Responsive image

# Senarai Fatwa (Disusun mengikut yang terkini)
1
Tajuk
:

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki Dan Sebaliknya

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Bahawa pengkid iaitu wanita yang mempunyai penampilan dan gerak laku serta memiliki kecenderungan naluri seksual seperti lelaki. Pemakaian budaya pengkid adalah haram di sisi Islam. Pengharaman ini juga meliputi orang lelaki yang mempunyai penampilan dan gerak laku menyerupai orang perempuan. Oleh yang demikian, ibu bapa serta masyarakat Islam digesa supaya memberi perhatian serius terhadap gejala ini serta menekankan pendidikan dan tunjuk ajar yang sebaik-baiknya baca selanjutnya
2
Tajuk
:

Kedudukan Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan menyokong keputusan Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan mengharamkan pemikiran liberalisme dan pluralisme agama di Wilayah-Wilayah Persekutuan. baca selanjutnya
3
Tajuk
:

Fahaman LiberaIisme Dan Pluralisme Menurut Pandangan Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
a) Liberalisme bermaksud suatu aliran pemikiran yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu dalam menafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dan sumber ajaran Islam yang telah disepakati oleh para ulama muktabar.b) Pluralisme bermaksud fahaman atau keyakinan bahawa agama Islam adalah sama dengan agama-agama lain dan tidak ada mana-mana agama yang boleh mengaku agamanya lebih benar dari a baca selanjutnya
4
Tajuk
:

Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama

Kategori: Akidah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
1. SIS Forum (Malaysia) dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. 2. Mana-mana bahan terbitan yang berunsur pemikiran-pemikiran fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah diharamkan dan boleh dirampas. 3 baca selanjutnya
5
Tajuk
:

Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah

Kategori: Akidah
Tahun: 1984
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-8 yang bersidang pada 24-25 Sep 1984 telah membincangkan Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah. Muzakarah telah memutuskan bahawa Puak Qadiani /Ahmadiah adalah puak yang terkeluar daripada Islam dan tidak boleh menerima hak-hak sebagai seorang Islam termasuk pengkebumian dalam tanah perkuburan Islam. baca selanjutnya
6
Tajuk
:

Ajaran Ahmadiah/Qadiani

Kategori: Akidah
Tahun: 1998
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Ajaran Qadiani adalah satu ajaran yang menyalahi dari ajaran Islam yang sebenarnya. Pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini telah dihukumkan kafir oleh Ulama"-ulama" Islam serata dunia.2. Jabatan Agama Islam Selangor telah menghukumkan kafir kepada pengikut-pengikut Qadiani yang berpusat di Batu 20 Jeram, Kuala Selangor pada 15 Disember 1953 setelah mereka dibicarakan di Istana Kuala Lumpur di hadapan baca selanjutnya
7
Tajuk
:

Pindaan Fatwa Tentang Ajaran Ahmadiah/Qadiani

Kategori: Akidah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Memandangkan mana-mana orang yang telah menganuti ajaran Qadiani telah menjadi murtad (keluar dari Agama Islam),akibatnya dari segi Hukum syara' dan Undang-Undang Sivil ialah :-(a) Perkahwinan orang tersebut boleh dibubarkan dengan pengesahan Mahkamah Syariah mengikut seksyen 46 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984;(b) O baca selanjutnya
8
Tajuk
:

Pengharaman Buku Qadiani

Kategori: Akidah
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sabah
 
Keputusan (Sighah)
:
Fatwa yang berikut yang dibuat oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah di bawah seksyen 8, Enakmen Fatwa Negeri Sabah, 2004A. Bahawa :i. Buku yang bertajuk 'Tidak Ada Lagi Nabi Sesudahku' yang ditulis oleh M. Zain Bin Hassan, didapati mengandungi perkara-perkara yang menyalahi fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyokong gerakan Qadiani. Kandu baca selanjutnya
9
Tajuk
:
Kategori: Perubatan
Tahun: 2009
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
10
Tajuk
:

Sembahyang Jumaat Polis dan Tentera Yang Bertugas

Kategori: Ibadah
Tahun: 1985
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah telah memutuskan bahawa adalah harus bagi Polis dan Tentera meninggalkan Sembhayang Jumaat kerana menjalankan tugas-tugas keselamatan yang dikira uzur syarie kerana mereka terpaksa bertugas dengan syarat tidak meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut. baca selanjutnya
11
Tajuk
:

Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung Anak Luar Nikah

Kategori: Munakahat
Tahun: 1971
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI).Persidangan telah memutuskan bahawa perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak dapat pusaka daripadanya, tidak menjadi mahram kepadanya dan lelaki itu tidak boleh menjadi walinya. baca selanjutnya
12
Tajuk
:

Sembahyang Jumaat Pelajar Malaysia di Luar Negeri

Kategori: Ibadah
Tahun: 1985
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah telah memutuskan bahawa sembahyang jumaat pelajar-pelajar Malaysia di luar negeri dengan bertaqlid kepada mana-mana mazhab Islam adalah sah. Hanya satu sembahyang jumaat sahaja dibenarkan bagi satu-satu tempat kediaman pelajar tersebut. baca selanjutnya
13
Tajuk
:

Penggunaan graf Tisu Dalam Amalan Perubatan

Kategori: Perubatan
Tahun: 1995
Status Pewartaan: N/A
Negeri: N/A
 
Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Hukum penggunaan geraf tisu dalam amalan perubatan adalah harus. 2. Penggunaan geraf tisu adalah semata-mata untuk tujuan perubatan sahaja. 3. Penggunaan tersebut tidak disalahgunakan dengan tujuan untuk diperdagangkan atau lain-lain. baca selanjutnya
14
Tajuk
:

Garis Panduan Mengenai Anak Tak Sah Taraf

Kategori: Munakahat
Tahun: 2005
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
 Sighah berkaitan anak tak sah taraf menurut hukum syara' ialah: (1) Anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syara'. (2) Anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu 'Imkan ad Dukhul' dan bukan hasil daripada persetubuha baca selanjutnya
15
Tajuk
:

Fatwa Tentang Penyertaan Wanita Islam Dalam Pertandingan Ratu Cantik

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Adalah haram bagi wanita Islam menyertai apa-apa jenis pertandingan ratu cantik. baca selanjutnya
16
Tajuk
:

Fatwa Tentang Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.Shah Alam

Kategori: Ibadah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
 Semua tingkat bangunan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Masjid Negeri bagi Negeri Selangor adalah dihukumkan sebagai masjid (tempat sembahyang) kecuali. a) Pejabat Imam Besar dan beranda di hadapannya ; b) Bilik Rehat Diraja dan beranda di hadapannya; c) B baca selanjutnya
17
Tajuk
:

Fatwa Tentang Lokasi Masjid Yang Menggantikan Masjid Sedia Ada Atau Lama

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
(1) Setiap masjid baru yang hendak dibina untuk menggantikan masjid sedia ada atau lama yang uzur atau sempit hendaklah dibina di atas tapak masjid yang sedia ada atau lama bagi mengelakkan kerumitan dan kesulitan menjaga tapak masjid sedia ada atau lama sekiranya tapak itu ditinggalkan. (2) Sekiranya tapak masjid sedia ada atau lama sempit tanah-tanah yang bersebelah atau berdampingan hendaklah diperole baca selanjutnya
18
Tajuk
:

Pengharaman Rokok Elektronik Dan Vape

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H memutuskan bahawa:Penggunaan rokok elektronik dan vape adalah har baca selanjutnya
19
Tajuk
:

Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Confrence)

Kategori: Munakahat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H memutuskan bahawa:Harus melakukan akad nikah menerusi sidang video d baca selanjutnya
20
Tajuk
:

Pindaan Fatwa Kadar ‘Uruf Emas Perhiasan Negeri Selangor.

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 3/2016 yang bersidang pada 27 Mei 2016 bersamaan 20 Syaaban 1437H memutuskan bahawa:Kadar ‘uruf emas p baca selanjutnya
21
Tajuk
:

Pindaan Fatwa Millah Abraham @ Ibrahim 

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram1438H memutuskan bahawa meminda keputusan fatwa dengan menggantikan elemen di para (i).1. Fahaman dan ajaran Millah @ Ibrahim adalah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen seperti y baca selanjutnya
22
Tajuk
:

Hukum Pengguguran Kandungan Ibu Hamil Yang Dijangkiti Virus Zika

Kategori: Perubatan
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H memutuskan bahawa:i.  Ibu hamil yang dijangkiti virus Zika adalah dilarang menggugurkan kandungan atau janin. Walau bagaimanapun seki baca selanjutnya
23
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-Duanya Oleh Ismail Bin Kassim (Perahmat)

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H memutuskan bahawa:1.     Ajaran Ilmu Syahadah (Ilmu Penyaksian), Zikir Nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua baca selanjutnya
24
Tajuk
:

Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah: Kajian Perkembangan Dan Amalannya Di Malaysia

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H memutuskan bahawa:1.     Kandungan zikir, selawat dan tahlil yang terdapat di dalam pengamalan Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah tidak bertentangan baca selanjutnya
25
Tajuk
:

Hukum Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2017 yang bersidang 11 Julai 2017 bersamaan 17 Syawal 1438H memutuskan bahawa:i)       Terjemahan makna ayat-ayat al-Quran dalam penulisan baca selanjutnya
26
Tajuk
:

Hukum Penggunaan Tekstil Berasaskan Sutera

Kategori: Pakaian
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2017 yang bersidang 11 Julai 2017 bersamaan 17 Syawal 1438H memutuskan bahawa: Haram bagi lelaki memakai dan menggunakan : i.      baca selanjutnya
27
Tajuk
:

Kutipan Zakat Di Negeri Selangor Yang Diserahkan Ke Negeri Perlis Melalui NGO Yang Dilantik Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Maips)

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram1438H memutuskan bahawa:Badan Bukan Kerajaan atau Non-Govermental Organization (NGO) atau indidvidu yang dilantik oleh mana-mana pihak selain daripada Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Lembaga Zakat Selangor (LZS) bagi mengutip zakat di negeri Selangor dan mengagihkan keluar negeri Sela baca selanjutnya
28
Tajuk
:

Pindaan Sighah Fatwa Status Pelaburan Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H memutuskan bahawa:1.     Hukum pelaburan Permodalan Nasional Berhad (PNB) dalam Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) adalah baca selanjutnya
29
Tajuk
:

Status Wang Derma Hasil Dari Program 3P (Pemakluman, Pemutihan Dan Penguatkuasaan) Oleh Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H memutuskan bahawa: baca selanjutnya
30
Tajuk
:

Fatwa Tentang Upacara Hari Pahlawan

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
(1) Amalan seperti tiupan 'Last Post' , bertafakur dengan menundukan kepala,meletakkan kalungan bunga , bacaan sajak , nyanyian dan tiupan 'Rouse' yang dilakukan di hadapan tugu dalam upacara menyambut Hari Pahlawan adalah bercanggah dengan Islam dan boleh membawa kepada syirik.(2) Bacaan sajak yang boleh menimbulkan semangat kepahlawanan adalah diharuskan dengan syarat tidak dilakukan dihadapan tugu baca selanjutnya
31
Tajuk
:

Fatwa Tentang Ajaran Haji Ghazali Bin Othman

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
(1) Ajaran Haji Ghazali bin Othman didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.(2) Orang-orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Haji Ghazali bin Othman di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla. baca selanjutnya
32
Tajuk
:

Fatwa Tentang Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol

Kategori: Akidah
Tahun: 1998
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) kali 1/1998 yang bersidang pada 7 Feb 1998 telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar didalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut: Ajaran dan amalan Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, orang-orang Islam adalah d baca selanjutnya
33
Tajuk
:

Pindaan Fatwa Tentang Fahaman Dan Ajaran Yang Dipegang Oleh Kumpulan Al-Arqam Pimpinan Haji Ashaari Muhammad

Kategori: Akidah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Selangor
 
Keputusan (Sighah)
:
A. Bahawa:(a) Buku yang bertajuk 'Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan ' yang ditulis oleh ustaz Ashaari Muhammad; dan(b) 'Manaqib ( Riwayat hidup ) Sheikh Muhammad bin Abdullah as Suhaimi' yang ditulis oleh Mohamad Taha as-Suhaimi.Didapati kedua-dua buku dan manaqib tersebu baca selanjutnya
34
Tajuk
:

Perluasan Takrif Asnaf Ar-Riqab Sebagai Penerima Bantuan Zakat Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan : Mengekalkan keputusan Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan bertarikh 12 September 2012, perkara 3.7 ”Jawatankuasa berpandangan bahawa tafsiran Asnaf ar-Riqab adalah kekal sebagaimana yang telah termaktub di baca selanjutnya
35
Tajuk
:

Fatwa Berkenaan Dengan Larangan Mengamalkan Ajaran Dan Amalan Fahaman Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Larangan Mengamalkan Ajaran dan Amalan Fahaman Syiah. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.        Ajaran dan amalan fahaman Syiah adalah menyeleweng daripada pegangan akidah Ahli S baca selanjutnya
36
Tajuk
:

Kedudukan Sisters In Islam

Kategori: 
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan menyokong keputusan Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam dan bersetuju mengharamkan Sisters In Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan. baca selanjutnya
37
Tajuk
:

Pemberian Bantuan Zakat Kepada Pembayar Zakat Harta Dan Pewakaf Tunai (Yang Tinggal Di Luar Wilayah Persekutuan) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan bersetuju dengan pemberian bantuan zakat kepada pembayar zakat harta dan pewakaf tunai ( untuk diagihkan kepada asnaf yang tinggal di luar Wilayah Persekutuan) untuk Bantuan Am Pelajaran di IPT sahaja. baca selanjutnya
38
Tajuk
:

Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Sebagai Transaksi Zakat Fitrah, Sedekah Atau Qadha Zakat Fitrah

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan bersetuju bahawa pembayaran zakat fitrah di luar bulan Ramadan adalah dikategorikan sebagai sedeqah wajib. baca selanjutnya
39
Tajuk
:

Menggunakan Wang Zakat Bagi Pelaburan Jangka Pendek

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-86 pada 18 Julai 2014 memutuskan bahawa wang zakat boleh digunakan bagi pelaburan jangka pendek. baca selanjutnya
40
Tajuk
:

Penambahbaikan Taarif Had Kifayah, Asnaf Zakat Dan Kadar Baru Had Kifayah Bahagian Baitulmal MAIWP Bagi Tahun 2013

Kategori: Zakat
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-85 yang telah bersidang pada 3 Disember 2013 telah berbincang dan bersetuju menerima penambahbaikan taarif had kifayah, asnaf zakat dan kadar baru Had Kifayah seperti berikut : (a) Takrif Had Hifayah  (i) Had kifayah dari sudu baca selanjutnya
41
Tajuk
:

Isu Wang Para Pembayar Yang Tidak Dikenalpasti Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2014 telah membincangkan dan memutuskan bahawa wang yang diterima daripada para pembayar yang tidak dikenalpasti pembayarannya adalah dikategorikan sebagai zakat harta. baca selanjutnya
42
Tajuk
:

Fatwa Terhadap Kewajipan Membayar Zakat Emas Ke Atas Pelaburan Emas

Kategori: Zakat
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan seperti berikut : (a)       Zakat wajib dikenakan terhadap emas pelaburan fizikal, emas akaun (passbook) dan emas maya (forex).(b)       Zakat emas pelaburan yang baca selanjutnya
43
Tajuk
:

Zakat Penggajian

Kategori: Zakat
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Zakat wajib dikeluarkan ke atas pendapatan daripada penggajian Islam termasuklah apa-apa upah, gaji, elaun, imbuhan dan bonus. Oleh itu adalah wajib bagi seseorang Islam mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggajian tersebut. baca selanjutnya
44
Tajuk
:

Perlantikan Syarikat Sebagai 'Amil

Kategori: Zakat
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mengikut hukum syarak perlantikan Institusi Bank/Kewangan yang dibuat oleh Harta Suci Sdn. Bhd. sebagai agennya memungut zakat adalah tidak sah. baca selanjutnya
45
Tajuk
:

Hukum Pengharaman Penggantungan, Penjualan, Pengedaran Serta Penyimpanan Kitab Suci Al-Quran, Kaligrafi Islam Dan Barangan Berunsur Islam Oleh Orang Atau Premis Bukan Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membincang kertas kerja tersebut dan mengambil keputusan seperti berikut:  1. Bagi menjaga kehormatan dan kemuliaan ayat-ayat suci Al-Quran dan kalimah-kalimah suci agama Islam, perbuatan menggantung apa jua ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimah-kalimah suci agama Islam di premis-premis bukan Islam atau mana-mana tempat yang boleh mendedahkan kepada pengh baca selanjutnya
46
Tajuk
:

Hukum Orang Islam Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang-Lambang Agama Lain, Contohnya Salib Dan Seumpamanya **

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke - 81 yang bersidang pada 19 April 2012, telah membincangkan mengenai Hukum Orang Islam Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang-Lambang Agama Lain, Contohnya Salib Dan Seumpamanya, Mesyuarat telah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang menggunakan barangan yang mempunyai lambang agama lain seperti salib dan seumpamanya sek baca selanjutnya
47
Tajuk
:

Permainan Pokemon Go

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan pada 1 Ogos 2016 bersamaan 27 Syawal 1437H telah berbincang mengenai permainan Pokemon Go. Mesyuarat telah memutuskan bahawa permainan Pokemon Go dan Pokemon adalah tidak dibenarkan bagi umat Islam berdasarkan nas dan juga faktor maslahah dan kemudaratan yang berlaku. Justeru, diharap agar masyarakat Islam khususnya di Wilayah Persekutuan tidak terlibat dalam aplikasi permainan tersebut. & baca selanjutnya
48
Tajuk
:

Kedudukan harta seseorang muallaf yang telah meninggal dunia

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Apabila seseorang muallaf meninggal dunia tanpa meninggalkan waris maka hartanya hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.2. Apabila seseorang muallaf meninggal dunia dan meninggalkan waris-waris yang beragama Islam maka hartanya hendaklah dibahagikan mengikut sistem pembahagian faraid.3. Apabila seseorang muallaf meninggal dunia dan baca selanjutnya
49
Tajuk
:

Kedudkan Orang Yang Dinamakan Oleh Si Mati Sebagai Penama

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Orang Islam yang dinamakan sebagai penama oleh simati dalam apa-apa skim simpanan wang dalam mana-mana Kumpulan Wang Simpanan, Insuran, tabung, lembaga, syarikat kerjasama, koperasi atau institusi kewangan ialah wasi kepada si mati dan hendaklah membahagikan harta peninggalan si mati kepada waris yang berhak mengikut pembahagian faraid. baca selanjutnya
50
Tajuk
:

Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Lebih Enam Bulan Qamariah dalam Sesuatu Perkahwinan

Kategori: Munakahat
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Anak yang dilahirkan lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh sesuatu pasangan itu diakad nikahkan ialah anak sah taraf. baca selanjutnya
51
Tajuk
:

Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang Untuk Mendapatkan Zuriat

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Hukum menggunakan khidmat ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah haram walaupun sperma dan ovum diambil daripada pasangan suami isteri yang sah. baca selanjutnya
52
Tajuk
:

Pertandingan Ratu Cantik

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Adalah haram dan berdosa bagi orang Islam menyertai atau menganjurkan atau menyumbangkan apa-apa bentuk sumbangan untuk penganjuran apa-apa pertandingan ratu cantik. baca selanjutnya
53
Tajuk
:

Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syarie

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Wanita harus dilantik menjadi Hakim Syarie dalam kes-kes selain kes hudud dan qisas. Pemilihan dan pelantikan hendaklah dibuat dengan penuh teliti dan teratur. baca selanjutnya
54
Tajuk
:

Pegawai Perhubungan Pelanggan (GRO)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2003
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak membuat keputusan bahawa adalah haram dan berdosa bagi orang Islam yang bekerja sebagai Pegawai Perhubungan Pelanggan (GRO) dengan kelab-kelab malam, dangdut, disko, karaoke dan pub atau apa sahaja yang seumpamanya. baca selanjutnya
55
Tajuk
:

