarah telah memutuskan:   Setelah meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Malaya dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang baca selanjutnya
258
Tajuk
:

Menggunakan Wang Zakat Dalam Akaun Semasa MAIWP Di Bank Islam Bagi Pelaburan Jangka Pendek

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Pengursan Hukum Syarak Kali Ke-86 yang bersidang pada 18b Julai 2014 telah bersetuju dengan cadangan menggunakan wang zakat dalam akaun semasa MAIWP di Bank Islam bagi pelaburan jangka pendek. baca selanjutnya
259
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Fahaman Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Fahaman dan Ajaran Syiah bercanggah dan menyeleweng daripada Fahaman dan Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama’ah dan menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan Negara.2. Fahaman dan Ajaran ini perlu disekat keseluruhannya daripada berkembang di Negeri Pulau Pinang berdasarkan kepada beberapa percanggahan yang terdapat dalam Fahaman dan Ajaran tersebut sama ada da baca selanjutnya
260
Tajuk
:

Fatwa Berkenaan Pengharaman Ajaran Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Melaka
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2014 yang bersidang pada 26 Rabiul Akhir 1435H bersamaan 26 Februari 2014M bersetuju fatwa mengenai pengharaman ajaran syiah di Negeri Melaka untuk diwartakan adalah seperti berikut :Fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam menurut pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah serta boleh menjadi ancaman kepada keutuhan agama, kesatuan ummah dan keselam baca selanjutnya
261
Tajuk
:
Hukum Penjualan air zam zam
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Harus menjual air zam zam dengan syarat tidak bercanggah dengan hukum syarak. baca selanjutnya
262
Tajuk
:

Menggunakan Wang Zakat Bagi Pelaburan Jangka Pendek

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-86 pada 18 Julai 2014 memutuskan bahawa wang zakat boleh digunakan bagi pelaburan jangka pendek. baca selanjutnya
263
Tajuk
:

Isu Wang Para Pembayar Yang Tidak Dikenalpasti Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2014 telah membincangkan dan memutuskan bahawa wang yang diterima daripada para pembayar yang tidak dikenalpasti pembayarannya adalah dikategorikan sebagai zakat harta. baca selanjutnya
264
Tajuk
:

Kedudukan Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan menyokong keputusan Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan mengharamkan pemikiran liberalisme dan pluralisme agama di Wilayah-Wilayah Persekutuan. baca selanjutnya
265
Tajuk
:

Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Sebagai Transaksi Zakat Fitrah, Sedekah Atau Qadha Zakat Fitrah

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan bersetuju bahawa pembayaran zakat fitrah di luar bulan Ramadan adalah dikategorikan sebagai sedeqah wajib. baca selanjutnya
266
Tajuk
:

Pemberian Bantuan Zakat Kepada Pembayar Zakat Harta Dan Pewakaf Tunai (Yang Tinggal Di Luar Wilayah Persekutuan) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan bersetuju dengan pemberian bantuan zakat kepada pembayar zakat harta dan pewakaf tunai ( untuk diagihkan kepada asnaf yang tinggal di luar Wilayah Persekutuan) untuk Bantuan Am Pelajaran di IPT sahaja. baca selanjutnya
267
Tajuk
:

Kedudukan Sisters In Islam

Kategori: 
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan menyokong keputusan Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam dan bersetuju mengharamkan Sisters In Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan. baca selanjutnya
268
Tajuk
:

Fidyah Dan Kafarah

Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kedah
 
Keputusan (Sighah)
:
Pandangan Jawatankuasa Fatwa mengenai persoalan berkenaan fidyah dan kafarah yang dikemukakan oIeh pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Kedah: 1. Mengikut mazhab Syafie, fidyah dan kafarah hanya boleh dibayar dengan makanan ruji / asasi mengikut negeri masing-masing sahaja . Bolehkah kita membayar fidyah dan kafarah dengan menggunakan wang, sedangkan zakat dan zakat fitrah boleh dibayar dengan baca selanjutnya
269
Tajuk
:

Kadar Fidyah

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 3/1430 Pada 14 Sya‘Ban 1430H bersamaan 5hb Ogos 2009 seperti berikut:1.     Mengguna-pakai pengiraan fidyah puasa mengikut Mazhab Syafi‘I, iaitu satu cupak beras atau nilai ¼ daripada zakat fitrah semasa bagi satu hari puasa yang ditinggalkan, dan fidyah puasa ini digandakan sekiranya puasa yang baca selanjutnya
270
Tajuk
:

Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan/Swasta

Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2014-1435H yang bersidang pada 24 April 2014 bersamaan 24 Jumada al-Akhirah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-49 berkenaan Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan / Swasta dengan sighah seperti berikut :Mesyuarat bersetuju mem baca selanjutnya
271
Tajuk
:

Kaedah Hitungan Tempoh Enam Bulan Dua Lahzah Penentuan Status Sah Nasab

Kategori: Munakahat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2014 yang bersidang pada 2 April 2014 telah membincangkan mengenai Kaedah Hitungan Tempoh Enam Bulan Dua Lahzah Penentuan Status Sah Nasab. Mesyuarat memutuskan bahawa kaedah hitungan tempoh enam bulan dua lahzah adalah mengikut takwim hijri semasa tanpa mengkhususkan bilangan 180 hari. baca selanjutnya
272
Tajuk
:

Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2014-1435H yang bersidang pada 24 April 2014 bersamaan 24 Jumada al-Akhirah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-49 berkenaan Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta dengan sighah seperti berikut :Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa wang p baca selanjutnya
273
Tajuk
:

Sembahyang Jumaat Banduan Di Dalam Penjara Dan Seumpamanya

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2014-1435H yang bersidang pada 22 Mei 2014 bersamaan 22 Rajab 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-56 berkenaan Sembahyang Jumaat Banduan Di Dalam Penjara Dan Seumpamanya dengan sighah seperti berikut :Mesyuarat telah memutuskan bahawa hukum sembahyang Jumaat ke atas banduan baca selanjutnya
274
Tajuk
:

Kedudukan Amalan Khurafat Di Pulau Besar Melaka

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2014-1435H yang bersidang pada 26 Jun 2014 bersamaan 28 Ramadhan 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-105 berkenaan Kedudukan Amalan Khurafat Di Pulau Besar Melaka dengan sighah seperti berikut : 1.Setelah mendengar pembentangan S.S Mufti Kerajaan Negeri Melaka, Jawatankuasa Fatwa men baca selanjutnya
275
Tajuk
:

Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau, Tumbuhan, Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2014-1435H yang bersidang pada 26 Jun 2014 bersamaan 28 Sya’ban 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-69 berkenaan Hukum Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau, Tumbuhan, Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya dengan sighah seperti berikut :Mesyuarat&nb baca selanjutnya
276
Tajuk
:

Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Menurut Perspektif Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 25 pada 13 Syaaban 1435H/ 12 Jun 2014M sebulat suara menerima garis panduan seperti berikut:GARIS PANDUAN PERNIAGAAN JUALAN LANGSUNGMENURUT PERSPEKTIF ISLAM 1. PengenalanSatu garis panduan bagi memberi panduan kepada sya baca selanjutnya
277
Tajuk
:

Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan & Banduan Islam Di Penjara

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2014-1435H yang bersidang pada 22 Mei 2014 bersamaan 22 Rajab 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-60 berkenaan Hukum Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara dengan sighah seperti berikut : Mesyuarat telah memutuskan bahawa hukum zakat fitrah ke atas baca selanjutnya
278
Tajuk
:

Parameter Pelaburan Emas

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 24 pada 10 Jamadilawal 1435H/ 12 Mac 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: Syarat Umum Jual Beli  baca selanjutnya
279
Tajuk
:

Garis Panduan Pengurusan Zakat Asnaf Riqab Dan Gharimin

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 24 pada 10 Jamadilawal 1435H/ 12 Mac 2014M sebulat suara menerima garis panduan seperti berikut: Garis Panduan Pengurusan Zakat Asnaf Riqab Dan GhariminNegeri SarawakSatu garis panduan bagi memberi panduan kepada Tabung Baitu baca selanjutnya
280
Tajuk
:

Kedudukan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kwsp)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 25 pada 13 Syaaban 1435H/ 12 Jun 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: Wang caruman KWSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian dan menetapkan wang tersebut sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut hukum faraid.  baca selanjutnya
281
Tajuk
:

Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik.