Wang Insuran Sebagai Harta Pusaka

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Insuran am yang ditawarkan oleh syarikat-syrikat insuran negara ini harus dibeli oleh orang Islam dan wang hasil insuran itu boleh dijadikan harta pusaka sekiranya yang empunya itu mati. 2. Insuran nyawa adalah haram hukumnya kerana mua'malatnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, iaitu mengandungi gharar, unsur judi dan juga riba. Oleh itu wang dari insuran nyawa itu tidak boleh dijadikan baca selanjutnya
56
Tajuk
:

Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Kaedah Bedah Mayat

Kategori: Perubatan
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Penggunaan Kaedah Autopsi Maya (virtual autopsy) dalam bedah siasat mayat jika memenuhi keperluan, wajib diberi keutamaan berbanding kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang. baca selanjutnya
57
Tajuk
:

Kedudukan Perkahwinan Suami Isteri Bukan Islam yang Memeluk Agama Islam

Kategori: Munakahat
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Perkahwinan pasangan suami isteri bukan Islam yang memeluk agama Islam secara serentak atau salah satu pihak mendahului pihak yang lain dalam tempoh edah rajie, sah disisi Hukum Syarak dan pasangan tersebut tidak perlu diakadnikah semula dengan syarat pertalian antara suami dan isteri itu tidak bercanggah dengan Hukum Syarak yang melarang sesuatu perkahwinan. baca selanjutnya
58
Tajuk
:

Perkahwinan Orang Islam dengan Menggunakan Wali Am dari Selatan Thailand

Kategori: Munakahat
Tahun: 2003
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan telah memutuskan bahawa pernikahan atau perkahwinan orang Islam dengan menggunnakan wali Am dari Selatan Thailand yang dijalankan di luar kawasan tauliahnya adalah tidak sah mengikut hukum syarak. baca selanjutnya
59
Tajuk
:

Hukum Melaksanakan Pinjaman (Kos Perkhidmatan) Mengikut Prinsip Syariah

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
“Bayaran caj perkhidmatan adalah harus menurut hukum syara’ dengan syarat-syarat berikut: 1. Tiada unsur riba. 2. Tiada unsur maisir (judi) 3. Tiada unsur gharar (tiada unsur tidak ketentuan dan penipuan)  baca selanjutnya
60
Tajuk
:

Hukum Insurans Am

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Hukum Insurans Am adalah tidak harus dan umat Islam perlu menjauhinya. baca selanjutnya
61
Tajuk
:

Hukum Pelaburan Dalam Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputra (ASB) dan Skim Yang Seumpamanya

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Hukum Pelaburan Dalam Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputra (ASB) dan Skim yang seumpamanya berserta dengan dividen dan bonus yang diterima daripada pelaburan tersebut adalah harus. baca selanjutnya
62
Tajuk
:

Hukum Membina Dan Merobohkan Bangunan Masjid

Kategori: Ibadah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Adalah harus merobohkan masjid bagi tujuan pembinaan masjid baru dengan syarat-syarat yang berikut: (a) sebuah surau bertaraf sementara hendaklah ditentukan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak bagi tujuan sembahyang Jumaat Kariah berkenaan; (b) perkakas atau alat-alat yang masih boleh digunakan hendaklah terus digunakan atau dipanjangk baca selanjutnya
63
Tajuk
:

Hukum Menggunakan Atau Memakai Barangan Atau Logo Yang Mempunyai Lambang Kepercayaan Agama Lain

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Hukum Menggunakan atau Memakai Barangan atau Logo yang Mempunyai Lambang Agama Lain. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.        Hukum menggunakan atau memakai barangan atau logo y baca selanjutnya
64
Tajuk
:

Hukum Penggantungan, Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan, Penerbitan Dan Pencetakan Ayat Al-Quran, Kitab Suci Al-Quran Dan Kalimah Suci Islam Dalam Bentuk Kaligrafi Islam Atau Pada Barangan

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Hukum Penggantungan, Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan, Penerbitan dan Pencetakan Ayat Al-Quran, Kitab Suci Al-Quran dan Kalimah Suci Islam dalam Bentuk Kaligrafi Islam atau pada Barangan. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut:  baca selanjutnya
65
Tajuk
:

Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti Syarikat SwissCash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar. Umat Islam adalah dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini. baca selanjutnya
66
Tajuk
:

Kedudukan Air Musoffa Dan Seumpamanya

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Penjualan air musoffa dan sebarang jenis air yang diproses seumpamanya secara komersil adalah dilarang kerana boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah, khurafat dan penipuan baca selanjutnya
67
Tajuk
:

Penggunaan Kalimah Suci Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Penggunaan Kalimah Suci Islam. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.        Bagi memelihara akidah umat Islam, kalimah suci Islam adalah khusus bagi agama Islam dan orang Islam saha baca selanjutnya
68
Tajuk
:

Kedudukan Mayat-Mayat Yang Tidak Dapat Dikenal Pasti Agamanya Samada Islam atau Bukan Islam

Kategori: Ibadah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat mengambil keputusan bahawa : 1. Sekiranya didapati mayat-mayat yang tidak diketahui identiti agamanya maka pihak berwajib hendaklah meneruskan dengan memandikan, mengkafankan tanpa disembahyangkan lalu dikebumikannya hanya dipinggir perkuburan islam. 2. Mendesak pihak kerajaan supaya menyediakan tanah perkuburan khas untuk mengkeb baca selanjutnya
69
Tajuk
:

Hukum Menggunakan, Menternak dan Berjual Beli Lintah dan Cacing

Kategori: Haiwan
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Hukum menggunakan lintah dan cacing dalam perubatan dan sebagai bahan dalam kosmetik adalah harus. 2. Hukum menternak dan berjual beli lintah dan cacing atas dasar manfaat yang diperolehi daripada kedua-dua haiwan tersebut adalah harus. baca selanjutnya
70
Tajuk
:

Status Kesucian Ikan Diberi Makanan Tidak Halal

Kategori: Haiwan
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air najis atau sengaja diberi makanan najis seperti daging babi, bangkai dan sebagainya. baca selanjutnya
71
Tajuk
:

Ciri-Ciri Penyelewengan Fahaman Dan Ajaran Syiah Di Wilayah-Wilayah Persekutuan

Kategori: Akidah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-80 pada 15 Disember 2011 telah membincangkan dan memutuskan bahawa:   Bahawa fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan haram diamalkan; danCiri-ciri penyelewengan fahaman dan ajaran Syiah ini adalah seperti berikut:Imam adalah ma’sumKemuncu baca selanjutnya
72
Tajuk
:

Penambahan Syarat Kepada Pengiktirafan Seseorang Sebagai Orang Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Seorang itu sudah diiktiraf sebagai orang Islam jika menepati rukun iman dan rukun Islam, dan dengan yang demikian, adalah salah dan tidak berhak bagi mana-mana pihak menambah apa-apa syarat lain bagi menentukan keislaman seseorang itu. Fahaman bahawa perlu ada tambahan syarat-syarat lain, selain daripada menepati rukun iman dan rukun Islam, seperti pengakuan atau sokongan kepada pihak tertentu sebelum seseorang itu ditentukan keislamannya, adalah salah disisi Islam. baca selanjutnya
73
Tajuk
:

Larangan Penggunaan Kalimah Allah di Kalangan Bukan Islam **

Kategori: Akidah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat telah meneliti kertas kerja yang dibentangkan dan mengambil keputusan bahawa: 1. Lafaz Allah [Lafz Al-Jalalah] merupakan kalimah suci yang khusus untuk agama dan umat Islam sahaja, dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam. 2. Wajib bagi umat Islam menjaga lafaz ini dengan cara yan baca selanjutnya
74
Tajuk
:

Larangan Mengamalkan Ajaran Yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Larangan Mengamalkan Ajaran yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut:                   1. baca selanjutnya
75
Tajuk
:

Kumpulan Pemuda Kahfi @ Ajaran Bina Negara Islam (N11) @ Ma'had Al-Zaytun

Kategori: Akidah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti kertas kerja yang dibentangkan maka mesyuarat membuat keputusan:Hukum ajaran kumpulan Negara Islam Indonesia (N11) di Wilayah Persekutuan adalah sesat kerana menyeleweng dari ajaran Islam sebenar. Ini adalah kerana ajaran tersebut mempunyai ciri-ciri penyelewengan seperti berikut:            & baca selanjutnya
76
Tajuk
:

Ajaran "Transcendentel Meditation"

Kategori: Akidah
Tahun: 1978
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa ajaran "Transcendentel Meditation" yang diajar oleh Maharisi Mahish Yugi dan kumpulannya bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikut dan mengamalkannya. baca selanjutnya
77
Tajuk
:

Ajaran Nordin Putih Dan Kumpulan Ikhwan

Kategori: Akidah
Tahun: 1987
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
" Bahawa Ajaran Mohd. Nordin Putih dan Kumpulan Ikhwan adalah ajaran, tariqat dan ilmu yang bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya." baca selanjutnya
78
Tajuk
:

Ajaran Roslan Katimun Dan Ajaran Wali Sembilan

Kategori: Akidah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
 " Bahawa Ajaran Roslan Katimun dan ajaran Wali Sembilan adalah ajaran, tariqat dan ilmu yang bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya." baca selanjutnya
79
Tajuk
:

Ajaran dan Ilmu Kebatinan, Tahan Diri (Kuasa Ghaib)

Kategori: Akidah
Tahun: 1978
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa ajaran dan amalan ilmu kebatinan, tahan diri (kuasa ghaib) seperti yang diajar dan diamalkan oleh : 1. Nasrul Haq 2. Budi suci 3. Al Watan 4. Budi suci sejati 5. Jawa Faradin 6. Silat sunda pukulan ghaib 7. T baca selanjutnya
80
Tajuk
:

Ajaran Mohd. Seman Al-Banjari

Kategori: Akidah
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Mengesahkan bahawa kandungan risalah dan ajaran yang disandarkan kepada Mohd. Seman al-Banjari mengandungi banyak khurafat dan boleh membawa kepada kufur. 2. Risalah ini haram dibaca, diedar dan disimpan.3. Ajaran ini haram diajar dan diamalkan. baca selanjutnya
81
Tajuk
:

Ajaran Syed Mutalib

Kategori: Akidah
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa ajaran yang dibawa oleh Syed Mutalib b. Syed Mohd. Nordin serta risalahnya adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran, aqidah dan Syariah Islamiyah dan oleh itu orang-orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkanya. baca selanjutnya
82
Tajuk
:

Ajaran Ahmadiah Atau Qadiani Yang Dibawa Oleh Mirza Ghulam Ahmad

Kategori: Akidah
Tahun: 1976
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa Ajaran Ahmadiah atau Qadiani yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah bukan daripada ajaran Islam dan orang-orang yang mengikut ajaran ini bukanlah orang Islam. baca selanjutnya
83
Tajuk
:

Ajaran Al-Quran Yang Menolak Hadis Oleh Abdul Manan bin Harun

Kategori: Akidah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
" Bahawa Ajaran Al-Quran yang menolak hadis oleh Abdul Manan bin Harun adalah ajaran, tariqat dan ilmu yang bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya." baca selanjutnya
84
Tajuk
:

Risalah dan Ajaran Juruzon bin Abd. Latif

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
(i) Penyelewengan yang terdapat dalam risalah dan ajaran ini boleh membawa kepada kufur dan memecahbelahkan masyarakat. (ii) Risalah dan ajaran ini diharamkan. (iii) Risalah dan ajaran ini haram dibaca, diajar dan diamalkan. baca selanjutnya
85
Tajuk
:

Buku bertajuk "Risalah Tariqat Naqsyabandiah Jalan Ma'rifat" - Siri 1 hingga 6

Kategori: Akidah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan memutuskan bahawa buku yang bertajuk "Risalah Tariqat Naqsyabandiah Jalan Ma'arifat" dari Siri 1 hingga 6 yang disusun oleh Haji Yahya bin Laksamana adalah mengandungi ajaran yang bertentangan dengan 'aqidah dan syariah Islamiah serta mengelirukan umat Islam, oleh itu adalah diharamkan dan orang Islam adalah dilarang daripada memiliki, menyimpan, mencetak dan menjual b baca selanjutnya
86
Tajuk
:

Ajaran Abdul Rahim Bin Abdul Razak

Kategori: Akidah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Bahawa ajaran Abdul Rahim bin Abdul Razak didapati bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. 2. Bahawa mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamalkan ajaran Abdul Rahim bin Abdul Razak wajib bertaubat. baca selanjutnya
87
Tajuk
:

Ilmu Mentauhidkan Allah Oleh Nasrun S.T. Qahar

Kategori: Akidah
Tahun: 1987
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
" Bahawa ajaran, tariqat dan Ilmu mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. T. Qahar adalah ajaran, tariqat dan ilmu yang bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya." baca selanjutnya
88
Tajuk
:

Ajaran Azhar bin Wahab

Kategori: Akidah
Tahun: 2003
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Bahawa Ajaran Azhar Bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam 2. Bahawa mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamalkan ajaran Azhar bin Wahab wajib bertaubat. baca selanjutnya
89
Tajuk
:

Buku "Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab Tuduhan"

Kategori: Akidah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
" Bahawa - Buku yang bertajuk "Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan" yang ditulis oleh Ustaz Hj. Ashaari Muhammad dan isi kandungannya; adalah diharamkan kerana kandungannya mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiah serta mengelirukan masyarakat Islam. Oleh i baca selanjutnya
90
Tajuk
:

Senaman Yoga Dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya

Kategori: Akidah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
(a) Senaman Yoga berasal daripada Masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi yang menggabungkan amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan dan pemujaan bagi tujuan tertentu adalah haram menurut syariat Islam dan dilarang beramal dengannya. (b) Apa-apa jua jenis atau bentuk senaman yang mengandungi unsur-unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan (a) adalah haram menurut syariat Islam dan dilarang orang Islam baca selanjutnya
91
Tajuk
:

Ajaran Bahai

Kategori: Akidah
Tahun: 1981
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa ajaran Bahai bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikut dan mengamalkannya. baca selanjutnya
92
Tajuk
:

Dakwaan Bahawa Pengakuan Atau Sokongan Kepada Pihak Tertentu Diperlukan Sebelum Seseorang Islam Layak Ke Syurga Atau Neraka

Kategori: Akidah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Ketentuan syurga atau neraka adalah hak mutlak Allah s.w.t. , dan dengan yang demikian, dakwaan bahawa pengakuan atau sokongan kepada individu atau pertubuhan tertentu diperlukan sebelum seseorang Islam layak ke syurga atau neraka, adalah salah menurut ajaran Islam. Oleh itu, orang Islam adalah dilarang daripada mengamal, mengajar, menyeru atau menyebar fahaman tersebut dengan apa-apa cara jua pun. baca selanjutnya
93
Tajuk
:

Kumpulan The Black Metal

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Amalan dan perbuatan Kumpulan The Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, umat Islam diminta menjauhi kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. baca selanjutnya
94
Tajuk
:

Manaqib (riwayat hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi

Kategori: Akidah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa membuat keputusan mengharamkan Manaqib Syeikh Suhaimi yang ditulis oleh Muhammad Taha Suhaimi dan oleh pihak-pihak lain di dalam semua bahasa (Jawa dan Melayu) baca selanjutnya
95
Tajuk
:

Pemujaan Dan Pembinaan Bangunan Di Dalam Kawasan Tanah Perkuburan Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
(i)  Amalan khurafat yang dilakukan di dalam kawasan tanah perkuburan tersebut adalah haram dan hendaklah dihapuskan. (ii)  Bangunan-bangunan yang dibina di dalam kawasan tanah perkuburan tersebut hendaklah dirobohkan. (iii) Kawasan tanah perkuburan tersebut hendaklah dikawal. baca selanjutnya
96
Tajuk
:

Ajaran Tijah

Kategori: Akidah
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa ajaran yang dibawa oleh Puan Tijah atau Khatijah binti Ali adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran, aqidah dan Syariah Islamiyah dan oleh itu orang-orang adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya. baca selanjutnya
97
Tajuk
:

Ajaran Syed Muhamad Al Masyor

Kategori: Akidah
Tahun: 1979
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa ajaran yang dibawa dan diperkembangkan oleh Syed Muhamad Al Masyor dan pengikutnya bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikut dan mengamalkannya. baca selanjutnya
98
Tajuk
:

Membendung Pengaruh Syiah Di Malaysia

Kategori: Akidah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke   yang diadakan pada telah membincangkan hukum. Mesyuarat telah memutuskan seperti berikut:  i. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan, mesyuarat bersetuju menerima keputusan muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Isl baca selanjutnya
99
Tajuk
:

Ajaran Salah Haji Kahar bin Haji Ahmad Jalal

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Bahawa Haji Kahar bin Haji Ahmad Jalal telah membawa ajaran ilmu salah kerana telah menyeleweng daripada akidah dan hukum Syariat Islamiah yang sebenar dan telah membuat penghinaan kepada para Ulama yang muktabar; 2. Buku yang dikarang oleh beliau bertajuk "Al-Furqaan-Pembeda" juga adalah haram daripada dicetak, diedar, dibaca, disimpan dan digunakan oleh orang ramai; dan baca selanjutnya
100
Tajuk
:

Tarikat Mufarridah

Kategori: Akidah
Tahun: 1987
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
 " Bahawa tarikat Mufarridah bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya." baca selanjutnya
101
Tajuk
:

Penggunaan Perkataan Islam Dalam Nama Sesuatu Pertubuhan

Kategori: Akidah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Tiada halangan untuk menggunakan perkataan "Islam" oleh mana-mana pertubuhan, malahan digalakan tetapi hendaklah berdisiplinkan ilmu, iman dan ehsan. Walau bagaimanapun mana-mana orang atau pertubuhan yang menggunakan Islam atau perkataan "Islam" unntuk tujuan mengelirukan masyarakat islam atau penyelewengan, ia adalah salah dan bercanggah dengan prinsip-prinsip syariat Islam. baca selanjutnya
102
Tajuk
:

Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin

Kategori: Akidah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
(a) Bahawa ajaran Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, orang Islam dilarang mengamalkan ajaran itu dan menyebarkannya; dan (b) Orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebe baca selanjutnya
103
Tajuk
:

Tariqat Naqsyabandiah Kadirun Yahya

Kategori: Akidah
Tahun: 1987
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
 " Bahawa ajaran, ilmu dan Tariqat Naqsyahbandiah Kadirun Yahya adalah ajaran, tariqat dan ilmu yang bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya." baca selanjutnya
104
Tajuk
:

Wanita Menyerupai Lelaki

Kategori: Akidah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Hukum bagi wanita Islam yang mempunyai penampilan atau mempunyai gerak laku seperti lelaki adalah haram di sisi Islam. baca selanjutnya
105
Tajuk
:

Golongan Anti-Hadith

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju mengharamkan buku bacaan kerana kandungannya membawa fahaman golongan anti-hadith, menyelewengkan maksud sebenar al-Quran, tidak merujuk kepada kitab tafsir yang muktabar, menimbulkan kekeliruan dan menjejeaskan kemurnian akidah umat Islam. Mesyuarat juga bersetuju supaya pihak Pusat Islam memanggil pihak berkenaan untuk mendapat penjelasan dan diberi penjelasan yang sebenar. baca selanjutnya
106
Tajuk
:

Ajaran, Pegangan Dan Fahaman Yang Dibawa Dan Dipegang Oleh Haji Ashaari Bin Muhammad Dan Pengikutnya Termasuklah Orang Yang Terlibat Secara Langsung Dalam Syarikat Rufaqa' Corporation Dan Rangkaian Syarikat Gabungannya Adalah Menyeleweng Daripada Ajaran

Kategori: Akidah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Ciri-ciri penyelewengan tersebut adalah bercanggah dari segi - (a) Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah kerana mempercayai bahawa - (i) Haji Ashaari bin Muhammad ialah Sahibul Zaman (Mujaddid) manakala Syeikh Muhammad al-Suhaimi pula sebagai Imam Mahdi; baca selanjutnya
107
Tajuk
:

Pelaksanaan Pengurusan Harta Luqatah, Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga Dan Pengurusan Wang Tidak Patuh Syariah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)       Terimaan hasil sumber am daripada Luqatah yang terkumpul dari tahun 2011 sehingga Ogos 2016 adalah berjumlah RM87,5 baca selanjutnya
108
Tajuk
:

Larangan Membina Kepungan Di atas Pusara Tanah Perkuburan Islam

Kategori: Ibadah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: a. Terdapat 22 buah tanah Perkuburan Islam yang dikawalselia oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. baca selanjutnya
109
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Hukum Zakat Ke Atas Duit Kutu

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: (a)       Amalan kutu ini berlaku dengan cara salah seorang dari sekumpulan wanita mengambil satu kadar atau nilai yang dikumpul be baca selanjutnya
110
Tajuk
:

Fatwa Kadar ‘Uruf Pemilikan Dan Pemakaian Barang Kemas Kalangan Wanita Islam Di Wilayah-Wilayah Persekutuan

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 bersamaan 30 Safar 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: (a)       Kadar ‘uruf pemakaian barang kemas yang diguna pakai di Wilayah Persekutuan sebanyak 150 gram sejak tahun 1995 hingga k baca selanjutnya
111
Tajuk
:

Mengutip Sumbangan Dan Pergerakan Tabung Masjid Sewaktu Khatib Berkhutbah Di Masjid-Masjid Wilayah-Wilayah Persekutuan

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-100 yang bersidang pada 27 Februari 2017 bersamaan 30 Jamadil Awwal 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: (a)       Wilayah-Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan) mempunyai 83 buah masjid dan 111 buah surau Jum baca selanjutnya
112
Tajuk
:

Pandangan Hukum Berkaitan Penggunaan Semula Bioefluen Terawat Dan Biopepejal Dari Loji Rawatan Kumbahan (“LRK”) IWK

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-100 yang bersidang pada 27 Februari 2017 bersamaan 30 Jamadil Awwal 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)            Proses rawatan sisa kumbahan ini hanya dilakukan kepada sisa kumbahan domestik sahaja yang diterima dan diproses di LRK baca selanjutnya
113
Tajuk
:

Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-100 yang bersidang pada 27 Februari 2017 bersamaan 30 Jamadil Awwal 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut:(a)       Pada 15 Mei 2010 seorang wanita bukan Islam memperolehi kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Sivil untuk menjalankan baca selanjutnya
114
Tajuk
:

Pandangan Berkaitan Aktiviti Dan Kedudukan Raja Bomoh Sedunia Ibrahim Mat Zin

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah berbincang dan setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan berkaitan Amalan Perbomohan Ibrahim Mat Zin, mesyuarat mendapati bahawa amalan dan upacara Perbomohan Ibrahim Mat Zin melibatkan amalan–amalan dan upacara yang menggambarkan kepercayaan kh baca selanjutnya
115
Tajuk
:

Pandangan Hukum Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedudukannya Oleh Ismail Bin Kassim

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah meneliti fakta-fakta, hujjah dan pandangan yang dikemukakan dan mendapati bahawa Ilmu Syahadah (Ilmu Penyaksian), Zikir Nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya yang diajar oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT) menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan akidah Ah baca selanjutnya
116
Tajuk
:

Pandangan Hukum Larian Obor Di Sukan Sea

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah berbincang dan mengambil keputusan bahawa hukum larian obor di sukan sea adalah makruh dan boleh di gantikan dengan acara lain antaranya :(a) Menggunakan obor LED dalam larian Sukan SEA. Ini adalah lebih baik dari banyak sudut. baca selanjutnya
117
Tajuk
:

Isu Penamaan “Bin/Binti Abdullah” Kepada Anak Tidak Sah Taraf

Kategori: Munakahat
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Bil. 2 yang bersidang pada 31 Julai 2017 bersamaan 7 Zulkaedah 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut :Merujuk kepada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303] Seksyen 110 Siapakah yang dikaitkan sebag baca selanjutnya
118
Tajuk
:

Penggunaan Transliterasi Dalam Pembacaan Quran Khusus Bagi Orang Kelainan Upaya (OKU) Pendengaran Melalui Pembangunan Transliterasi Makhraj Dalam Perisian i-SIGN QurANIS

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-103 yang bersidang pada 27 Julai 2017 bersamaan 3 Zulkaedah 1438H telah meneliti kertas ini dan membuat keputusan membenarkan penggunaan Ttransliterasi dalam pembacaan Al Quran bagi orang kelainan upaya (OKU) pendengaran dengan memenuhi syarat-syarat berikut :1.        Adanya tulisan ara baca selanjutnya
119
Tajuk
:

Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil pandangan bahawa :(a)       Terjemahan makna ayat-ayat al-Quran dalam penulisan seperti buku agama, akhbar, jurnal, majalah, dan seumpamanya tanpa disertakan baca selanjutnya
120
Tajuk
:

Larangan Dan Tegahan Kepada Umat Islam Melakukan Akiviti Jual beli Ketika Khatib Sedang Berkhutbah Pada Hari Jumaat

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 bersamaan 29 Rejab 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan mengambil maklum seperti berikut :(a) Sejak kebelakangan ini aktiviti jualbeli pada hari Jumaat di dalam atau di luar kawasan masjid semakin mendapat perhatian orang ramai sehinggakan aktiviti jualbeli pada har baca selanjutnya
121
Tajuk
:

Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan

Kategori: Sosial/Syariah,Sosial/Syariah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 1.         Setelah membincangkan perkara ini mesyuarat bersetuju bahawa hukum asal pendermaan jasad atau mayat manusia adalah haram kerana Islam amat menitik beratkan penghormatan ke atas jasad manusia samada sewaktu mereka masih hidup ataupun selepas mati. Terdapat banyak nas-nas syara’ berhubung dengannya, antaranya suruhan tajhiz mayat seperti mandi, kapan, solat dan pengebumian, larangan mencincang jasad mayat d baca selanjutnya
122
Tajuk
:

Hukum Pemakaian ( Mask ) Oleh Jemaah Haji/ Umrah Dalam Keadaan Dharurat

Kategori: Ibadah
Tahun: 2014
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
1.         Pada mesyuarat tersebut muzakarah berpandangan bahawa mencegah penularan wabak yang boleh membahayakan nyawa dan kesihatan semasa menunaikan ibadah haji dan umrah amat dituntut oleh Islam. Oleh itu dalam keadaan di mana sesuatu penyakit itu menjadi wabak, Islam memberi pengecualian dan kelonggaran kepada para jemaah untuk menutup sebahagian muka walaupun ia merupakan perkara yang dilarang semasa menunaikan ibadah baca selanjutnya
123
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Bayaran Zakat Gaji Bulanan Yang Dibuat Oleh Majikan Dengan Izin Atau Permintaan Pembayar Zakat Itu Sendiri

Kategori: Zakat
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 17 April 1995 telah membincangkan mengenai bayaran zakat gaji bulanan yang di buat oleh majikan dengan izin atau permintaan pembayar zakat itu sendiri. Mensyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: (1) Zakat yang dibayar melalui potongan gaji bulanan adalah sah, dengan syarat hendaklah diserta baca selanjutnya
124
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Projek Ekonomi Dengan Pendapatan Wang Zakat

Kategori: Zakat
Tahun: 1991
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 8 Dis 1991 telah membincangkan mengenai fatwa mengenai projek ekonomi dengan pendapatan wang zakat. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: Wang zakat tidak harus / tidak sah diberi pinjam kepada mana-mana pihak samada dengan tujuan sebagai modal perniagaan atau lain-lain. baca selanjutnya
125
Tajuk
:

Mengenai Pemindahan Zakat Ke Daerah Lain

Kategori: Zakat
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 1 Dis 1990 telah membincangkan mengenai pemindahan zakat ke daerah lain. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: 1) Pada dasarnya zakat perlu dibayar dan diagihkan secara tempatan. 2) Pemindahan zakat dari daerah ke baca selanjutnya
126
Tajuk
:

Fatwa Berhubung Dengan Zakat Padi

Kategori: Zakat
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 12 Sep 1999 telah membincangkan mengenai fatwa berhubung dengan zakat padi dari projek penanaman padi yang diusahakan secara ladang. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: 1) Bahawa padi yang dihasilkan dari projek penanaman padi secara estet diwajibkan zakat ke atas pemilik-pemilik baca selanjutnya
127
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Orang Islam Yang Berikat Dengan Orang Kafir Serta Berunding Dan Bermuafakat Pada Memerintah Sesebuah Negara

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1963
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Bismillahirrahmanirrahim Adalah Jawatankuasa Ulama’ Majlis, telah diminta oleh Majlis Agama Islam Kelantan supaya memberi “Fatwa” dari segi Ugama Islam dalam masalah: Apakah hukumnya orang-orang Islam yang berikat dengan orang-orang kafir serta beruding, bermesyuarat da baca selanjutnya
128
Tajuk
:

Hukum Bukan Islam Memasuki Masjid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu mengenai Hukum Bukan Islam Memasuki Masjid dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut: Orang bukan Islam diharuskan memasuki masjid-masjid selain daripada masjid Al-Haram Makkah Al- Muk baca selanjutnya
129
Tajuk
:

Pembinaan Pusat Down Sindrom Di Atas Tanah Wakaf Atau Baitul Mal

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu Mengenai Hukum Pembinaan Pusat Down Sindrom Oleh Lions Club Di Tanah Wakaf Atau Baitul Mal Kawalan Majlis Agama Islam Kelantan dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut: Setelah membincangk baca selanjutnya
130
Tajuk
:

Hukum Pembinaan Kubur Bertingkat Menurut Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu mengenai Hukum Pembinaan Kubur Bertingkat Menurut Islam dan telah bersetuju mengeluarkan pandangan seperti berikut: 1. Tanah perkuburan mestilah dihormati dan adab-adab yang berkaitan dengannya hendakl baca selanjutnya
131
Tajuk
:

Status Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi.(Review)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Perbincangan mengenai perkara ini dimulakan dengan menilai kertas kerja yang disediakan oleh pihak JAKIM. Mesyuarat dimaklumkan bahawa isu ini telah dibincangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 94 yang bersidang pada 20-22 April 2011. 2. Merujuk kepada fatwa –fatwa yang dikeluarkan mengenai hukum polisi insurans konvensional, dapatl baca selanjutnya
132
Tajuk
:

Hukum Memakan Daging/Isi Belangkas Dan Telurnya. (Review)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Perbincangan mengenai perkara ini dimulakan dengan menilai kertas kerja yang disediakan oleh pihak JAKIM. Mesyuarat dimaklumkan bahawa isu ini telah dibincangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 93 yang bersidang pada 21 Februari 2011. 2. Oleh kerana belangkas sudah menjadi hidangan popular di beberapa kawasan di pantai barat Semenanju baca selanjutnya
133
Tajuk
:

Hukum Penggunaan Dakwat Kekal ( Indelible Ink ) Dalam Pilihan Raya Malaysia

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Setelah meneliti kertas kerja tersebut mesyuarat bersetuju untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 11 Januari 2012 seperti berikut: � Bersetuju Memutuskan bahawa dari aspek Syara� menggunakan penggunaan dakwat kekal (Indelible ink) adalah harus dan dibenarkan kerana ia tidak akan menimbulkan sebarang masalah kepada ibadah umat Islam. Keputusan ini hanya tertakluk kepa baca selanjutnya
134
Tajuk
:

Hukum Penubuhan Bank Susu Menurut Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Hukum Penubuhan Bank Susu Menurut Islam. Mesyuarat memutuskan bahawa penubuhan bank susu adalah tidak diharuskan memandangkan penubuhan bank susu boleh mengakibatkan percampuran nasab dan membuat umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara baca selanjutnya
135
Tajuk
:

Hukum Perlakuan Mat Rempit (Lumba Haram) Menurut Pandangan Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2010
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 25 April 2010 bersamaan 10 Jamadilawal 1431H telah membincangkan hukum perlakuan Mat Rempit (Lumba Haram) menurut pandangan Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa hukum perlakuan Mat Rempit adalah haram kerana faktor-faktor berikut:  baca selanjutnya
136
Tajuk
:

Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum bertatu mengikut pandangan Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:1) Hukum bertatu (pembuat tatu dan orang yang meminta dibuat tatu) mengikut pandangan islam adalah haram. baca selanjutnya
137
Tajuk
:

Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariat Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum penyaluran harta tidak patuh syariat ke baitulmal dan institusi Islam Lain. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Harta yang diperolehi dengan cara yang tidak patuh syariat adalah haram disisi Islam dan perlu dibersihkan. baca selanjutnya
138
Tajuk
:

Beberapa Persoalan Semasa Halangan (mawani’) Tuntutan dan Pengurusan Harta Faraid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 22 Feb 2009 telah membincangkan beberapa persoalan semasa halangan (mawani') tuntutan dan pengurusan harta Faraid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Bagi halangan untuk mendapatkan harta faraid disebabkan oleh pembunuhan iaitu pembunuhan yang dilakukan oleh baca selanjutnya
139
Tajuk
:

Masalah Pengambilan Balik Tanah Rakyat Oleh Kerajaan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 17 Julai 1994 telah membincangkan fatwa mengenai masalah pengambilan balik tanah rakyat oleh kerajaan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Bahawa pengambilan tanah rakyat oleh kerajaan untuk pelaksanaan rancangan-rancangan kerajaan yang mempunyai maslahat umum baca selanjutnya
140
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Masalah Hutang Si Mati Atau Pinjaman Wang Dari Pihak Kerajaan Atau Majikan Atau Institusi Kewangan Untuk Membina Atau Membeli Rumah Atau Kenderaan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 17 Apr 1995 telah membincangkan fatwa mengenai masalah hutang si mati atau pinjaman wang dari pihak kerajaan atau majikan atau institusi kewangan untuk membina atau membeli rumah atau kenderaan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:   baca selanjutnya
141
Tajuk
:

Kedudukan Mengenai Barang-Barang Yang Diserahkan Kepada Baitulmal

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 26 Mac 1990 telah membincangkan fatwa mengenai kedudukan barang-barang yang diserahkan kepada Baitulmal. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Mesyuarat mengambil maklum bahawa barang-barang yang bernilai yang diserahkan kepad Baitul Mal adalah banyak dan s baca selanjutnya
142
Tajuk
:

Mengenai Kekebalan Raja-Raja, Ucapan Duli Yang Maha Mulia Kepada Raja-Raja

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 2 Feb 1993 telah membincangkan mengenai kekebalan Raja-Raja, Ucapan Duli Yang Maha Mulia Kepada Raja-Raja. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Bahawa semua manusia tidak mempunyai sebarang kekebalan dari segi hukum kerana mereka semua adalah tertakluk kepada hu baca selanjutnya
143
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Pengkid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Dis 2008 telah membincangkan fatwa mengenai Pengkid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi Islam. Begitu juga lelaki yang berpenampilan dan mempunyai gera baca selanjutnya
144
Tajuk
:

Fatwa Ajaran Hassan Anak Rimau

Kategori: Akidah
Tahun: 1986
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 28 Jan 1986 telah membincangkan fatwa mengenai ajaran Hassan Anak Rimau. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 14 (3) Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis menerusi Jama baca selanjutnya
145
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Ajaran Salah (Haji Ahmad Laksamana Bin Omar, Hassan Anak Rimau Dan Muhammad Nor Bin Seman )

Kategori: Akidah
Tahun: 1986
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 28 Januari 1986 telah membincangkan fatwa mengenai ajaran salah. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 14 (3) Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis menerusi Jamaah Ulama baca selanjutnya
146
Tajuk
:

Fatwa Pengharaman Ajaran, Pegangan dan Fahaman Yang Dibawa dan Dipegang Oleh Ahli Jemaah Syarikat Rufaqa' Corporation Sdn. Bhd. (SRC) dan Rangkaian Syarikat Gabungannya

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jemaah Ulama’ yang bersidang pada 30 Zulkaedah 1427H bersamaan 21 Disember 2006 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan Kelantan membuat Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual :  baca selanjutnya
147
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enekmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jemaah Ulama’ yang bersidang pada 8 Muharram 1417H bersamaan 26 Ogos 1996 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa seperti berikut: (1) Bersetuju dengan keputusa baca selanjutnya
148
Tajuk
:

Gosok gigi ketika berpuasa

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Boleh, tidak ada tegahan disisi agama menggosok gigi didalam bulan puasa, hanya makruh menggosok gigi selepas waktu zohor. baca selanjutnya
149
Tajuk
:

Bayaran Fidyah dan Qada' Puasa

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Tidak wajib membayar fidyah setelah menqada'kan puasa bagi tahun yang sama tetapi wajib ia qada' puasanya sahaja. baca selanjutnya
150
Tajuk
:

Fatwa Berhubung Dengan Penggunaan Wang Tidak Halal Dalam Tabung Serambi Mekah

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 30 Jun 1996 telah membincangkan fatwa berhubung dengan penggunaan wang tidak halal dalam Tabung Serambi Mekah. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Bahawa penggunaan wang dari sumber tidak halal seperti sumber riba,wang faedah baca selanjutnya
151
Tajuk
:

Was-was Dalam Solat

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Kaedah untuk mengatasi was-was dalam solat adalah seperti berikut:i ) Bacaan dalam solat hendaklah betul dan menepati syara'.ii) Perlu menyedari bahawa was-was itu datang daripada iblis dan syaitan untuk merosakkan ibadat kita.iii) Bertawakkal kepada Allah. baca selanjutnya
152
Tajuk
:

Hukum Solat Jumaat Bagi Wanita

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Bagi musafir tidak perlu menunaikan solat Jumaat. Dia hanya perlu solat Zohor, tetapi sekiranya dia solat Jumaat ianya sah dan ia tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Bagi wanita tidak wajib solat Jumaat sama ada waktu bermusafir ataupun bermukim. baca selanjutnya
153
Tajuk
:

Fatwa Buku dan Pita Rakaman Hj. Ahmad Laksamana bin Omar

Kategori: Akidah
Tahun: 1986
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 28 Januari 1986 telah membincangkan fatwa mengenai buku dan pita rakaman Hj. Ahmad Laksamana bin Omar. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:  Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seks baca selanjutnya
154
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Orang Islam Yang Cuba Keluar Dari Agama Islam (Murtad) Di Malaysia Umumnya dan Negeri Kelantan khususnya

Kategori: Akidah
Tahun: 2003
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 24 Ogos 2003 telah membincangkan fatwa mengenai orang Islam yang cuba keluar dari Agama Islam (Murtad) di Malaysia umumnya dan Negeri Kelantan khususnya . Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1. Tiada seseorang pun yang telah diakui beragama Islam boleh menga baca selanjutnya
155
Tajuk
:

Fatwa Ajaran Hj. Ahmad Laksamana bin Omar

Kategori: Akidah
Tahun: 1986
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 28 Jan 1986 telah membincangkan fatwa mengenai ajaran Hj. Ahmad Laksamana Bin Omar. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 14 (3) Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis me baca selanjutnya
156
Tajuk
:

Hukum Menjual Kura-Kura , Labi-Labi dan Seumpama Dengannya.