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Melaka
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 4/2013 yang bersidang pada 26 Rabiul Akhir 1435H / 26 Februari 2014M telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:Hukum pembayaran zakat menggunakan mana-mana kad kredit yang berlandaskan syariah berasaskan konsep Bai’ ‘Inah, Wadi’ah, Tawarruq, Ujrah atau Qa baca selanjutnya
282
Tajuk
:

Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama

Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
1. SIS Forum (Malaysia) dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. 2. Mana-mana bahan terbitan yang berunsur pemikiran-pemikiran fahaman liberali baca selanjutnya
283
Tajuk
:

Cadangan Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1435H /2014M

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Melaka
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 2/2014 yang bersidang pada 30 Jamadil Akhir 1435H bersamaan 30 April 2014M telah meneliti dan membincangkan mengenai Cadangan Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1435H /2014M. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :Harga zakat fitrah Negeri Melaka bagi tahun 1435H / 2014M ialah sebanyak RM 6.70 seorang;Pe baca selanjutnya
284
Tajuk
:

Isu Umat Islam Yang Berjuang atas nama ISIS

Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 09/2014-1436H yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-106 berkenaan Isu Umat Islam Yang Berjuang atas nama ISIS dengan sighah seperti berikut :1. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), atau Islamic State of Iraq and Levant&nb baca selanjutnya
285
Tajuk
:

Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 09/2014-1436H yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-106 berkenaan Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau dengan sighah seperti berikut :1. Dilarang memu baca selanjutnya
286
Tajuk
:

Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Beserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha, Hindu, Sikh Dan Kristian)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2014-1435H yang bersidang pada 26 Jun 2014 bersamaan 28 Sya’ban 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-69 berkenaan Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Beserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha, Hindu, Sikh Dan Kristian) dengan sighah seperti berikut : baca selanjutnya
287
Tajuk
:

Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain

Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2014-1435H yang bersidang pada 26 Jun 2014 bersamaan 28 Sya’ban 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-80 berkenaan Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain dengan sighah seperti berikut :Mesyuarat telah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang menggunakan bara baca selanjutnya
288
Tajuk
:

Fatwa Menangani Persoalan Bid’ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furu’

Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Persoalan khilafiah adalah perkara ijtihatiyyah dan tidak boleh sama sekali dihukumkan bid’ah kerana amalan tersebut telah diterima dan menjadi amalan ulama’ muktabar sejak dahulu.2. Pandangan jumhur ulama’ sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam dengan mengutamakan perkara asas dalam berdakwah dan tidak membesar-besarkan perkara khilafiyyah yang boleh mengugat perpaduan umat Islam.3. Di antara amalan yang di dakwa sebagai bid’ah adalah - baca selanjutnya
289
Tajuk
:

Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi

Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2014-1435H yang bersidang pada 24 April 2014 bersamaan 24 Jumada al-Akhirah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-79 berkenaan Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi dengan sighah seperti berikut :Pesakit yang menggunakan beg kolostami dikate baca selanjutnya
290
Tajuk
:

Fatwa Pelaksanaan Wakaf Saham Dan Keuntungan Saham Di Kalangan Syarikat Korporat

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Pelaksanaan wakaf saham dan keuntungan saham di kalangan syarikat korporat yang mematuhi hukum syarak adalah harus; danPelaksanaan pewakafan saham yang mematuhi hukum syarak bolehlah mengikut garis panduan seperti berikut : Garis PanduanOperasi Syarikat baca selanjutnya
291
Tajuk
:

Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan

Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2014-1435H yang bersidang pada 20 Mac 2014 bersamaan 18 Jumada al-Ula 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan berkenaan Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan di dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-105 dengan sighah seperti berikut :Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa pendermaan jasad atau baca selanjutnya
292
Tajuk
:

Kewajipan Membayar Zakat Emas Ke Atas Pelaburan Emas

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan seperti berikut : (a)       Zakat wajib dikenakan terhadap emas pelaburan fizikal, emas akaun (passbook) dan emas maya (forex).(b)       Zakat emas pelaburan yang baca selanjutnya
293
Tajuk
:

Penggantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2014-1435H yang bersidang pada 27 Ogos 2014 bersamaan 01 Zulqaedah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-83 berkenaan Hukum Penggantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam dengan sighah seperti berikut : Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, mesyu baca selanjutnya
294
Tajuk
:

Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Import Yang Tidak Diketahui Umurnya.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2014-1435H yang bersidang pada 27 Ogos 2014 bersamaan 01 Zulqaedah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-96 berkenaan Hukum Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Import Yang Tidak Diketahui Umurnya dengansighah seperti berikut : Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan ya baca selanjutnya
295
Tajuk
:

Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan

Kategori: Sosial/Syariah,Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 1.         Setelah membincangkan perkara ini mesyuarat bersetuju bahawa hukum asal pendermaan jasad atau mayat manusia adalah haram kerana Islam amat menitik beratkan penghormatan ke atas jasad manusia samada sewaktu mereka masih hidup ataupun selepas mati. Terdapat banyak nas-nas syara’ berhubung dengannya, antaranya suruhan tajhiz mayat seperti mandi, kapan, solat dan pengebumian, larangan mencincang jasad mayat d baca selanjutnya
296
Tajuk
:

Upacara Akad Nikah Di Masjid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2014-1435H yang bersidang pada 27 Ogos 2014 bersamaan 01 Zulqaedah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-95 berkenaan Hukum Upacara Akad Nikah Di Masjid dengan sighah seperti berikut : Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Mesyuarat berpandangan bahaw baca selanjutnya
297
Tajuk
:

Perluasan Takrif Asnaf Ar-Riqab Sebagai Penerima Bantuan Zakat Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan : Mengekalkan keputusan Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan bertarikh 12 September 2012, perkara 3.7 ”Jawatankuasa berpandangan bahawa tafsiran Asnaf ar-Riqab adalah kekal sebagaimana yang telah termaktub di baca selanjutnya
298
Tajuk
:

Penetapan Nisab Zakat Mata Wang Malaysia Dan Harta Lain-Lain Bagi Haul Antara Ramadhan 1435 Hijrah Hingga Ramadhan 1436 Hijrah

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
299
Tajuk
:

Berhubung Penambahan Peruntukkan Kepada Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Sebagai Amil Zakat.

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
      Keputusan1.   Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju memfatwakan bahawa peruntukkan tambahan yang diperlukan oleh Majlis Agama Islam sebanyak RM10 juta selaku amil zakat diharuskan untuk tahun 2014 sahaja.2.       Mesyuarat juga memutuskan bahawa keputusan fatwa Jemaah baca selanjutnya
300
Tajuk
:

Cadangan Mendapatkan Pinjaman Daripada Kumpulan Wang Zakat Ke Kumpulan Wang Baitul Mal Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Keputusan :            1.        Setelah membincangkan isu ini, mesyuarat bersetuju membuat keputusan bahwa minta pinjaman (Istidanah) wang sebanyak RM2 juta daripada wang zakat kepada Kumpulan Wang Baitul Mal Majlis Agama Islam Kelantan adalah diharuskan dengan syarat pinjaman tersebut digantikan semula ke baca selanjutnya
301
Tajuk
:

Wasiat Wajibah

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Tiada wasiat yang dinamakan sebagai Wasiat Wajibah menurut al-Quran dan al-Sunnah. Merujuk kepada kes yang dipersoalkan mengenai hak cucu terhadap harta peninggalan datuknya, maka tiada hak faraid untuk cucu menurut ketetapan syarak, melainkan di atas ihsan ahli waris berdasarkan ayat al-Nisa’: ayat 8 yang bermaksud: “Dan apabila kerabat (yang tidak berhak mendapat pusaka), dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembaha baca selanjutnya
302
Tajuk
:

Cara Melupuskan Mushaf al-Quran

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mushaf al-Quran yang telah rosak dan tidak boleh dimanfaatkan lagi bolehlah dilupuskan dengan cara-cara berikut: 1.      Dibakar sepertimana yang dilakukan oleh Sayyidina ‘Uthman bin ‘Affan RA berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari bil: 4988. ????? ?????????? ???? ??????? baca selanjutnya
303
Tajuk
:

Kadar Mas Kahwin / Mahar

Kategori: Munakahat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Mahar/ Mas Kahwin Tidak ada suatu penetapan daripada syarak tentang jumlah minima atau maksima kadar mas kahwin yang diberikan oleh suami ataupun diminta oleh pihak isteri.  Belanja / Hantaran Perkahwinan Perbelanjaan berupa h baca selanjutnya
304
Tajuk
:

Kuantifikasi Dan Stabiliti DNA Babi Yang Diekstrak Daripada Daging Campuran Dan Produk Diproses Menggunakan Taqman Real Time Polymerase Chain Reaction Assay

Kategori: Haiwan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 4/2014 yang bersidang pada 16 Julai 2014 telah membincangkan mengenai Kuantifikasi Dan Stabiliti DNA Babi Yang Diekstrak Daripada Daging Campuran Dan Produk Diproses Menggunakan Taqman Real Time Polymerase Chain Reaction Assay. Mesyuarat memutuskan seperti berikut:(i) Setelah mendengar pembentangan dan meneliti Iaporan penyelidi baca selanjutnya
305
Tajuk
:

Penggunaan Mikro Organisme Terubahsuai Dalam Penghasilan Monosodium Glutama (MSG)

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 1/2014 yang bersidang pada 12 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Hukum Penggunaan Mikro Organisme Terubahsuai Dalam Penghasilan Monosodium Glutama (MSG). Mesyuarat memutuskan seperti berikut:(i) Setelah meneliti proses pengubahsuaian genetik dan teknologi baru dalam proses penghasilan Monosodium Glutamat (MSG) berserta fakta-fakta dan hujah baca selanjutnya
306
Tajuk
:

Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Yang Tidak Diketahui Umur Dan Status Buntingnya

Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali ke 26 pada 9 Safar 1436H/ 2 Disember 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: 1.1     Qurban dan aqiqah yang telah disyariatkan dalam al-Quran dan al-Hadith merupakan sembelihan sunat yang bertujuan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah S.W.T. 1.2     Sehubungan itu, hukum qurban dan aqiqah ke atas haiwan ternakan a baca selanjutnya
307
Tajuk
:

 Hukum Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap Penyakit Thalassaemia


Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali ke 26 pada 9 Safar 1436H/ 2 Disember 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: 1.1     Makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri; 1.2     Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah har baca selanjutnya
308
Tajuk
:

Menggunakan Dna Untuk Menentukan Status Nasab Anak Dan Tempoh Melaksanakan Li’an Untuk Menafikan Nasab Anak


Kategori: Munakahat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 26 pada 9 Safar 1436H/ 2 Disember 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: 1.1     Islam sangat menitik beratkan persoalan nasab dan apabila telah ada dalil yang mengisbatkan nasab, maka penafiannya tidak boleh diterima melainkan dengan kaedah li’an kerana li’an telah sabit melalui al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma’ dan merupakan suatu amalan ta’abbudiyah. baca selanjutnya
309
Tajuk
:

Menggunakan Mask (Penutup Mulut Dan Hidung) Bagi Jemaah Haji Dalam Ihram Dan Umrah


Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali ke 26 pada 9 Safar 1436H/ 2 Disember 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: 1.1     Mencegah penularan wabak yang boleh membahayakan nyawa dan kesihatan semasa menunaikan ibadah haji atau umrah amat dituntut oleh Islam. 1.2     Oleh itu, dalam keadaan di mana sesuatu penyakit itu telah menjadi wabak, Islam memberi pengecua baca selanjutnya
310
Tajuk
:

Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 24 pada 10 Jamadilawal 1435H/ 12 Mac 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: i.  Setiap pelaburan atau perniagaan dalam Islam mestilah mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan syarak dan bukan bergantung semata-mata kepada keuntungan.  ii.  Selain itu, skim ini jelas bertenta baca selanjutnya
311
Tajuk
:

Eutanasia Atau Mercy Killing

Kategori: Perubatan
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 24 pada 10 Jamadilawal 1435H/ 12 Mac 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:                 i.  Hayat seseorang berakhir apabila roh dicabut daripada jasadnya. Secara perubatan, i baca selanjutnya
312
Tajuk
:

Hukum Melakukan Sertu/ Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 25 pada 13 Syaaban 1435H/ 12 Jun 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:1.Sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk melakukan sertu/ samak najis mughallazah dengan syarat tanah tersebut suci dan peratusan kandungan tanah dalam sabun melebihi daripada bahan-bahan yang lain serta kaedah samak tersebut dilakuka baca selanjutnya
313
Tajuk
:

Bahan Pewarna (Cochineal) Dalam Islam

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 25 pada 13 Syaaban 1435H/ 12 Jun 2014M sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut: Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, mesyuarat berpandangan bahawa cochineal adalah jenis serangga (kumbang betina) yang tidak membahayakan dan zat baca selanjutnya
314
Tajuk
:
Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2013
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   baca selanjutnya
315
Tajuk
:

Status Hasil Caj Abstraksi Sumber Air Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Daripada Syarikat Yang Menjalankan Aktiviti Operasi Harian Tidak Halal

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2013
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-104 yang bersidang pada 2-4 September 2013 telah membincangkan Status Hasil Caj Abstraksi Sumber Air Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Daripada Syarikat Yang Menjalankan Aktiviti Operasi Harian Tidak Halal. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: baca selanjutnya
316
Tajuk
:
Hukum Pemakaian Pakaian Tentera Yang Mempunyai Kalimah ‘Allah’ Dan ‘Muhammad’ Terhadap Mayat Bukan Islam Dalam Upacara Pengkebumian
Kategori: Pakaian
Tahun: 2013
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-104 yang bersidang pada 2-4 September 2013 telah membincangkan Hukum Pemakaian Pakaian Tentera Yang Mempunyai Kalimah ‘Allah’ Dan ‘Muhammad’ Terhadap Mayat Bukan Islam Dalam Upac baca selanjutnya
317
Tajuk
:
Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo
Kategori: Perubatan
Tahun: 2013
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   “ Setelah mendengar taklimat dan p baca selanjutnya
318
Tajuk
:
Hukum Penggunaan Dakwat Kekal (Indelible Ink) Dalam Proses Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR)
Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2013
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
  Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Penggunaan Dakwat Kekal (Indelible Ink) Dalam Proses Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR). Muzakarah telah membuat keputusan sepe baca selanjutnya
319
Tajuk
:

Penambahbaikan Taarif Had Kifayah, Asnaf Zakat Dan Kadar Baru Had Kifayah Bahagian Baitulmal MAIWP Bagi Tahun 2013

Kategori: Zakat
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-85 yang telah bersidang pada 3 Disember 2013 telah berbincang dan bersetuju menerima penambahbaikan taarif had kifayah, asnaf zakat dan kadar baru Had Kifayah seperti berikut : (a) Takrif Had Hifayah  (i) Had kifayah dari sudu baca selanjutnya
320
Tajuk
:

Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Negeri Sembilan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 9/2013-1434H yang bersidang pada 27 Ogos 2013 bersamaan 20 Syauwal 1434H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-83 bertarikh 22 - 24 Oktober 2008 dengan menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Oleh itu, Mesyuarat berpandangan bahawa dalam melaksanakan Wasiat Wajibah ada baca selanjutnya
321
Tajuk
:
Hukum Menggunakan Peruntukan Asnaf Mualaf Untuk Program Dan Hal Ehwal Yang Berkaitan Dengan Aktiviti Dakwah Kepada Bukan Islam
Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Definisi Mualaf : Adalah orang yang baru memeluk Islam sama ada imannya dhaif ataupun imannya sudah kuat.   Orang bukan Islam yang cenderung dan boleh dijinakkan hatinya kepada Islam.   Orang bukan Islam harus menerima agihan zakat (dengan syarat mempunyai kecenderungan dan boleh dijinakkan hatinya kepada Islam berdasarkan kepada baca selanjutnya
322
Tajuk
:

Hukum Shisha

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Perlis
 
Keputusan (Sighah)
:
Menghisap dan menjual shisha adalah HARAM. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah menghalang semua aktiviti penjualan shisha kerana ia lebih dahsyat keburukannya daripada merokok. Firman Allah SWT :  baca selanjutnya