Kategori: Haiwan
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah dikaji beberapa kitab Feqah dalam Mazhab Syafie dan juga fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Mufti Kelantan beberapa ketika yang lalu, masalah yang berbangkit itu dapatlah disimpulkan seperti berikut:(i) Menjual kura-kura kerana semata-mata tubuhnya atau dagingnya untuk dimakan atau lainnya yang tidak mendatangkan faedah menurut syarak kepada orang Islam atau bukan Islam adalah haram. baca selanjutnya
157
Tajuk
:

Hukum Menternak Cacing dan Lintah Untuk Tujuan Perdagangan

Kategori: Haiwan
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 30 Apr 2008 telah membincangkan hukum menternak cacing dan lintah untuk tujuan perdagangan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Menternak serta menggunakan lintah dan cacing untuk tujuan perdagangan, kosmetik dan pemakanan kesihatan adalah diharuskan. Oleh itu baca selanjutnya
158
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Ajaran Kumpulan Abdullah Bin Mohammad Syarif, Tal Tujuh, Pasir Mas

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 21hb Disember 2006 telah membincangkan fatwa mengenai ajaran kumpulan Abdullah Bin Mohammad Syarif, Tal Tujuh, Pasir mas. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan 39 Enakmen MajlisAgama Islam Dan Adat Isti baca selanjutnya
159
Tajuk
:

Penggunaan Alkohol Semasa Solat

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Menurut maklumat yang di terima alkohol ialah nama yang digunakan di dalam kaedah saintifik kepada sebatian yang mempunyai kumpulan hidroksi (-OH), dan dikenali ada dua jenis yang agak baik, iaitu:i) Alkohol kayu (methanol)ii) Alkohol biji-bijian (ethanol)Kedua jenis alkohol ini mempunyai sebatian yang baca selanjutnya
160
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Penyelarasan Zon Waktu Sembahyang Bagi Negeri Kelantan

Kategori: Ibadah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jemaah Ulama' yang bersidang pada 9 Jamadil Al-Thaniah 1423H bersamaan 18hb. Ogos 2002M dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat fatwa yang berikut :-A) Bahawa kaedah kiraan waktu semb baca selanjutnya
161
Tajuk
:

Fatwa Ajaran Muhammad Nor bin Seman

Kategori: Akidah
Tahun: 1986
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Ajaran dan akidah Muhammad Nor bin Seman yang dikenali dengan gelaran Mat Nor Kua Supa, Machang, Kelantan adalah berlawanan dengan dasar akidah serta ajaran sebenar ugama Islam, memandangkan amalan zikirnya mempunyai kaitan rapat dengan konsep ajarannya maka amalan tersebut juga adalah salah. baca selanjutnya
162
Tajuk
:

Masalah Berkaitan Mandi wajib

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mandi wajib ialah dengan mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat mandi wajib. Salah satu syarat sah mandi wajib ialah tidak ada apa-apa perkara yang boleh menghalang air dari sampai ke kulit badan.Sisik ikan atau liquid paper yang menghalang air dari sampai ke kulit badan sudah tentu tidak sah mandi wajib. Lantaran itu mandi wajib perlu diulang semula. baca selanjutnya
163
Tajuk
:

Hukum solat zohor di masjid yang orang ramai sedang menunaikan solat Jumaat

Kategori: Ibadah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Boleh. Ianya sah Solat Zuhur pada tempat sembahyang Jumaat. baca selanjutnya
164
Tajuk
:

Hukum Pelaburan Dalam Skim ASB, ASN dan Seumpamanya **

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Disember 2009 telah membincangkan hukum pelaburan dalam skim ASB, ASN dan pelaburan-pelaburan lain seumpamanya. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa hukum pelaburan dalam skim ASB, ASN dan pelaburan-pelaburan lain seumpamanya adalah diharuskan. baca selanjutnya
165
Tajuk
:

Kaedah Melaksanakan Ibadat Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi

Kategori: Ibadah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 28 Okt 2007 telah membincangkan mengenai kaedah melaksanakan ibadat bagi pesakit yang menggunakan Beg Kolostomi. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:1. Pesakit-pesakit yang terpaksa menggunakan beg kolostomi adalah termasuk di dalam golongan orang yang uzur syar"ie dan mereka tidak baca selanjutnya
166
Tajuk
:

Hukum Jual Beli Emas Dan Pelaburannya

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Hukum Jual Beli Emas Dan Pelaburannya dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat membuat garis panduan jual beli emas dan pelaburannya seperti berikut: a. Syarat umum ju baca selanjutnya
167
Tajuk
:

Hukum Memindahkan Mayat Ke Tapak Perkuburan Yang Baru Kerana Dharurat

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 23 Sep 2001 telah membincangkan hukum memindahkan mayat ke tapak perkuburan yang baru kerana dharurat. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Perpindahan mayat dari tanah perkuburan kerana dharurat adalah diharuskan. Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 1996. Mengenai m baca selanjutnya
168
Tajuk
:

Wasiat Kepada Waris

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 5 Sep 1989 telah membincangkan mengenai wasiat kepada waris. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Wasiat kepada waris yang tidak mendapat kelulusan semua waris, iaitu sebahagian memberi kelulusan, maka sah pada bahagian yang memberi kelulusan dan tidak sah pada ba baca selanjutnya
169
Tajuk
:

Fatwa Tentang Buku Irsyad Al Asfiya’ Ila Tariqati Khatmul Aulia Yang Disusun Oleh Ahmad Al-Hadi Al-Hasani Al-Maghribi Terjemahan Dalam Bahasa Melayu (Meniti Jalan Hidayah Menuju Tariqah Khatmul Aulia) Yang Diamalkan Oleh Ustaz Yahya Bin Zakaria Dan P

Kategori: Akidah
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
1.     Setelah meneliti kandungan buku tersebut, mesyuarat bersetuju menfatwakan buku tersebut mengandungi ajaran dan fahaman yang menyeleweng serta meragukan daripada ajaran Islam.           Berikut adalah perkara yang menyeleweng dan meragukan sebagaimana yang terkandung di dalam buku tersebut;  baca selanjutnya
170
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Masalah Jemaah Haji Malaysia Melontar Jamrah Selepas Fajar Haji 13 Zulhijjah

Kategori: Ibadah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 24 Mac 1996 telah membincangkan mengenai masalah jemaah haji Malaysia melontar jamrah selepas fajar haji 13 Zulhijjah. Mesyuarat membuat keputusan fatwa sebagaimana berikut: Oleh kerana ada pendapat  yang  membolehkan melontar selepas fajar 13 Zulhijj baca selanjutnya
171
Tajuk
:

Fatwa Pindah Mazhab Berhubung Dengan Wuduk Jemaah Haji

Kategori: Ibadah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 5 Ogos 1995 telah membincangkan mengenai fatwa pindah mazhab berhubung dengan wuduk jemaah haji. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: Bahawa buat masa ini agak menyulitkan andainya para Jemaah Haji dan Umrah dianjur supaya mengamalkan hukum wudhuk berdasarkan pendapat mazhab lain baca selanjutnya
172
Tajuk
:

Status Kesucian Ikan Yang Diberi Makanan Tidak Halal

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 21 Dis 2006 telah membincangkan status kesucian ikan yang diberi makanan tidak halal. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa ikan yang dipelihara di dalam kolam, tasik, lombong dan seumpamanya serta diberi makanan yang berasal daripada daging babi dan anggota-anggotanya yang lain adalah haram dimakan dan para penternak ikan dilarang memberi i baca selanjutnya
173
Tajuk
:

Prospek Sistem Perbankan Islam di masa hadapan

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Prospek Sistem Perbankan Islam di masa hadapan sangat bergantung kepada :-a) Sikap masyarakat dan pandangan mereka terhadap muamalat secara Islam.b) Pihak bertanggungjawab yang membuat dasar, kalau mereka benar- benar serius, bukan sekadar melepaskan batuk ditangga sahaja, sistem ini akan dapat mempertingkatkan daya saing. baca selanjutnya
174
Tajuk
:

Menangkis dakwaan pihak yang menganggap sistem Perbankan Islam sama dengan sistem Perbankan Konvensional

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Dakwaan yang menyatakan tidak wujud perbezaan, hanya satu dakwaan yang tidak dapat dibuktikan. Dakwaan itu mungkin dikeluarkan secara rambang tanpa dibuat kajian secara lebih telus dan adil. Mungkin terbit dari operasi perbankan secara Islam mengambil untung pada kadar 8% disamakan dengan pengambilan kadar faedah 8% atau 9% atau 10% oleh pihak Bank Konvensional. Tetapi pihak yang mendakwa itu patut membuat kira-kira yang tepat bagi menunjukkan perbezaan sebenar. baca selanjutnya
175
Tajuk
:

Adakah Sistem Perbankan Islam dapat mengharungi cabaran kepesatan ekonomi sekarang?

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, bahawa sistem perbankan secara Islam ini, boleh disifatkan sebagai masih baru. sistem ini perlu diberi masa untuk membuktikan keupayaannya dan mendapat keyakinan dari masyarakat. Selagi sistem ini belum dapat memasuki arus perdana, selama itulah sistem ini akan menghadapi halangan dan rintangan untuk menyaingi sistem kewangan dan ekonomi yang sudah bertapak begitu lama dan berakar umbi dalam pemikiran masyarakat. baca selanjutnya
176
Tajuk
:

Perbezaan Sistem Perbankan Islam dengan Sistem Perbankan Konvensional

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Perbezaan Sistem Perbankan secara Islam dengan Sistem Perbankan Konvensional boleh dilihat kepada konsep dan operasi.Konsep Perbankan Islam muamalatnya tanpa riba, amalan ini sudah tentu direstui Islam. Manakala operasi, kita dapati pihak bank dan pelanggan melakukan akad berdasarkan kepada perkongsian untung dan rugi, iaitu sama-sama menerima keuntungan mengikut pembahagian peratus yang telah disepak baca selanjutnya
177
Tajuk
:

Sistem Perbankan Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Kewujudan Sistem Perbankan Islam dinegara ini adalah satu alternatif kepada umat Islam, dan rakyat negara ini dapat berurusniaga dan bermuamalat dari sudut kewangan mengikut dasar yang tidak berlawanan dengan hukum Islam. Kalau terdapat kelemahan dari segi operasi, hal tersebut boleh diperkemaskan dari semasa ke semasa.Bagi saya, sistem yang diperkenalkan ini telah menampakkan perkembangan yang positi baca selanjutnya
178
Tajuk
:

Adakah Sistem Perbankan Islam sesuai untuk orang Islam sahaja?

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Memang sistem perbankan secara Islam adalah untuk umum, bukan untuk orang-orang Islam sahaja. Masalah sekarang ini, orang Islam sendiri belum memberi kepercayaan sepenuhnya kepada sistem ini, apa lagi kepada mereka yang bukan Islam.Bagi saya keyakinan dan kepercayaan orang-orang Islam sendiri terhadap kemampuan sistem kewangan secara Islam ini sangat penting. baca selanjutnya
179
Tajuk
:

Hukum Berkaitan Perceraian

Kategori: Munakahat
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Kalau lafaz yang dikeluarkan oleh suami " kalau macam tu aku cerai talak tiga" hukumnya tidak jatuh talak kerana bukan taklik cerai atau lafaz insyaiyyah. baca selanjutnya
180
Tajuk
:

Fatwa Berkenaan Nikah Secara Wali Tahkim

Kategori: Munakahat
Tahun: 1998
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Jun 1998 telah membincangkan mengenai fatwa berkenaan nikah secara Wali Tahlim. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:Bahawa amalan perkahwinan umat Islam di negeri ini secara Wali Tahkim dan di negeri-negeri yang mempunyai Syauqah Islamiah adalah tidak sah kerana tidak memenuhi s baca selanjutnya
181
Tajuk
:

Fatwa Berhubung Tuntutan Harta Sepencarian Oleh Waris Si Isteri Yang Meninggal Dunia

Kategori: Munakahat
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 18 Ogos 2002 telah membincangkan mengenai fatwa berhubung tuntutan harta sepencarian oleh waris si isteri yang meninggal dunia. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:1) Tuntutan harta sepencarian oleh pihak yang masih hidup seperti isteri yang menuntut harta sepencarian suaminya adal baca selanjutnya
182
Tajuk
:

Kemalangan Jalanraya Dan Kesannya Dari Segi Hukum Syara'

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan membincangkan kemalangan jalan raya dan kesannya dari segi hukum syara'. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju memfatwakan bahawa sekiranya berlaku kehilangan nyawa pengguna jalanraya disebabkan kemalangan yang berpunca daripada kecuaian beliau sendiri, ia tidak boleh dihukumkan sebagai perbuatan membunuh diri, dan sekiranya kemalangan itu telah menyebabkan kehilangan nyawa atau baca selanjutnya
183
Tajuk
:

Dakwaan produk yang di tawarkan pihak bank Islam tidak berlandaskan prinsip syariah

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Saya tidak begitu jelas mengenai persoalan ini. Produk-produk yang ditawarkan tidak menepati prinsip-prinsip syariah, itu yang mana?Setakat maklumat yang ada pada saya, pihak-pihak institusi kewangan yang beroperasi secara Islam ini ada melantik panel-panel syariah yang bertanggungjawab dalam mensihati pihak bank, yang sentiasa memantau perjalanan dan operasi dari semasa ke semasa. Biasanya dakwaan di baca selanjutnya
184
Tajuk
:

Hukum Menghadiri Majlis Sambutan Perayaan Agama Lain.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Menghadiri majlis sambutan perayaan agama lain seperti Deepavali, Tahun Baru Cina dan sebagainya perlu dilihat kepada:a) Niat untuk menarik kepada Islam, kehadiran itu untuk memperlihatkan keindahan Islam kepada mereka, bahawa Islam adalah agama yang ada toleransi.b) Tidak meredhai agama lain dan tidak melakukan sesuatu yang ditegah o baca selanjutnya
185
Tajuk
:

Hukum Orang Islam Membuat Atau Mencantikkan Objek Berbentuk Binatang.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Soalan yang dikemukakan terlalu umum tidak diperincikan maka jawapan juga berbentuk umum.Terdapat beberapa hadis mengenai mengukir, melukis membuat gambar atau patung. Daripada hadis-hadis tersebut Ulamak berpendapat bahawa melukis, mengukir atau membuat apa sahaja objek yang mempunyai nyawa seperti manusia, haiwan yang berlembaga, berbentuk cukup anggota hidupnya adalah haram. Sebaliknya iaitu apabil baca selanjutnya
186
Tajuk
:

Hukum Wakaf Bagi Tanah Bertaraf 'Hak Milik Terhad'

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2005
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 31 Julai2005 telah membincangkan hukum wakaf bagi tanah 'Hak Milik Terhad'. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Tanah-tanah wakaf yang diletakan di bawah kenaziran atau kawalan majlis adalah diiktiraf sebagai wakaf muabbad (kekal) sama ada tanah-tanah tersebut baca selanjutnya
187
Tajuk
:

Hukum Dan Penjelasan Mengenai Pembelian Harta-Harta Lelong Yang Dijual Secara Lelong Oleh Agensi-Agensi Kerajaan.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah membincangkan hukum dan penjelasan mengenai pembelian harta-harta lelong yang dijual secara lelong oleh agensi-agensi kerajaan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Harta-harta yang dijual secara lelong oleh agensi-agensi kerajaan seperti Kastam dan lain-lain, sekiranya harta-h baca selanjutnya
188
Tajuk
:

Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 6 Jan 2008 telah membincangkan hukum berjabat tangan dengan wanita ajnabi. Mesyuarat telah membuat keputusan sebagaimana berikut: Isu hukum berjabat tangan antara lelaki dengan wanita ajnabi ini termasuk perkara khilafiah yang furu" dan ia bukan merupakan perkara usul. Oleh itu, mesyuarat mengambil kepu baca selanjutnya
189
Tajuk
:

Kajian Semula Mengenai Fatwa Wasiat Wajibah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Dis 2008 telah membincangkan mengenai kajian semula mengenai fatwa wasiat Wajibah. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa ????? ????? turut berhak menerima Wasiat Wajibah. Mesyuarat juga bersetuju meminda sighah Wasiat Wajibah untuk diperundangkan di Negeri Kelantan seperti be baca selanjutnya
190
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Wakaf Al-Irshod

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 23 Sep 2001 telah membincangkan fatwa mengenai Wakaf Al-Irshod. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Hukum Wakaf al-Irshod adalah sah kerana harta milik kerajaan adalah untuk kepentingan umum dan seseorang pemerintah memang berkuasa dalam bidang ini berdasarkan baca selanjutnya
191
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Masalah Perpecahan Orang Melayu Islam

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 23hb September 2001 telah membincangkan fatwa masalah perpecahan orang Mlelayu Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Ag baca selanjutnya
192
Tajuk
:

Fatwa Berhubung Dengan Masalah Menjemput Orang Bukan Islam Ke Majlis – Majlis Bercorak Agama Dan Lain-Lain Yang Diadakan Dalam Bangunan Masjid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 24 Mac 1996 telah membincangkan fatwa berhubung dengan masalah menjemput orang bukan Islam ke majlis-majlis bercorak agama dan lain-lain yang diadakan dalam bangunan masjid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Bahawa orang bukan Islam atau orang kafir boleh masuk baca selanjutnya
193
Tajuk
:

Fatwa Berhubung Dengan Pembangunan Atas Tanah Tapak Masjid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 30 Mei 1995 telah membincangkan fatwa berhubung dengan pembangunan atas tanah tapak masjid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Tanah wakaf untuk masjid adalah termasuk tapak dimana didirikan bangunan masjid dan juga kawasan atau halaman bagi masjid seta baca selanjutnya
194
Tajuk
:

Penetapan Kadar Perbelanjaan Dharuriat.

Kategori: Zakat
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 12 Sep 1999 telah membincangkan mengenai penetapan kadar perbelanjaan Dharuriat. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:1) Ketetapan kadar perbelanjaan dharuriat yang paling sederhana bagi satu tahun untuk diri dan keluarga di bawah tanggungan ialah : baca selanjutnya
195
Tajuk
:

Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah

Kategori: Zakat
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah membincangkan isu ini dengan teliti, Mesyuarat Jamaah Ulama" bersetuju memfatwakan seperti berikut :1. Asnaf Al-Muallafatu Qulubuhum dibahagikan kepada 2 golongan iaitu golongan Muslim dan golongan Kafir.Golongan Muslim meliputi :a. Orang yang baru memeluk Agama Islam.b. Ketua-ketua kumpulan Islam y baca selanjutnya
196
Tajuk
:

Fatwa Penggunaan Kumpulan Wang Zakat Bagi Bantuan Penyelenggaraan Tanah Kubur

Kategori: Zakat
Tahun: 2003
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 4 Ogos 2003 telah membincangkan mengenai fatwa penggunaan kumpulan wang zakat bagi bantuan penyelenggaraan tanah kubur. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: Kos penyelenggaraan tanah kubur dikekalkan di bawah kumpulan wang BaitulMal. Keputusan ini dibuat kerana mesyuarat ber baca selanjutnya
197
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Zakat Penggajian

Kategori: Zakat
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 16 Mac 1999 telah membincangkan mengenai fatwa zakat penggajian. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama’ yang bersidang pada 27 Zulkaed baca selanjutnya
198
Tajuk
:

Perincian Tentang Tafsiran Asnaf Lapan Dan Kadar Zakat Yang Ditetapkan Kepada Setiap Asnaf

Kategori: Zakat
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 8 Okt 2007 telah membincangkan mengenai perincian tentang Asnaf Lapan dan Kadar Zakat yang ditetapkan kepada setiap Asnaf. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:1. FakirOrang Islam yang tidak mempunyai harta benda atau pekerjaan atau mempunyai pe baca selanjutnya
199
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Zakat Harta-Harta Pendapatan

Kategori: Zakat
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 12 Sep 1999 telah membincangkan mengenai fatwa zakat harta-harta pendapatan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:Harta-harta pendapatan yang diperolehi dari usaha samada dalam bentuk gaji, elaun, ganjaran, pampasan atau pendapatan pemindahan atau pendapatan yang diperolehi me baca selanjutnya
200
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Senaman Yoga

Kategori: Akidah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Dis 2008 telah membincangkan fatwa mengenai senaman Yoga. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Senaman Yoga yang berasal daripada masyarakat Hindu sejak sebelum masihi lagi menggabungkan amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan dan pemujaan bagi tujuan tertentu ad baca selanjutnya
201
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Pengharaman Ajaran Azhar Bin Wahab ( Pengasas Al-Mansur Holding Sdn Bhd )

Kategori: Akidah
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 4 Julai 2004 telah membincangkan fatwa mengenai pengharaman ajaran Azhar Bin Wahab (pengasas Al-Mansur Holding Sdn Bhd). Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:1) Ajaran Azhar Bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyel baca selanjutnya
202
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Urusan Zakat Dan Pengurusan Wang Awam Majlis Agama Islam Kelantan

Kategori: Zakat
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 19 Ogos 1993 telah membincangkan mengenai fatwa mengenai urusan zakat dan pengurusan wang awam Majlis Agama Islam Kelantan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: 1) Pada asasnya zakat hendaklah segera diagihkan kepada asnafnya selepas dipungut dari pengeluar–pengeluar zakat. Ini baca selanjutnya
203
Tajuk
:

Penglibatan Orang-Orang Islam Dan Bukan Islam Dalam Upacara Perasmian Berunsur Keagamaan

Kategori: Akidah
Tahun: 1987
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 5 Mei 1987 telah membincangkan fatwa mengenai penglibatan orang-orang Islam dan bukan Islam dalam upacara perasmian berunsur keagamaan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1. Orang-orang yang bukan Islam hendaklah ditegah dan tidak dibenarkan melibatkan diri dala baca selanjutnya
204
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Ajaran Salah Di Dalam "Kitab Kashful Asrar " Cetakan Yang Ke Dua Puluh

Kategori: Akidah
Tahun: 1971
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Pada menjalankan Kuasa-kuasa yang diberikan oleh seksyen 15 dalam Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1966, maka Majlis dengan ini mengisytiharkan bahawa kitab yang bernama “ Kashful Asrar ” terjemahan Al-shaikh Mohd. Salleh Bin Abdullah Mengkabui, Cetakan yang kedua puluh, dicetak dan di terbitkan oleh Al-Matba’at Ul Ahmadiah, 101 Jalan Sultan, Singapura. Dan yang sama dengannya itu adalah kitab yang mengandungi ajaran-ajaran dan baca selanjutnya
205
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut: baca selanjutnya
206
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Puja Pantai “ Di Pantai Cinta Berahi”

Kategori: Akidah
Tahun: 1960
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Rang Persiaran “ Fatwa Jawatankuasa Ulama’ “ Dalam Warta Kerajaan Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Dan Mahkamah Kadhi No 1 Tahun 1953( Persiaran di bawah bab 42 (4) daripada undang-undang nombor 53 / 1) Bahawa mengikut bab 43 (3) daripada Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi baca selanjutnya
207
Tajuk
:

Fatwa Tentang Ajaran Awang Teh Bin Kamal ( Pak Teh Selamat )

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
 Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enekmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jamaah Ulama’ yang bersidang pada 08 Rabiulawal 1415H bersamaan 05 Ogos 1995 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa yang berikut: (1).    baca selanjutnya
208
Tajuk
:

Penerbitan Buku "Hadis Satu Penilaian Semula"

Kategori: Akidah
Tahun: 1986
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
UNDANG - UNDANG MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1966(Enakmen Bil .2 Tahun 1966)PEMBERITAHUAN DIBAWAH SEKSYEN 15. Pada menjalankan kuasa –kuasa yang diberi oleh seksyen 15 Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis mengisytiharkan perkara-perkara yang diperihalkan dalam jadual se baca selanjutnya
209
Tajuk
:

Fatwa Tentang Kumpulan Anti Hadis

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jamaah Ulama’ yang bersidang pada 02 Rejab 1416H bersamaan 25 November 1995 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa yang berikut: A.    &n baca selanjutnya
210
Tajuk
:

Hukum Menternak Buaya

Kategori: Haiwan
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 4 Nov 1990 telah membincangkan fatwa mengenai hukum menternak Buaya. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Menternak buaya harus untuk mengambil faedah dengan syarat bahaya dapat dikawal.  baca selanjutnya
211
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Sembahyang Jumaat Di Dalam Penjara Atau Pusat Tahanan

Kategori: Ibadah
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 23hb September 2001 telah membincangkan mengenai mengenai sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut: Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 baca selanjutnya
212
Tajuk
:

Fatwa Berkaitan Dengan Air Kumbahan

Kategori: Ibadah
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 4 Julai 2004 telah membincangkan mengenai fatwa berkaitan dengan air kumbahan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:1. Air kumbahan adalah air yang terkandung dalam kumpulan air mutanajjis dan sekiranya air ini tidak dirawat dan masih dalam keadaan ini ia tidak boleh digunakan untuk baca selanjutnya
213
Tajuk
:

Akad Nikah Menerusi Sidang Video

Kategori: Munakahat
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 24 Jan 2001 telah membincangkan mengenai akad nikah menerusi sidang video. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:1) Bahawa akad nikah menerusi sidang video adalah diharuskan dengan syarat-syarat berikut :a. Hendaklah baca selanjutnya
214
Tajuk
:

Penentuan E’ddah Wanita Putus Haid (Menopaus) (Review)

Kategori: Munakahat
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah membincangkan perkara ini berdasarkan pandangan-pandangan ulama’ silam dan semasa serta pandangan oleh pakar perubatan, mesyuarat bersetuju membuat keputusan seperti berikut: 1. Untuk menentukan Iddah wanita yang diceraikan pada usia yang belum mencapai “ ?? ?????” dalam mazhab Syafie’ iaitu 62 tahun Qamariah, yang dahulunya beliau menjalani dan mengalami suatu tempoh putus atau terhen baca selanjutnya
215
Tajuk
:

Fatwa Draf Undang-Undang Wasiat Wajibah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 30 Apr 2008 telah membincangkan fatwa mengenai golongan ajaran Syiah. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Wasiat WajibahWasiat kepada cucu baca selanjutnya
216
Tajuk
:

Pembuangan Dan Pelupusan Tisu-Tisu Manusia Daripada Pesakit

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 4 Julai 2004 telah membincangkan mengenai pembuangan dan pelupusan tisu-tisu manusia daripada pesakit. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Bahawa organ-organ dan tisu-tisu yang dibuang dan dipotong daripada badan pesakit samada daripada pesakit Islam atau buka baca selanjutnya
217
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Rawatan Hormon Bagi Wanita Yang Telah Putus Haid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1998
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Jun 1998 telah membincangkan fatwa mengenai rawatan hormon bagi wanita yang telah putus haid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:Bahawa pengambilan ubat hormon itu adalah diharuskan walaupun ianya diproses dengan menggunakan hormon yang terdapat pada air k baca selanjutnya
218
Tajuk
:

Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani Rawatan Hemodelisis

Kategori: Perubatan
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Jun 2009 telah membincangkan hukum menunaikan haji bagi pesakit yang menjalani rawatan Hemodelisis. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: Bahawa pesakit yang menghidap penyakit kronik yang tidak ada harapan sembuh seperti pesakit buah pinggang yang menjalani raw baca selanjutnya
219
Tajuk
:

Hukum Perceraian Melalui Alat-Alat Media Elektronik

Kategori: Munakahat
Tahun: 2010
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 25 April 2010 bersamaan 10 Jamadilawal 1431H telah membincangkan hukum perceraian melalui alat-alat media elektronik. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan seperti berikut : 1. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus melalui baca selanjutnya
220
Tajuk
:

Hukum Penceraian Akibat Pelanggaran Taklik

Kategori: Munakahat
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum penceraian akibat pelanggaran taklik. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut: 1) Bahawa lafaz taklik talak yang dilakukan oleh suami tetapi berlaku perceraian antara mereka (suami isteri) melalui lafaz suami atau melalui fasakh a baca selanjutnya
221
Tajuk
:

Hukum Perkahwinan Bagi Kembar Siam

Kategori: Munakahat
Tahun: 2009
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Jun 2009 telah membincangkan hukum perkahwinan bagi kembar siam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:1) Bahawa hukum perkahwinan kembar siam lelaki dan wanita yang boleh dan telah dipisahkan kedua-dua mereka adalah diharuskan sekiranya mereka berkemampuan dari s baca selanjutnya
222
Tajuk
:

Pembahagian Harta Sepencarian Kerana Perceraian Mati dan Tuntutan Waris-waris

Kategori: Munakahat
Tahun: 1970
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Kelantan
 
Keputusan (Sighah)
:
Pembahagian Harta Sepencarian Kerana Perceraian Mati Dan Tuntutan Waris-WarisSetelah membincangkan masalah ini dengan terperinci mesyuarat bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:1. Tuntutan harta sepencarian oleh pihak yang masih hidup seperti isteri yang menuntut harta sepencarian suaminya adalah diharuskan sama ada tuntutan itu k baca selanjutnya
223
Tajuk
:

Mohon Pandangan Jawatankuasa Fatwa Berkaitan Penggunaan Wang Zakat Sinf Fisabilillah Dalam Membiayai Baikpulih, Kelengkapan/Alatan Dan Ultiliti Bagi Masjid/Surau

Kategori: Zakat
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang dan hasil perbincangan yang dibuat, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-24 Penggal Ke-11 yang bersidang pada 14 Rabiul Awal 1438 bersamaan 14 Disember 2016 bersetuju memutuskan bahawa wang zakat bawah sinf fisabilillah hanya boleh digunakan untuk pembaikian, penyelenggaraan dan pembelian peralatan masjid jika tidak mendap baca selanjutnya
224
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-Duanya Oleh Ismail Bin Kassim Dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (Perahmat) Atau Seumpamanya


Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari Draf Sighah keputusan / pandangan hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-109, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Pertama Penggal Ke-12 yang be baca selanjutnya
225
Tajuk
:

Hukum Pengguguran Kandungan Ibu Hamil Yang Dijangkiti Zika

Kategori: Perubatan
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang dan hasil perbincangan yang dibuat, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-23 Penggal Ke-11 yang bersidang pada 7 Safar 1438 bersamaan 7 November 2016 telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut : baca selanjutnya
226
Tajuk
:

Pengesahan Mengenai Pengamalan Tarekat Naqsyanbandiyah Khalidiah

Kategori: Akidah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa Muzakarah mengenai pengamalan Tarekat Naqsyanbandiyah Khalidiah, tidak perlu diadakan dan surat pengesahan mengenainya tidak dikeluarkan. baca selanjutnya
227
Tajuk
:

Tarekat Naqsyambandiyyah Qadirun Yahya

Kategori: Akidah
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti penjelasan terhadap Tarekat Naqsyanbandiyyah pimpinan Profesor Qadirun Yahya yang disediakan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri jawatankuasa ini mengambil keputusan mengharamkan Tarekat Naqsyambandiyyah yang dibawa oleh Profesor tersebut kerana terdapat huraian yang bercanggah dengan ajaran dan Aqidah Islamiyyah. Orang ramai adalah diingatkan supaya berhati-hati sebelum terlibat beramal dengan tarekat bagi mengelakkan dari pembawaan baca selanjutnya
228
Tajuk
:

Permainan Mak Yong

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Permainan Mak Yong mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan agama Islam dengan adanya pergaulan lelaki dan perempuan, kata-kata tidak sopan dan bertentangan dengan nilai kesopanan. Maka jawatankuasa ini berpendapat permainan mak Yong tidak boleh diberi kebenaran.Soal membayar niat dengan permainan Mak Yong tidak diharuskan oleh syara' kerana berniat/bernazar hanya diharuskan kepada pe baca selanjutnya
229
Tajuk
:

Amalan Perbomohan Ibrahim Mat Zin

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan Maklumat Yang Diperolehi Dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-110, Kertas Jkf Bil 1/110/2017, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-2 Penggal Ke-12 Yang Bersidang Pada 3 Syaaban 1438 Bersamaan 30 April 2017 Telah Bersetuju Dan Memutuskan Untuk Mewartakan Amalan Perbomohan Ibrahim Mat Zin Ini Serta Membuat Keputusan S baca selanjutnya
230
Tajuk
:

Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim Atau Seumpamanya

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari Draf Sighah keputusan / pandangan hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-109, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Pertama Penggal Ke-12 yang be baca selanjutnya
231
Tajuk
:

Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd Yusof Cik Wook Yang Disebarkan Oleh Haji Shaari Bin Mohd Yusof

Kategori: Akidah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat dan kertas kerja yang diperolehi dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Pertama Penggal Ke-12 yang bersidang pada 2 Jamadil Akhir 1438H bersamaan 1 Mac 2017 telah bersetuju dan memutuskan untuk mewartakan ajaran ini serta membuat keputusan sebagaimana sighah fatwa berikut:- baca selanjutnya
232
Tajuk
:

Lagu Ulik Mayang

Kategori: Akidah
Tahun: 1991
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah diteliti terhadap seni kata lagu Ulik Mayang didapati ada mengandungi unsur-unsur pemujaan, maka dibandingkan perkara ini akan membawa kepada terpesongnya akidah Islamiah. Untuk memelihara kesuciannya maka perkara-perkara seperti ini hendaklah dielakkan dan ditinggalkan. baca selanjutnya
233
Tajuk
:

Fatwa Terhadap Golongan Anti Hadis

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang pada hari ini setelah meneliti dan membincangkan kertas Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia bertajuk Fatwa terhadap golongan anti hadis, maka berdasrkan fakta-fakta yang dikemukakan, jawatankuasa dengan sebulat suara memutuskan bahawa :-1. Buku bertajuk :- baca selanjutnya
234
Tajuk
:

Buku Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam

Kategori: Akidah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa yang bersidang pada hari ini bersetuju memanjangkan kepada pihak berkenaan , keputusan Jawatankuasa Ulama" yang bersidang pada 15 Rejab 1407 bersamaan 15 Mac 1987 dan sekarang ini dikenali dengan Jawatankuasa Fatwa sepertimana berikut :1. Setelah berbincang mengenai perkara di atas Jawatankuasa berpendapat bahawa Buku Aurad Muhammadiah pegangan Darul Arqam oleh Ustaz Haji Ashaari Muhammad baca selanjutnya
235
Tajuk
:

Syarikat Rufaqa’ Corporation Dan Rangkaian Syarikat Gabungannya (SRC)

Kategori: Akidah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawasanya:1. Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu telah bersetuju dan memutuskan bahawa ajaran, pegangan dan fahaman yang dibawa dan dipegang oleh Haji Ashaari bin Mihammad dan pengikutnya termasuklah orang yang terlibat secara langsung dalam Syarikat Rufaqa’ Corporation dan rangkaian syarikat gabungannya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. Ciri- ciri penyelewengan tersebut bercanggah dari s baca selanjutnya
236
Tajuk
:

Fatwa Terhadap Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bensidang pada hari ini bersetuju dengan Sighah daripada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majilis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke 75 yang bertarikh pada 12 September 2006. Keputusan MesyuaratJawatankuasa Fatwa Negeri TerengganuKali Keenam Penggal Ketujuh baca selanjutnya
237
Tajuk
:

Tanduk Rusa Yang Dikerat Ketika Masih Hidup.

Kategori: Haiwan
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa tanduk rusa yang dikerat ketika rusa masih hidup adalah suci (tidak najis), oleh itu ia harus dimanfaatkan. baca selanjutnya
238
Tajuk
:

Hukum Memakan Sotong Yang Dimasak Tanpa Dibuang Pasinya (Cecair Hitam)

Kategori: Haiwan
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke Lima Penggal Ke Sembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 bersetuju untuk mengekalkan keputusan fatwa yang telah dibuat oleh Allahyarham Syed Yusuf bin Ali Az-Zawawi ( Mufti pada tahun 1953 hingga 1975 ) iaitu pasi sotong adalah najis kerana cecair tersebut kotor dan berbau busuk jika dibiarkan lama. Cecair ini juga termasuk dalam kategori bahan kumuhan binatang dan orang yang mempunyai selera baca selanjutnya
239
Tajuk
:

Hukum Berhubung Valet DoaKategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang dihantar melalui email oleh Encik Hasrin bin Harin, Pengasas Valet Doa, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Pertama Penggal Ke-12 yang bersidang pada 2 Jamadil Akhir 1438 bersamaan 1 Mac 2017 berpandangan bahawa hukum baca selanjutnya
240
Tajuk
:

Penjelasan Mengenai Solat Jumaat Bagi Penghuni-Penghuni Pusat Serenti , Besut.

Kategori: Ibadah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menyemak semula keputusan yang telah diambil dalam mesyuarat yang lalu (kali keempat penggal kelima) dengan membuat keputusan bahawa tiada halangan dari segi hukum syarak bagi Jabatan Hal Ehwal Agama Terenganu memberi kebenaran khas kepada Pusat Serenti, Besut untuk mendirikan jumaat bagi penghuni-penghuni pusat Serenti berkenaan. baca selanjutnya
241
Tajuk
:

Sembahyang Fardhu Jumaat Bagi Penghuni-Penghuni Pusat Serenti Besut.

Kategori: Ibadah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa sembahyang jumaat tidak diwajibkan ke atas penghuni-penghuni Pusat Serenti, Besut, kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat wajib dan sah jumaat, bagaimanapun mereka diwajibkan sembahyang zohor. baca selanjutnya
242
Tajuk
:

Penggunaan Jubin Yang Tertera Kalimah

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membuat keputusan bahawa : peringatan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Rabiul Akhir 1427 bersamaan 21 Mei 2006 butiran 3.4 dipinda dan adalah menjadi seperti berikut : bahawa kalimah Allah atau lain-lain perkataan yang berkaitan dengan ajaran Islam tidak boleh dibuat hina atau diperbuat sebagai menghinanya. Termasuklah dalam ertikata perbuatan membuat hina kepada Allah ialah menulis ; mengukir ; atau menggambarkan kalimah ' الله ' pada baca selanjutnya
243
Tajuk
:

Penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran dan laungan azan dalam nada dering dan paparan skrin di dalam telefon bimbit

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-77 pada 20-21 April 2007 bahawa: Hukum penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran dan laungan azan dalam nada dering dan paparan skrin di dalam telefon bimbit adalah harus.Walau bagaimanapun, pengguna telefon bimbit hendaklah sentias baca selanjutnya
244
Tajuk
:

Sembahyang Jumaat Dalam Masa Bertugas Di Kilang Nankai Wested Spining Terengganu Sdn. Bhd Di Gong Badak.

Kategori: Ibadah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah diberi penjelasan oleh dua pegawai daripada syarikat yang tersebut mengenai perjalanan kilang dan giliran bertugas mana melibatkan 10 orang tidak dapat sembahyang jumaat dalam tempoh sebulan satu kali. Maka jawatankuasa mengambil keputusan seperti berikut :-i) Hukum menghadiri sembahyang jumaat adalah fardhu ain ke atas orang Islam kecuali bagi mereka yang uzur syarie. baca selanjutnya
245
Tajuk
:

Malam Nisfu Syaaban

Kategori: Ibadah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju pada dasarnya menerima kertas dan hendaklah diperlengkapkan serta dibawa kembali ke dalam mesyuarat Jawatankuasa ini sebelum dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama bagi tatapan dan panduan masyarakat Islam negeri ini.Mesyuarat bersetuju supaya diberi panduan kepada orang ramai supaya tidak membaca rangkaian doa malam Nisfu Syaaban : baca selanjutnya
246
Tajuk
:

Senarai Bahan-Bahan Penerbitan Al-Arqam Yang Digazetkan Haram (Terengganu)

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahan-bahan penerbitan Al-Arqam yang digazet haram oleh Kementerian Dalam Negeri digazet oleh kerajaan bahawa bahan-bahan tersebut adalah haram di negeri ini. baca selanjutnya
247
Tajuk
:

Sewa Bangunan Majlis Kepada Bank Simpanan Nasional

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah berbincang Jawatankuasa berpendapat tidak ada halangan dari segi syarak untuk memberi sewa banguan Majlis kepada Bank Simpanan Nasional sebagaimana yang diamalkan pada hari ini ( rujuk perbincangan kitab Fathul Muin Ma"a Hashiah Ia"natut Tholibin juzuk kedua muka surat 214 dan kitab Al-Ashbahu wan Nazoir muka surat 129 karangan As-Sayuti ). baca selanjutnya
248
Tajuk
:

Tindakan Penguatkuasa Menangkap/Mengkompaun Kes Tidak Sembahyang Jumaat.

Kategori: Jenayah
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti maksud soalan berdasarkan kedua-kedua contoh kes, mesyuarat bersetuju memutuskan:-a) Wanita boleh digunakan operasi menangkap/mengkompaun kes tidak sembahyang Jumaat.b) Empat orang wanita boleh menjadi saksi di Mahkamah Syariah kerana ketiadaan orang lelaki ketika sembahyang Jumaat didirikan boleh dikategorikan sebaga baca selanjutnya
249
Tajuk
:

Tangkap Khalwat

Kategori: Jenayah
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti maksud soalan-soalan berdasarkan kedua-kedua contoh kes, mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa kemusykilan yang ditimbulkan itu termasuk dalam urusan pentadbiran Bahagian Penguatkuasaan. Sehubungan dengan itu Jawatankuasa berpendapat bahawa mencegah sesuatu maksiat itu adalah dituntut supaya dilakukan dengan segera agar ia dapat dihindarkan daripada berlaku.  baca selanjutnya
250
Tajuk
:

Buku Teks Mengandungi Ayat Al-Quran.

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah diadakan perbincangan jawatankuasa berpendapat supaya diasingkan buku-buku agama dari buku-buku yang lain. Dan hendaklah dipastikan supaya buku-buku agama tidak diproseskan bagi tujuan membuat kertas mengesat najis. baca selanjutnya
251
Tajuk
:

Mayat Mangsa AIDS Dan Skim Simpanan Premium

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
YM Dato" Pengerusi memaklumkan beberapa perkara yang telah dibincang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, antaranya :-(a) Pengendalian mayat mangsa AIDS. Setelah Jawatankuasa Fatwa mendengar penjelasan daripada pihak Jabatan Kesihatan maka didapati tidak ada sebab orang-orang Islam yang mengalami AIDS tidak dimandikan. Mayat pesakit AIDS sama dengan mayat orang-orang Islam lain h baca selanjutnya
252
Tajuk
:

Tanah-Tanah Wakaf Dan Kubur Yang Terlibat Dengan Pembinaan Jalan

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1991
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah berbincang Jawatankuasa berpendapat :i) Pembinaan jalan di atas mana-mana tanah wakaf atau mana-mana tanah perkuburan adalah suatu pencerobohan terhadap tanah berkenaan menurut hukum syarak dan dan adalah ditegah dan menyalahi seksyen 214 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986.ii) Oleh kerana pe baca selanjutnya
253
Tajuk
:

Copstik (Penyepit Makanan)

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat bahawa perkara copstik (penyepit makanan) tidak termasuk dalam urusan keugamaan. Dengan yang demikian itu perusahaan mengenainya tidak ada apa-apa halangan. baca selanjutnya
254
Tajuk
:

Pindah ( Rad ) Peruntukan Di Bawah Sinf Ar-Riqab Kepada Asnaf Yang Lain

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa fatwa berpendapat tiada halangan pada syarak untuk dirad (tolak) Sinf Ar-Riqab kepada Asnaf yang lain. Begitu juga mana-mana Sinf yang lain sekiranya tiada orang-orang yang berhak menerimanya maka hendaklah diradkan juga.  baca selanjutnya
255
Tajuk
:

Sistem Perparitan Bandar Kuala Terengganu

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1991
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Di dalam kertas berkenaan dicatit bahawa tanah perkuburan yang terlibat itu merupakan rezab perkuburan Islam, tetapi setelah diteliti didapati tanah tersebut ialah tanah kerajaan oleh itu ianya hendaklah dibuat pembetulan.2. Setelah berbincang Jawatankuasa berpendapat :-i) Menurut pandangan syarak kubur-kubur Islam waji baca selanjutnya
256
Tajuk
:

Fatwa : Mahu Tarik Balik Tanah Wakaf

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti dan mengkaji permasalahan berkaitan wakaf dan pewakafan tanah untuk kemaslahatan masjid, tanah perkuburan dan sebagainya, mesyuarat bersetuju tidak boleh ditarik balik samada pewakaf itu sendiri ataupun pewarisnya.Mesyuarat juga berpendapat bahawa pemilikan apabila diwakafkan kepada masjid atau tanah perkuburan, ianya berfaedah menjadi hak Allah secara langsung dan tidak boleh ditarik baca selanjutnya
257
Tajuk
:

Membeli Rumah Dengan Wang Pinjaman Bank Dan Bagaimana Penjualannya

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa ini berpendapat penjualan adalah sah, tentang dosa terpulanglah kepadanya dengan Allah Taala oleh kerana ada interest hukumnya riba.Mengenai pembelian kedua hukumnya sah dan jika ada interest hukumnya juga riba.* Jawatankuasa ini berpendapat jualbeli dengan pinjaman bank adalah sah, adapun bermuamalah de baca selanjutnya
258
Tajuk
:

Penjualan Al-Quran , Ayat-Ayat Al-Quran Dan Buku-Buku Agama Oleh Orang Bukan Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa sebarang mashaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan buku-buku agama Islam tidak harus dijual oleh orang bukan Islam. baca selanjutnya
259
Tajuk
:

Wang Bayaran Pampasan Pengambilan Balik Tanah Wakaf

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2005
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat berpendapat bahawa wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf khas kepada Masjid Hiliran boleh digunakan bagi mendirikan bangunan di atas baki tanah tersebut sebagai Istibdal.  baca selanjutnya
260
Tajuk
:

ASN dan ASB

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti draf pandangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengenai Amanah Sham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra, mesyuarat telah membuat beberapa pembetulan adalah sebagaimana dalam lampiran berkembar.Berdasarkan kepada nas-nas daripada fuqaha Islam sebagaimana yang dipetik dan disenaraikan itu dan juga keadaan yang diamalkan oleh Amanah Saham Nasional/ Amanah baca selanjutnya
261
Tajuk
:

Wang Pampasan Dari Syarikat Insuran Yang Dibayar Kepada Keluarga Si Mati

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat bahawa wang pampasan dari syarikat insuran yang dibayar kepada keluarga si mati boleh diterima dan dibelanjakan kepada maslahah umum.  baca selanjutnya
262
Tajuk
:

Makan Gaji Bank

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat makan gaji dengan bank boleh dalam keadaan terdesak. baca selanjutnya
263
Tajuk
:

Upacara Akad Nikah

Kategori: Munakahat
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa: Bersetuju mengesyorkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bahawa: Hantaran hendaklah tidak dibawa ke dalam masjid semasa upacara akad nikah, yang perlu dibawa hanyalah maskahwin sahaja.  baca selanjutnya
264
Tajuk
:

Perkara "Bin" dan "Binti" Anak Luar Nikah.

Kategori: Munakahat
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang hari ini berpendapat: Anak luar nikah boleh di' Bin' atau 'Binti' kan dengan Abdullah dengan maksud hamba Allah, bukan atas nama bagi seseorang tertentu. baca selanjutnya
265
Tajuk
:

Pengurusan Al-Quran, Kitab-Kitab Tafsir Dan Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran Yang Tidak Boleh Digunakan.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju pada dasarnya menerima draf 'Panduan pengurusan al-Quran, Kitab-kitab tafsir dan bahan-bahan yang mengandungi ayat-ayat al-Quran yang tidak digunakan' yang disediakan oleh Timbalan Mufti (Ustaz Zainal Abidin bin Ahmad) tanpa sebarang pindaan.Draf panduan berkenaan ialah:1. Sebarang mashaf, kitab tafsir baca selanjutnya
266
Tajuk
:

Projek Tanaman Kontang Secara Berkelompok

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Bersetuju mengekalkan Garis Panduan yang sedia ada sebagai penyelesaian sementara. Garis Panduan yang dipersetujui itu adalah seperti berikut :(1) Tanah perkuburan yang diwakafkan atau tanah musabbalah ertinya tidak diketahui siapa yang mewakafkan tanah itu, tetapi penduduk di situ sejak zaman berzaman menanam mayat keluarga mereka di situ, maka hukumny baca selanjutnya
267
Tajuk
:

Peralihan Masjid Dari Tapak Asal Yang Diwakafkan Kepada Tapak Lain

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat tapak asal yang dikosongkan itu hendaklah dipelihara dan dihormati sebagai tapak masjid kerana ia tetap dihukumkan masjid. baca selanjutnya
268
Tajuk
:

Masjid Dhirar

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah perbincangan Jawatankuasa Fatwa berpendapat :-Pengertian Masjid Dhirar :Dengan merujuk kepada kitab-kitab Tafsir Masjid Dhirar ialah masjid yang didirikan dengan tujuan memusuhi orang-orang Islam, dan memudharatkan perkembangan Agama Islam, memudharatkan umatnya, membahayakan Dakwah Islamiah sebagaimana Firman Tuhan dalam Sura baca selanjutnya
269
Tajuk
:

Pertandingan Ratu Cantik

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Majlis berpendapat bahawa pertandingan ratu cantik adalah haram dan majlis minta pihak berkenaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. baca selanjutnya
270
Tajuk
:

Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman Dan Latin

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Di dalam penulisan ayat-ayat al-Quran didapati ada beberapa pendapat ulama" sepertimana berikut:-1) Penulisan al-Quran mestilah ditulis dengan Rasm Uthmani (ini Pendapat Jumhur ulama").2) Harus menulis dengan tidak mengikut Rasm Uthmani. baca selanjutnya
271
Tajuk
:

Upah Mengisi Baja Tahi Lembu Ke Dalam Karung

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mengambil upah mengisi baja tahi lembu ke dalam karung adalah harus tetapi menjual tahi lembu tidak sah mengikut hukum syara' kerana ianya merupakan bahan najis. baca selanjutnya
272
Tajuk
:

Tanah Rezab Untuk Tapak Masjid.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju tanah rezab yang diwartakan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanh Negara bagi maksud tapak masjid adalah wakaf dan sama hukumnya bagi direzab oleh kerajaan sebagai maksud tapak kubur. Dan dikawal oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu di bawah Seksyen 43 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986. baca selanjutnya
273
Tajuk
:

Bahan Masjid/Surau Yang Diroboh

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Kertas disediakan oleh Y.Bhg. Dato" Dr. Saleh bin Ismail dan Y. Bhg. Ustaz Talib bin Abdul Rahman.Setelah mengamati dan membahas dengan teliti kertas ini mesyuarat bersetuju dengan keputusan-keputusan berikut :i. Menerima kertas ini dengan beberapa pembetulan dan pindaan.(lihat lampiran 'Ba'). baca selanjutnya
274
Tajuk
:

Wakaf Skim Tunai Terengganu

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini membuat keputusan bahawa: Bersetuju dengan perlaksanaan Skim Wakaf Tunai Terengganu dan seterusnya mengesyorkan :i. Supaya syarat minimum RM 10.00 tidak dikenakan. Ini bermakna mana-mana orang boleh menyumbang seberapa banyak wang untuk disumbangkan kepada Majlis untuk membeli Harta Wakaf. baca selanjutnya
275
Tajuk
:

Wang Pampasan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Majlis berpendapat wang tersebut tidak dianggap pesaka atau tarekah yang wajib dibahagikan kepada waris-waris menurut hukum faraid. Wang tersebut adalah merupakan hadiah kepada ahli dan anak-anak simati yang masih kecil atau siapa-siapa waris yang lain menurut yang ditetapkan dalam undang-undang/ peraturan kerana itu adalah sebagai bantuan sementara kepada mereka itu supaya terlepas dari penderitaan selepas mati penangung utama dalam keluarga itu. Tidaklah berhak wari baca selanjutnya
276
Tajuk
:

Sewaan Pokok Di Atas Tanah Wakaf/Baitulmal

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat:-(i) Tanah Wakaf atau Baitulmal harus disewa untuk diusahakan.(ii) Hasil-hasil tanaman di atas tanah wakaf atau Baitulmal seperti pokok duku, kelapa, dan lain-lain buah-buahan hendaklah dijual dengan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak dan tidak sah lagi tidak harus disewa baca selanjutnya
277
Tajuk
:

Takrif Muallaf Dan Had Kemuallafan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke Tiga Penggal Ke Sepuluh yang bersidang pada 13 Mac 2013 bersetuju dengan keputusan sebagaimana berikut : Takrif Mualaf Ulama di kalangan mazhab al-Syafi’iah menyatakan bahawa mualaf adalah mereka yang baharu memeluk Islam.  baca selanjutnya
278
Tajuk
:

Pengeluaran Zakat Emas Yang Dilombong Oleh Syarikat Kerajaan

Kategori: Zakat
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Syarikat milik penuh kerajaan yang menjalankan aktiviti pengeluaran emas adalah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kerana hasilnya akan kembali kepada kerajaan juga.Keputusan mesyuarat ini dibuat adalah mengikut pandangan Ahli-ahli Perundangan Islam antaranya sepertimana yang diperuntukan di dalam kitab Fekah Az-Zakah oleh Dr. Yusof Qardhawi, Juzuk Awal At-Taba"ah baca selanjutnya
279
Tajuk
:

Cara Niat Zakat Melalui Borang Pungutan Gaji

Kategori: Zakat
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Lafaz dan cara niat zakat gaji yang terdapat dalam 'Borang Pungutan Gaji' adalah seperti berikut :i. Lafaz : 'Inilah sebahagian wang zakat yang wajib ke atas saya bagi tahun ini sebanyak _____________________(setahun) kerana Allah Taala.'ii. Masa berniat : Ketika mengisi borang potongan gaji, setahun sekali. baca selanjutnya
280
Tajuk
:

Zakat Padi Yang Dikendalikan Secara Mini Estet Oleh Pertubuhan Peladang

Kategori: Zakat
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Perbincangan :Persoalan yang ditimbulkan ialah Projek Mini Estet Padi. Cara-cara perlaksanaan projek tersebut adalah seperti berikut :-1. Pihak Pengurusan Projek : Pertubuhan Peladang kawasan Maras/Batu Rakit.2. Tuan Tanah : Ahli-Ahli Pertubuha baca selanjutnya
281
Tajuk
:

Zakat Wang KWSP.

Kategori: Zakat
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat bahawa wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja diwajibkan zakat apabila pekerja berkenaan menerima wang carumannya dan carumannya itu cukup nisab dan sampai haul dikira bermula daripada tarikh pekerja berkenaan menerima wang caruman itu. baca selanjutnya
282
Tajuk
:

Kajian Kemungkinan Wang Zakat Digunakan Bagi Membayar Gaji Kakitangan Zakat Dan Elaun Mubaligh.

Kategori: Zakat
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju pada dasarnya bahawa tiada halangan wang zakat (Sinf Amilin) digunakan untuk membayar gaji kakitangan zakat. Demikian wang zakat (Sinf Fisabilillah) digunakan untuk membayar elaun Mubaligh dengan mengabil kira lain-lain kepentingan Fisabilillah. baca selanjutnya
283
Tajuk
:

Wang Dividen Daripada Zakat Yang Disimpan Di Dalam Bank

Kategori: Zakat
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat wang dividen daripada wang zakat yang disimpan di dalam bank bukan wang zakat dan tidak terikat dengan Asnaf Zakat.  baca selanjutnya
284
Tajuk
:

Wang Zakat Terkumpul

Kategori: Zakat
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa : Kutipan wang Zakat yang tidak dapat dihabiskan kepada Asnaf pada tiap-tiap tahun hendaklah kekal sebagaimana wang zakat.Jika wang tersebut terkumpul hingga berjumlah sebegitu banyak, maka bolehlah digunakan untuk apa-apa tujuan pembangunan yang mana faedahnya kembali kepada Asnaf Zakat. baca selanjutnya
285
Tajuk
:

Zakat Padi

Kategori: Zakat
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menerima kertas kerja mengenai kaedah/cara kutipan zakat padi di daerah Besut yang disediakan oleh Nazir Zakat.Mengenai cadangan yang dikemukakan di dalam kertas kerja tersebut sebagaimana ""6.1.1' dan '6.1.2' kedua-duanya diterima - iaitu; '6.1.1' petani boleh terus mengira kadar padi masing-masing sejak di padang baca selanjutnya
286
Tajuk
:

Zakat Gaji

Kategori: Zakat
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
YM Dato" Pengerusi memaklumkan bahawa di akihr-akhir ini banyak timbul persoalan tentang zakat Gaji dan bila ianya hendak dikuatkuasakan.(1) Setelah berbincang dengan teliti maka Jawatankuasa Fatwa berpendapt menurut Mazhab Syafie pendapatan gaji diwajibkan zakat apabial cukup haul dan nisabnya. Manakala pendapat daripada Sahabat dan Tabiin seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas"ud, Muawiyah, As-Sad baca selanjutnya
287
Tajuk
:

Kasim Ahmad Dan Bacaan Al-Quran Osman Ali

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang hari ini telah berbincang mengenai gerakan menolak hadis dan ' JAM' yang ditaja oleh Kasim Ahmad dan juga bacaan ' terjemahan' quran oleh Osman Ali seorang rakyat Singapura. Perkara tersebut telah menimbulkan kekeliruan dan keluh kesah dikalangan masyarakat Islam serta mengancam akidah Islam, oleh itu perkara ini hendaklah dibincangkan dengan meluas oleh pusat Islam untuk diambil tindakan sewajarnya. baca selanjutnya
288
Tajuk
:

Zakat Pertanian

Kategori: Zakat
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa ini berpendapat bahawa tanah-tanah yang mendapat siraman air daripada parit-parit dan tali air maka kadar zakatnya adalah 1/10 ( satu persepuluh ) kerana orang yang menanam di atas tanah itu tidak mesti bersusah payah dan tidak pula berhajat kepada apa-ap tenaga untuk mendapatkan air. Tentang bayaran yang dibayar kepada kerajaan sebagai cukai yang dinamakan cukai tali air maka kadarnya tidak membebankan dan dengan itu tidak mengubahkan kadar zakat yang di baca selanjutnya
289
Tajuk
:

Pelantikan Hakim Syarie Wanita

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang pada 12 Jamadil Akhir 1437 bersamaan 21 Mac 2016 membuat keputusan adalah harus melantik wanita sebagai hakim syarie bagi mengendalikan apa-apa kes selain hudud dan qisas. baca selanjutnya
290
Tajuk
:

Wang Zakat (Asnaf Fakir/ Miskin)

Kategori: Zakat
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa telah membuat keputusan bahawa zakat fitrah dan padi hendaklah dibahagikan secara sekaligus dan dengan seberapa segera yang dapat kepada yang berhak menerimanya manakala zakat selain dari keduanya bolehlah diagihkan kepada mereka yang berhak menerimanya sama ada dengan cara sekaligus atau dengan cara bulanan bilamana difikirkan cara tersebut sesuai. baca selanjutnya
291
Tajuk
:

Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pembentang dan hasil perbincangan yang dibuat, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-23 Penggal Ke-11 yang bersidang pada 7 Safar 1438 bersamaan 7 November 2016 telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut :Haram ditulis dan diterbitkan baca selanjutnya
292
Tajuk
:

Wang Zakat Untuk Bantuan Kepada Pesakit Buah Pinggang

Kategori: Zakat
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menjadikan supaya Pesuruhjaya Hal Ehwal agama Islam membuat pembelian secara hutang terlebih dahulu. Kemudian hutang ini dibayar oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu melalui wang zakat Sinf al-Gharimin. Sekiranya baki wang dalam Sinf ini tidak mencukupi ia boleh diambil (dirad) daripada Sinf-sinf yang lain seperti Sinf ar-Riqaab atau Mualaf jika masih banyak berbaki.A baca selanjutnya
293
Tajuk
:

Pandangan Berkaitan Pesakit Buah Pinggang Untuk Dikategorikan Di Bawah Asnaf Zakat

Kategori: Zakat
Tahun: 2013
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke Tiga Penggal Ke Sepuluh yang bersidang pada 13 Mac 2013 bersetuju membenarkan pesakit buah pinggang yang menjalankan rawatan hemodialisis dibantu di bawah ansaf zakat fakir miskin. Walau bagaimanapun, bantuan tersebut hanya terhad kepada pesakit buah pinggang yang benar-benar tergolong dalam kategori fakir miskin sahaja.Adapun pesakit buah pinggan baca selanjutnya
294
Tajuk
:

Senaman Yoga dan Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
BAHAWASANYA: 1. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa bersetuju sebulat suara menerima pakai sighah fatwa mengenai kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Majlis kebangsaan Bagi hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-83 bertarikh 22-24 Oktober 2008 dengan sedikit pindaan iaitu perkataan ‘tidak sesuai’ ditukar kepada ‘haram’ dan perkataan ‘dilarang’ ditukar kepada ‘haram’. Dengan itu sighah fatw baca selanjutnya
295
Tajuk
:

Pandangan Hukum Mengenai Solat Jumaat yang Tidak Mencukupi Rukun Khutbah.

Kategori: Ibadah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa solat Jumaat yang tidak mencukupi rukun Khutbah tidak wajar dimaklumkan kepada semua anak mukim masjid berkenaan, kerana ibadat itu adalah sah mengikut sebahagian ulama" empat mazhab khususnya Imam Malik r.a. baca selanjutnya
296
Tajuk
:

Sistem Zakat Secara Korporat

Kategori: Zakat
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setiausaha memaklumkan bahawa Setiausaha Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu telah menulis surat kepadanya memaklumkan iaitu mesyuarat Jawatankuasa Zakat, Wakaf dan Baitulmal yang bersidang pada 24 Disember 1992 telah bersetuju memohon kerjasama Jawatankuasa Fatwa memberi pandangan dari segi hukum syarak mengenai cadangan mewujudkan sistem zakat secara korporat di bawah kelolaan satu badan pengurusan di peringkat kebangsaan. baca selanjutnya
297
Tajuk
:

Kajian Semula Upah Amil Zakat (Orang Perseorangan) 1/8 Bahagian

Kategori: Zakat
Tahun: 2010
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-9 Penggal ke-8 yang bersidang pada 22 Jun 2010 telah membincangkan Cadangan Kajian Semula Upah Amil Zakat (Orang Perseorangan) 1/8 Bahagian. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan cadangan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM baca selanjutnya
298
Tajuk
:

Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya (Terengganu)

Kategori: Akidah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-77 pada 20-21 April 2007 bahawa: Pameran jin, hantu dan keranda, pameran alam misteri adalah ditegah oleh Islam kerana ia boleh mendatangkan mudharat kepada akidah umat Islam. Manusia tidak dapat mencapai hakikat sebenar alam misteri jin hantu dan umat Islam tidak perlu dididik dengan perkara baca selanjutnya
299
Tajuk
:

Pegangan Dan Ajaran Ayah Pin

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat dimaklumkan bahawa Jabatan Hal Ehwal Agama telah menjalankan siasatan mengenai pegangan dan ajaran Ayah Pin yang dikembangkan di Daerah Besut. Diantara pegangan dan ajaran itu ialah :-i. Mesti jumpa Allah dan Rasul dahulu baru boleh percaya.ii. Nabi Muhammad mencantumkan kitab Zabur , Taurat dan Injil dan menjadikannya Al-Quran. baca selanjutnya
300
Tajuk
:

Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawasanya menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan telah perkenan supaya fatwa yang terkandung di dalam ini disiarkan dalam Warta.Oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 25, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini baca selanjutnya
301
Tajuk
:

Ajaran Ayah Pin

Kategori: Akidah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawasanya menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan telah perkenan supaya fatwa yang terkandung di dalam ini disiarkan dalam Warta.Oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 25, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini baca selanjutnya
302
Tajuk
:

Buku ‘Seks Islam’ Keluaran Kelab Taat Suami (KTS)

Kategori: Akidah
Tahun: 2011
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-5 Penggal Ke Sembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Buku ‘Seks Islam’ yang telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) dan telah membuat keputusan sebagaimana berikut: Buku ‘Seks Islam’ keluaran Kelab Taat Suami (KTS) adalah haram dan tidak boleh dijadikan bahan bacaan umum. baca selanjutnya
303
Tajuk
:

Hasil Lelongan Haiwan Merayau.

Kategori: Haiwan
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti dan mengamati dengan mendalam persoalan yang dikemukakan, mesyuarat bersetuju merumuskan bahawa:a) Pihak berkuasa berhak menangkap haiwan-haiwan yang merayau di kawasan-kawasan tertentu serta menganggu ketenteraman awam dan seterusnya segera memaklumkan kepada pihak tuannya, bagi menyelesaikannya mengikut Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kemaman )1989. baca selanjutnya
304
Tajuk
:

Solat Jumaat Di Pelantar Minyak

Kategori: Ibadah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
4.3.1 Mesyuarat dimaklumkan fatwa berkenaan dipohon bagi mendapatkan penjelasan hukum sembahyang jumaat di pelantar minyak di luar pantai Terengganu berdasarkan pendapat kesemua empat mazhab. Permohonan itu menggambarkan bahawa sembahyang jumaat di lokasi tersebut sangat perlu bagi dihayati kebesaran hari jumaat dan mendengar khutbah yang diharapkan dapat mengingati serta membuka hati merka yang lalai. baca selanjutnya
305
Tajuk
:

Bedah Siasat Wanita Mengikut Hukum Syara

Kategori: Perubatan
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju merujuk perkara ini kepada fatwa-fatwa mufti kerajaan Terengganu bilangan 85 dan fatwa adalah sepertimana berikut:Pembedahan mayat sebagaimana yang dilakukan di hospital-hospital pada hari ini ialah suatu perkara baru yang tidak berlaku pada zaman dahulu kala di waktu Islam masih muda kerana pada masa itu hajat tidak memerlukan ia tambahan pula sebagaimana yang diketahui perkembang baca selanjutnya
306
Tajuk
:

Pemandu Bas Tidak Dibenarkan Berjumaat

Kategori: Ibadah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa memutuskan bahawa sembahyang Jumaat hukumnya fardhu ain. Tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab uzur syarie sahaja. Dalam masalah yang tersebut di atas tidak ada jalan untuk membolehkan ditinggalkan jumaat. Oleh hal yang demikian jawatankuasa mengesyorkan supaya pihak pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu membuat perundingan dengan majikan yang berkenaan bagi mendapat penyelasaian seterusnya. baca selanjutnya
307
Tajuk
:

Korban Dan Upah Haji

Kategori: Ibadah
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa fatwa berpendapat mengenai amalan korban kepada si mati adalah tidak diharuskan oleh syara' kecuali apabila diwasiatkan oleh si mati.Mengenai ibadah upah haji yang wajib kepada simati daripada manafaat harta wakaf zuriat maka hukumnya tidak diharuskan kecuali jika ada persetujuan daripada penerima manafaat wakaf simati itu. baca selanjutnya
308
Tajuk
:

Buku Amanah Rasulullah S.A.W

Kategori: Akidah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat dimaklumkan buku ini adalah pengajaran Qadyan, isi kandungan menyalahi aqidah Islam dan boleh memesongkan aqidah orang-orang Islam.Jawatankuasa berpendapat buku ini hendaklah diharamkan dan diwartakan sepertimana yang dikehendaki oleh Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Islam 1986 Terengganu, seksyen 27. baca selanjutnya
309
Tajuk
:

Hadiah Ujian Hafaz Al-Quran Pelajar-Pelajar Sekolah Dari Peruntukan Fiisabilillah

Kategori: Zakat
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat telah menghalusi dan berpendapat sinf Fiisabilillah tidak tepat dan tidak wajar untuk dibelanjakan bagi hadiah unian Hafaz Al-Quran pelajar-pelajar sekolah. baca selanjutnya
310
Tajuk
:

Mendirikan Rumah Ibadat Agama Budha

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1991
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah berbincang dan mengkaji nas-nas yang berkaitan maka jawatankuasa yang bersidang pada hari ini berpendapat bahawa negeri Terengganu Darul Iman adalah sebuah negeri Islam. Oleh itu adalah tidak harus disisi syara' mendirikan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam atau mengizinkan mana-mana pihak untuk mendirikan kerana Allah s.w.t. mengharamkan kekufuran sebagaimana firmannya:??????????? ????????? baca selanjutnya
311
Tajuk
:

Hukum Menjual Dan Membeli Air Zam zam Al-Mubarak

Kategori: Makan dan Minum
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu telah memperhalusi dalam perkara di atas didapati bahawa tidak ada larangan atau tegahan dari syarak mengenai penjualan air zam zam. Oleh yang demikian Jawatankuasa Negeri Terengganu berpendapat tiada halangan bagi sesiapa yang memilikinya untuk menjualnya.  baca selanjutnya
312
Tajuk
:

Menyediakan Al-Quran Dan Terjemahannya Di Hotel

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa fatwa yang bersidang pada hari ini memutuskan bahawa membekal al-Quran dan terjemahannya di tiap-tiap bilik hotel tidak diharuskan kerana bilik-bilik hotel terbuka penginapannya kepada orang-orang bukan Islam sedangkan al-Quran haram disentuh oleh bukan Islam atau terjatuh ke tangan mereka. Jawatankuasa mensyorkan supaya pihak pengurusan hotel mengadakan satu tempat khas bagi kemudahan orang Islam meminta al-Quran dan terjemahannya, buku-buku dakwah dan s baca selanjutnya
313
Tajuk
:

Bantuan Kewangan Untuk PERKIM Bahagian Negeri Terengganu

Kategori: Zakat
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah berbincang maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa membuat keputusan bahawa badan-badan PERKIM kini layak menerima bantuan dari Sinf Mualaf untuk dibelanjakan bagi kebajikan saudara baru sahaja. baca selanjutnya
314
Tajuk
:

Bantuan Kepada Mangsa Banjir

Kategori: Zakat
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa telah membuat keputusan bahawa mangsa banjir tidak termasuk di dalam mana-mana asnaf zakat yang lapan. baca selanjutnya
315
Tajuk
:

Niat zakat gaji

Kategori: Zakat
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menerimapakai cara dan lafaz niat zakat gaji seperti peramalan sekarang ini iaitu 'inilah sebahagian wang zakat ke atas saya bagi tahun ini sebanyak ____________________(setahun) kerana Allah Taala.' (berniat semasa mengisi borang) baca selanjutnya
316
Tajuk
:

Kadar Emas Dijadikan Perhiasan

Kategori: Zakat
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa kadar/had emas yang dijadikan perhiasan atau pakaian yang diharuskan dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat dan melebihinya had yang sepatutnya pada "uruf orang yang setanding atau sepadan dengannya. Adapun emas perhiasan atau pakaian yang tidak diharuskan yakni yang makruh atau haram maka apabila sampai 20 mithqal atau lebih wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya. baca selanjutnya
317
Tajuk
:

Kadar Uruf Emas Perhiasan Wanita Di Negeri Terengganu

Kategori: Zakat
Tahun: 2010
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-9 Penggal ke-8 yang bersidang pada 22 Jun 2010 telah membincangkan Kertas Kerja Kadar Uruf Emas Perhiasan Wanita Di Negeri Terengganu. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Kertas Kerja mengenai "Penentuan Kadar Uruf Emas Dan Pemakaiannya Dalam Kalangan Wanita Negeri Terengganu” daripada Universiti Sultan Zainal Abid baca selanjutnya
318
Tajuk
:

Hutang Yang Tidak Berbayar

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membuat keputusan menasihatkan pihak yang berhutang mengikut terma perjanjian kerana sebarang hutang wajib dibayar. baca selanjutnya
319
Tajuk
:

Pampasan Insuran

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Di dalam mesyuarat khas, mesyuarat bersetuju bahawa wang pampasan insuran bukanlah pusaka si mati. Cara pembahagian wang berkenaan terpulang kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak insuran. baca selanjutnya
320
Tajuk
:

Pelaburan Ke Atas SwissCash Mutual Fund

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-77 pada 20-21 April 2007 bahawa: Hukum Skim Pelaburan SwissCash Mutual Fund dan seumpamanya adalah haram kerana mengandungi unsur riba dan akad mudharabah yang rosak syaratnya. baca selanjutnya
321
Tajuk
:

Pembayaran zakat fitrah melalui Sistem Khidmad Pesanan Ringkas [SMS]

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Pembayaran zakat fitrah melalui sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) hendaklah dikaji semula supaya kaedah pengeluaran zakat itu mengikut hukum syarak. Perkara-perkara yang perlu dikaji semula ialah :i. Kadar yang menjadi wang zakat dikeluarkan daripada wang pengeluar zakat tidak melalui proses pengeluar berhutang dahulu kepada syarikat pengendali SMS. baca selanjutnya
322
Tajuk
:

Pelaksanaan Wakaf Skim Tunai Terengganu

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini membuat keputusan bahawa: Bersetuju dengan perlaksanaan Skim Wakaf Tunai Terengganu dan seterusnya mengesyorkan :i. Supaya syarat minimum RM 10.00 tidak dikenakan. Ini bermakna mana-mana orang boleh menyumbang seberapa banyak wang untuk disumbangkan kepada Majlis untuk membeli Harta Wakaf. baca selanjutnya
323
Tajuk
:

Pelaburan ASB Yang Diharuskan Dalam Islam.

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menegaskan bahawa sebarang pelaburan yang menyalahi hukum syarak adalah haram. Oleh itu pelaburan dengan mana-mana pihak yang menjalankan urusniaga secara tidak pasti halalnya hendaklah diberhentikan. baca selanjutnya
324
Tajuk
:

Berkahwin Dengan Perempuan Yang Mengandung

Kategori: Munakahat
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini membuat keputusan bahawa:1. Perkahwinan tersebut adalah sah dari segi syara' sekiranya nikah itu menepati hukum syara' sekalipun perempuan itu sedang mengandung. Walau bagaimanapun perkahwinan seperti itu tidak digalakkan.2. Anak itu dibinkan kepada ibunya atau ke baca selanjutnya
325
Tajuk
:

Kalimah "Allah" Pada Kain Pakaian

Kategori: Pakaian
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah diedarkan kain yang tersebut kepada Ahli Jawatankuasa Fatwa yang hadir pada hari ini, dan setelah diteliti dan dihalusi apa yang didakwa adanya tulisan '???? ' dan lain perkataan, Jawatankuasa mendapati bahawa tulisan-tulisan tersebut tidak dapat dikesan dengan jelas. Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini berpendapat kain tersebut sama seperti kain-kain lain, harus dipakai. baca selanjutnya
326
Tajuk
:

Surau-Surau Sekolah.

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat bangunan surau di sekolah-sekolah itu hanyalah bertaraf musolla sahaja bukanlah surau yang dikehendaki di dalam undang-undang.  baca selanjutnya
327
Tajuk
:

Hal Ehwal Dunia Di Masjid

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah berbincang mesyuarat berpendapat membuat pengumuman dalam masjid dalam perkara-perkara harus adalah diharuskan selagi ia tidak menganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya. baca selanjutnya
328
Tajuk
:

Pembedahan Mayat Di Hospital Dan Wang Pampasan.

Kategori: Perubatan
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menjawab soalan-soalan yang dikemukakan berpandukan kitab-kitab Fatwa semasa termasuk buku ' Fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Terengganu 1953-1970.Jawapan kepada soalan-soalan dalam bahagian kemusykilan pertama adalah seperti berikut:i. Pembedahan Mayat sebagaimana yang dilakukan di hospital-hospital pada hari ini ialah suatu perkara baru yang tidak berlak baca selanjutnya
329
Tajuk
:

Membina Ruang Berpagar Di Dalam Kawasan Tanah Perkuburan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat tanah perkuburan yang diwakaf secara umum adalah haram dipagar sementara tanah perkuburan yang di wakaf secara khusus untuk keluarga tertentu maka tiada halangan untuk memagarnya.  baca selanjutnya
330
Tajuk
:

Bangunan Ibadat/ Tandas Di Atas Rezab Kubur

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1989
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat tiada apa-apa halangan didirikan bangunan ibadat/ tandas di atas tanah rezab kubur sekiranya tidak terlibat perkuburan di atas tapak tersebut. baca selanjutnya
331
Tajuk
:

Kain Baju Bertulisan Ayat Al-Quran

Kategori: Pakaian
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berpendapat ayat-ayat al-Quran dan tulisan-tulisan bagi perkataan yang dimuliakan oleh Islam tidak boleh dijadikan lukisan pada kain untuk dijadikan pakaian kerana dibimbangi membawa kepada penghinaan dan sayugialah dicegahkan. baca selanjutnya
332
Tajuk
:

Kenduri Kahwin Dan Aqiqah

Kategori: Ibadah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Aqiqah adalah satu tuntutan agama, dalam melaksanakan hendaklah dilakukan dengan ikhlas dan tidak sepatutnya dicampur adukkan dengn lain-lain tujuan. baca selanjutnya
333
Tajuk
:

Pandangan Hukum Mengenai Zakat Perhiasan Wanita

Kategori: Zakat
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat membuat keputusan : peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Rabiul Akhir 1427 bersamaan 21 Mei 2006 butiran 3.4 dipinda dan adalah seperti berikut : Mesyuarat bersetuju bahawa perhiasan emas wanita ( ????? ) tidak dikenakan zakat selagi mana ia tidak melebihi kadar uruf bagi wanita-wanita Islam yang dianggarkan seberat 850 gram atau nilaian harga semasa yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. baca selanjutnya
334
Tajuk
:

Hasil Keuntungan/ Wang Hibah (Simpanan Pelaburan) Menerusi Ekaun Zakat

Kategori: Zakat
Tahun: 2001
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa hasil keuntungan / wang hibah daripada akaun simpanan yang diperolehi menerusi akaun khas zakat adalah sebahagian daripada kumpulan wang zakat. Oleh itu wang berkenaan hendaklah dikembalikan kepada akaun zakat, dan dibelanjakan untuk kepentingan asnaf-asnaf zakat sahaja. baca selanjutnya
335
Tajuk
:

Kaedah Bagi Menentukan Harga Zakat Fitrah Untuk Seluruh Negeri

Kategori: Zakat
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju supaya peramalan yang dilaksanakan sekarang bagi negeri ini hendaklah diteruskan. baca selanjutnya
336
Tajuk
:

Skim Bantuan Zakat Butir Sinf Ibnu Sabil

Kategori: Zakat
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
i. Bantuan tambang kepada pelajar-pelajar yang berjaya menyambung pelajaran di dalam atau di luar negeri.ii. Bantuan tambang pelajar-pelajar yang kesempitan wang untuk kembali ke tanah air dan pulang semula ke tempat belajar atau sebab kecemasan seperti kematian keluarga ibubapa dan sebagainya dalam tempoh pengajian.iii. Setelah berbi baca selanjutnya
337
Tajuk
:

Skim Bantuan Zakat Di Bawah Sinf Al-Gharimin

Kategori: Zakat
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Pengertian Al-Qardhul Hasan termasuklah juga orang-orang yang diterima masuk ke Pusat Pengajian Tinggi, sedangkan proses biasiswanya atau pinjamannya memakan masa manakala dianya memerlukan wang segera. Oleh itu bolehlah orang berkenaan dibantu di bawah Al-Qardhul Hasan ini.Dalam Fatwa "Skim Zakat Kepada Orang Yang Berhutang" butir 2 (iv) ayat berbunyi 'Lain-lain hutang yang difikirkan munasabah oleh baca selanjutnya
338
Tajuk
:

Skim Zakat Kepada Orang Yang Berhutang

Kategori: Zakat
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa ini berpendapat bahawa hutang yang dimaksudkan di sini terbahagi kepada dua iaitu hutang peribadi (hutang keperluan asas) dan hutang untuk kepentingan umum (maslahah umum) :1. Di antara hutang-hutang peribadi (keperluan asas) ialah seperti berikut :-i. Berhutang kerana memberi nafkah seperti makan minum, pakai baca selanjutnya
339
Tajuk
:

Pembiayaan Kewangan Kepada Gadaian Islam Melalui Peruntukan Wang Zakat

Kategori: Zakat
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa : Pembiayaan kewangan Gadaian Islam melalui peruntukan wang zakat di bawah Sinf Al-Gharimin diberi kebenaran dengan mengambil kira sesiapa yang berhak ke atas Sinf Al-Gharimin tidak dipinggirkan. baca selanjutnya
340
Tajuk
:

Kumpulan Black Metal

Kategori: Akidah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahasanya Amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, umat Islam diharamkan menyertai dan beramal dengan kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. baca selanjutnya
341
Tajuk
:

Pemandu Van Anjing Polis

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Majlis berpendapat penggunaan anjing dalam urusan-urusan tertentu tidak ada halangan menurut pandangan Islam khususnya dalam perkara yang ada kepentingan seperti perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan jenayah. baca selanjutnya
342
Tajuk
:

Lafaz dan perkataan untuk perubatan dan jampi-jampi serta guna debu lintah.

Kategori: Akidah
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa berdapat menggunakan lafaz-lafaz dan perkataan-perkataan yang kurang jelas ertinya serta tidak sahih sebutan bacaannya hendaklah dijauhi kerana dibimbangkan membawa kepada kerosakan akidah.Jawatankuasa berpendapat menggunakan ayat al-Quran atau huruf-huruf Arab sebagai tangkal azimat untuk tujuan perubatan dan lain-lain pada dasarnya tidaklah salah, walau bagaimanapun dibimbangkan penggun baca selanjutnya
343
Tajuk
:

Pengharaman Ajaran Azhar bin Wahab ( Pengasas al-Mansur Holding Sdn. Bhd. )

Kategori: Akidah
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 50(6) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1422H/2001M (En. Tr. 2/2001), setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan setelah dimaklumkan kepada Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini menyiarkan fatwa yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa di bawah seksyen 50 Enakmen ini seperti yang dinyatakan dalam jadual. baca selanjutnya
344
Tajuk
:

Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Kalimah “Allah”

Kategori: Akidah
Tahun: 2010
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu bersetuju menerima keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-82, yang telah bersetuju memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Oleh itu, wajib bagi umat Islam me baca selanjutnya
345
Tajuk
:

Bahagian Tingkat Bawah Masjid Dijadikan Tempat Letak Kereta

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang hari ini berpendapat bahawa tapak masjid itu adalah tapak yang diwakafkan bagi bangunan masjid dan tingkat bawah yang dicadangkan untuk dijadikan tempat letak kereta menurut hukum syarak adalah masjid. Oleh yang demikian sesuai dengan kesucian dan kehormatan masjid bahagian tersebut tidak harus dijadikan tempat letak kereta. baca selanjutnya
346
Tajuk
:

Penyertaan Insuran Berkelompok (Insuran hayat)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Satu mesyuarat khas bagi membincangkan perkara tersebut telah diadakan pada 23 Jamadil Awal 1421 bersamaan 23 Ogos 2000 di Jabatan Mufti Negeri Terengganu.Setelah berbincang dan membuat pertimbangan secara menyeluruh dan mendalam mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa konsep dan pengurusan insuran hayat itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam dari segi akadnya kerana ia mengandungi unsur baca selanjutnya
347
Tajuk
:

Telah Kahwin Tetapi Mengaku Bujang.

Kategori: Munakahat
Tahun: 1988
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Seseorang yang menyatakan ia masih bujang atau belum berkahwin sedangkan ia telah berkahwin sama ada dengan tujuan memperolok-olokkan atau mempersenda gurau, mesyuarat berpendapat bahawa ia adalah termasuk dalam erti kata pembohongan dan tidak membabitkan gugur talak. baca selanjutnya
348
Tajuk
:

Pegawai Penguatkuasa Syariah Yang Menjalankan Tugas Tidak Menunaikan Sembahyang Jumaat

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Tiada halangan kepada Pegawai Penguatkuasa menjalankan tugas sekiranya beliau berada dalam keadaan musafir yang tidak wajib menunaikan sembahyang Jumaat. baca selanjutnya
349
Tajuk
:

Wang Insuran

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1993
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Wang pampasan syarikat insuran ianya bukan pesaka si mati dan ianya tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak insuran.Menggunakan wang pampasan untuk tujuan upah haji adalah harus. baca selanjutnya
350
Tajuk
:

Pengharaman Kumpulan Al Arqam

Kategori: Akidah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
BAHAWASANYA menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 DULI YANG MAHA MULIA TUANKU AL-SULTAN telah perkenan supaya fatwa yang terkandung di dalam ini disiarkan dalam Warta.OLEH YANG DEMIKIAN, PADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini baca selanjutnya
351
Tajuk
:

Wang Ganjaran Perkhidmatan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1990
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
 Jawatankuasa berpendapat bahawa wang pemberian oleh majikan seperti hadiah dan pampasan kepada tangungan simati adalah tidak termasuk di dalam pengertian pesaka dan tidak perlu dibahagikan mengikut hukum faraid. baca selanjutnya
352
Tajuk
:

Wanita Menangkap/ Mengkompaun Kes Tidak Sembahyang Jumaat

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Wanita boleh digunakan operasi menangkap/ mengkompaun kes tidak sembahyang Jumaat. baca selanjutnya
353
Tajuk
:

Isu Tuntutan Penganut kristian terhadap Kalimah "Allah"

Kategori: Akidah
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
1.    Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu memutuskan bahawa lafaz "Allah" merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan dalam apa jua cara atau bentuk atau disamakan dengan agama-agama yang bukan Islam.  2.    Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang t baca selanjutnya
354
Tajuk
:

Masjid Dijadikan Asrama

Kategori: Ibadah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju menerima penjelasan lanjut mengenai perkara di atas di bawah tajuk ' Bolehkah masjid menjadi asrama pelajar' yang disediakan oleh YBhg. Dato" Hj. Mohamad Zubir bin Hj. Awang seperti di lampiran '?' berkembar.Lampiran '?'BOLEHKAH MASJID DIJADIKAN ASRAMA PELAJAR? baca selanjutnya
355
Tajuk
:

Wanita Menjadi Saksi Di Mahkamah Syariah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1999
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Empat orang wanita boleh menjadi saksi di Mahkamah Syariah kerana ketiadaan orang lelaki ketika sembahyang Jumaat didirikan boleh dikategorikan sebagai darurat. baca selanjutnya
356
Tajuk
:

Penyertaan Tabung Khairat Masjid Dan Badan Khairat Kematian Dalam ASDI.

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat bersetuju bahawa tiada halangan dari segi syarak dan terpulanglah kepada pertimbangan Jawatankuasa Masjid dan Khairat Kematian dengan mempastikan bahawa tujuan pungutan wang itu (untuk kebajikan masjid) tidak terhalang dengan sebab penyertaan dalam ASDI. baca selanjutnya
357
Tajuk
:

Garis Panduan Mengikut Hukum Syarak Berkaitan Masjid Dhirar

Kategori: Lain-lain
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah perbincangan Jawatankuasa Fatwa berpendapat :-PENGERTIAN MASJID DHIRARDengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir masjid dhirar ialah masjid yang didirikan dengan tujuan memusuhi orang-orang Islam, dan memudharatkan perkembangan Agama Islam, memudharatkan umatnya, membahayakan dakwah Islamiah sebagaimana firman Tuhan dalam Surah baca selanjutnya
358
Tajuk
:

Pembayaran Zakat Oleh Syarikat Senaraian Awam

Kategori: Zakat
Tahun: 2010
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa pada hari ini bersetuju bahawa zakat ke atas ahli hanya dikenakan kepada mereka yang beragama Islam sahaja sebagaimana keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 10 Mei 2001 Kali Ke-50. baca selanjutnya
359
Tajuk
:

Pembangunan Tanah Wakaf di Bawah Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMK-9)

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
BAHAWASANYA: Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu telah bersetuju dan memutuskan seperti berikut: 1. Status Bangunan yang Telah Siap Dibina Di Atas Tanah Wakaf        a. Bangunan yang telah siap dibina di atas tanah wakaf tidak menjadi wakaf secara automatik. Se baca selanjutnya
360
Tajuk
:

Anak Tak Sah Taraf

Kategori: Munakahat
Tahun: 2004
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 50(6) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1422H/2001M En. Tr. 2/2001), setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan setelah dimaklumkan kepada Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini menyiarkan fatwa yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa di bawah seksyen 50 Enakmen ini seperti berikut: baca selanjutnya
361
Tajuk
:

Mayat Yang Hancur Akibat Daripada Kapal Terbang Jatuh Terhempas

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1992
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah Jawatankuasa Fatwa berbincang maka jawapan bagi tiap-tiap persoalan adalah seperti berikut:1. Hendaklah diambil dikumpul dengan cara yang hormat kerana menghormati mayat dan jangan ditinggalkan sedikit pun cebisan mayat itu. Kemudian diletak ditempat yang disediakan baginya.2. Dalam keadaan hancur berkecai dan tidak dapat dibe baca selanjutnya
362
Tajuk
:

Penama Adalah Sebagai Pemegang Amanah Wang Simpanan

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawasanya menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan telah perkenan supaya fatwa yang terkandung di dalam ini disiarkan dalam Warta.Oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 25, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan in baca selanjutnya
363
Tajuk
:

Pengguguran Ke Atas Ibu Yang Mengidap (T.B)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Terengganu
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat mengambil keputusan sepertimana berikut:i) Janin di dalam kandungan terbentuk dalam beberapa peringkat iaitu peringkat awal yang dipanggil nutfah iaitu dari satu hari hingga 40 hari. Peringkat kedua "alaqah iaitu dari 41 hari hingga 80 hari. Peringkat sesudah terbentuk yang dipanggil mudhghah iaitu berumur antara 81 hari hingga 120 hari. Peringkat keempat pula ialah selepas berumur 121 hari baca selanjutnya
364
Tajuk
:

Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim

Kategori: Akidah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Fahaman dan ajaran Millah Abraham @ Ibrahim adalah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen seperti yang berikut:a) membawa ajaran dan kerajaan baharu (Millah Abraham@Ibrahim); baca selanjutnya
365
Tajuk
:

Hukum Berjihad Atas Nama Islamic State In Iraq And Syams (ISIS) Dan Seumpamanya

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Fahaman, ajaran dan ideologi al-Dawla al-Islamiya Fi Iraq Wa al-Sham (DAESH), atau juga dikenali sebagai Militan Islamic State in Iraq and Syams (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), atau Islamic State (IS) (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai IS) adalah menyeleweng dan bertentangan baca selanjutnya
366
Tajuk
:

Penggunaan Rokok Elektronik Dan Vape Dari Perspektif Hukum Syarak

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2016
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Hukum Rokok Elektronik dan Vape adalah haram di sisi syarak kerana ianya jelas menyalahi ‘maqasid syar’iyyah’ iaitu memudaratkan kesihatan, membazi baca selanjutnya
367
Tajuk
:

Hukum Istibdal Wakaf Dalam Islam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Wakaf Gantian (wakaf ibdal) ialah bermaksud menukar harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan tujuan mengekalkan harta wakaf adalah diharuskan.Harta yang akan dijad baca selanjutnya
368
Tajuk
:

Hukum Insurans (Konvensional) Dan Hukum Mempromosikannya

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu: baca selanjutnya
369
Tajuk
:

Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Polisi insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana telah bercanggah dengan teori kontrak dalam Islam. Oleh kerana polisi tersebut adalah tidak mematuhi prinsip syariah, manfaat yang telah terbit daripada polisi tersebut iaitu pampas an polisi juga dikategorikan sebagai baca selanjutnya
370
Tajuk
:

Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:1. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.2. Hendak baca selanjutnya
371
Tajuk
:

Hukum Pendermaan Dan Pemindahan Rahim 


Kategori: Perubatan
Tahun: 2015
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat sebulat suara menerima sighah keputusan seperti berikut:Hukum asal pendermaan dan pemindahan rahim adalah haram dan tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah bersifat takmiliyyah iaitu sebagai pelengkap kehidupan berkeluarga. baca selanjutnya
372
Tajuk
:

Ke Arah Membendung Pengaruh Syiah Di Sarawak

Kategori: Akidah
Tahun: 1996
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
1. Semua Mazhab Syiah dari golongan apapun tidak boleh diterima untuk diamalkan oleh orang Islam di Sarawak2. Menetapkan bahawa umat Islam di Sarawak hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akidah, Syariah dan Akhlak3. Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan Persekut baca selanjutnya
373
Tajuk
:

Merokok Pada Pandangan Islam

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
"Merokok adalah haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan pada kesihatan dan pembaziran pada perbelanjaan" baca selanjutnya
374
Tajuk
:

Kedudukan Ajaran Azhar Bin Wahab (Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn Bhd)

Kategori: Akidah
Tahun: 2005
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
i. Ajaran Azhar bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar, dan;ii. Bahawa mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamal Ajaran Azhar bin Wahab dianggap menyalahi Hukum Syarak dan wajib bertaubat. baca selanjutnya
375
Tajuk
:

Kedudukan Ajaran Qadiani

Kategori: Akidah
Tahun: 2005
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah meneliti pandangan dan cadangan yang dikemukakan, mesyuarat bersetuju menerima keputusan yang telah diambil oleh Majlis Raja-Raja dalam persidangan-persidangan yang ke-101 pada 18 Jun 1975 serta pendapat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan memutuskan bahawa ajaran ini 'terkeluar dari Islam dan pengikut-pengikutnya tidak boleh menikmati hak-hak sebagai orang Islam termasuk pengkebumian dalam Tanah Perkuburan Islam.' baca selanjutnya
376
Tajuk
:

Konsep Tasawuf Falsafah Wehdatul Ujud

Kategori: Akidah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Ahli mesyuarat bersetuju dan bersependapat menentang konsep Tasawuf Falsafah Wehdatul Ujud ini kerana ianya bertentangan dengan ajaran tasawuf Islam dan bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah baca selanjutnya
377
Tajuk
:

Fatwa Mengenai Kumpulan Darul Arqam @ Al-Arqam

Kategori: Akidah
Tahun: 1994
Status Pewartaan: Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
"A. Bahawa-i. buku yang bertajuk "Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab Tuduhan" yang ditulis oleh Ustaz HJ. Ashaari Muhammad dan isi kandungannya; danii. "Manaqib (riwayat hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi" yang ditulis oleh Mohamad Taha As-Suhaimi dan juga yang ditulis oleh pihak-pihak lain dalam sem baca selanjutnya
378
Tajuk
:

Menyambut Perayaan Valentine's Day

Kategori: Akidah
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Empat Belas, yang bersidang pada 11 Ogos 2008M/ 9 Syaaban 1429H telah membincangkan mengenai Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Sarawak) . Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat mengambil keputusan bahawa "Amalan Menyambut Hari Valentine's Day adalah haram dan bertentangan dengan ajar baca selanjutnya
379
Tajuk
:

Kumpulan Jemaah Tabligh

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesebelas, yang bersidang pada 1 Disember 2006M telah membincangkan mengenai Laporan Kajian Mengenai Kumpulan Jemaah Tabligh. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:"Kegiatan Jemaah Tabligh adalah tidak haram dan tidak perlu dibendung. Pihak Berkuasa Agama Negeri adalah disyor untuk membekalkan garis panduan kepada pihak berk baca selanjutnya
380
Tajuk
:

Hukum Sarang Burung

Kategori: Haiwan
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Dua Belas, yang bersidang pada 14 November 2007M/ 4 Zulkaedah 1428H telah membincangkan mengenai Hukum Sarang Burung. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat bersetuju bahawa hukum sarang burung adalah halal dan harus dimakan selagi ianya tidak bercampur dengan benda-benda najis. Dan hukum jual / beli dengannya baca selanjutnya
381
Tajuk
:

Nur Muhammad Menurut Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Kategori: Akidah
Tahun: 2002
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Ahli mesyuarat membuat kesimpulan dan cadangan bahawa :i) Tidak semua fahaman dan pegangan kepada "Nur Muhammad" itu sesat, kerana sebahagian ulaam mu'tabar seperti Imam Ibnu HAjar Al-Haitami, Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, Sayyidis-Syaikh Ja'far Al-Barzanji,Sulthanul Awliya' Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dan ramai lagi, menerima konsep ini dengan penafsiran yang sewajarnya tanpa melampaui batas 'aqidah da baca selanjutnya
382
Tajuk
:

Lagu Getaran Jiwa Nyanyian Bersama Kumpulan KRU dan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee

Kategori: Akidah
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Kertas ini membincangkan pandangan Islam tentang muzik yang mana ianya dibolehkan asalkan :-i. Tidak mengkhayalkan sehingga lupa kepada kewajipanii. Tidak mengandungi unsur-unsur lucahiii. Tidak mengarah kepada perbuatan dosaiv. Tidak memberangsangkan nafsuv. Tidak berlebih-l baca selanjutnya
383
Tajuk
:

Kedudukan Orang-Orang Yang Telah Diisyhtiharkan Bangkrap Oleh Mahkamah Pergi Menunaikan Haji Ke Mekah

Kategori: Ibadah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Ahli Lembaga berpendapat bahawa dari segi agama ianya dibolehkan, akan tetapi pemohon perlulah memohon kebenaran terlebih dahulu daripada Jabatan Pemegang Harta (tempat hartanya disimpan) sebelum pemohon keluar negeri mengerjakan haji yang fardhu sahaja. baca selanjutnya
384
Tajuk
:

Berbilang-Bilang Jumaat

Kategori: Ibadah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesepuluh, yang bersidang pada 18 September 2006M/ 25 Syaaban 1427H telah membincangkan mengenai Berbilang-Bilang Jumaat. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Jumaat tidak boleh berbilangan di suatu Qaryah melainkan kerana hajat.Hajat hendaklah ditentu dan dengan izin pihak yang berwajib baca selanjutnya
385
Tajuk
:

Syarikat Rufaqa' Corporation Sdn. Bhd. (Bekas Pengikut Kumpulan Darul Arqam)

Kategori: Akidah
Tahun: 2006
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesebelas, yang bersidang pada 1 Disember 2006M telah membincangkan mengenai Laporan Kegiatan Syarikat Rufaqa' Corporation Sdn. Bhd. (Bekas Pengikut Kumpulan Darul Arqam) (Sarawak) dan mesyuarat bersetuju menerima keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Kali ke 75 pada 12 September 2006 Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :  baca selanjutnya
386
Tajuk
:

Miring

Kategori: Akidah
Tahun: 1995
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Bahawa amalan Miring yang diamalkan oleh Masyarakat Iban dalam pandangan Islam adalah haram kerana ianya amalan keagamaan dan berunsur syirik.Orang Islam adalah dinasihatkan jangan mengambil bahagian dalam upacara Miring baca selanjutnya
387
Tajuk
:

Garis Panduan Untuk Kebenaran Mendirikan Masjid

Kategori: Ibadah
Tahun: 2000
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat telah bersetuju dengan keempat-empat syarat yang dibincangkan dalam kertas ini tanpa apa-apa pindaan sebagai panduan kebenaran mendirikan masjid atau surau:i) Jarak diantara sebuah masjid ke sebuah masjid tidak kurang dari satu setengah batu (7 batu persegi) kecuali kerana musyaqqah atau darurat, seperti menerusi jalan sungai, masjid tidka dapat menampung jemaah yang banyak dan sebagainya. baca selanjutnya
388
Tajuk
:

Penambahbaikan Pelaksanaan Fidyah Dan Kaffarah Di Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Kategori: Ibadah
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-102 yang bersidang pada 30 Mei 2017 bersamaan 4 Ramadan 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan membuat keputusan seperti berikut:(a)   Kadar Bayaran Fidyah adalah sebanyak RM 4.00Kadar ini berdasarkan kepada nilla baca selanjutnya
389
Tajuk
:

Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam

Kategori: Muamalat/Ekonomi
Tahun: 2008
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Lima Belas, yang bersidang pada 27 November 2008M/ 29 Zulkaedah 1429H telah membincangkan mengenai Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: "Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa berdasarkan nas-nas daripada hukum syarak, Islam membenarkan penjualan, perdagangan atau urusn baca selanjutnya
390
Tajuk
:

Penelitian Program Quran Hour Anjuran Yayasan Wawasan Ummah Ikhlas (WUI)

Kategori: Lain-lain
Tahun: 2017
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Wilayah Persekutuan
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-102 yang bersidang pada 30 Mei 2017 bersamaan 4 Ramadan 1438H telah menimbang dan meneliti perkara ini dan membuat keputusan seperti berikut :Hukum penganjuran Program Quran Hour adalah harus, tetapi pihak penganjur dan masyarakat awam perlu menepati ciri-ciri berikut: baca selanjutnya
391
Tajuk
:

Ajaran-Ajaran Sesat

Kategori: Akidah
Tahun: 2005
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesepuluh, yang bersidang pada 3 Oktober 2005M telah membincangkan mengenai Ajaran-Ajaran Sesat . Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat mengambil maklum bahawa punca berlakunya penyelewengan akidah ialah melalui penyebaran buku-buku berunsur ajaran sesat, penonjolan diri melalui kemahiran perubatan dan agama sema baca selanjutnya
392
Tajuk
:

Hukum Makan Temilok Dan Yang Berkaitan Dengannya

Kategori: Haiwan
Tahun: 2012
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke-20 telah bersidang pada 23 Februari 2012 sebulat suara menerima sighah penjelasan hukum seperti berikut:- Menurut pendapat Jumhur (Ulama Mazhab Syafi’e, Hanafi, Maliki dan Hanbali) bahawa haiwan yang tinggal di dalam air semata-mata dan tidak boleh hidup tanpa air adalah halal dimakan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Fathir ayat 12 dan Surah Al baca selanjutnya
393
Tajuk
:

Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM)

Kategori: Sosial/Syariah
Tahun: 2007
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Dua Belas, yang bersidang pada 14 November 2007M/ 4 Zulkaedah 1428H telah membincangkan mengenai Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: “Konsep, struktur dan undang-undang perniagaan MLM yang diluluskan oleh Kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Isl baca selanjutnya
394
Tajuk
:

Pungutan Zakat Gaji Melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri

Kategori: Zakat
Tahun: 1997
Status Pewartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Sarawak
 
Keputusan (Sighah)
:
Setelah membincang isi kandungan kertas kerja ini Ahli Jawatankuasa memutuskan bahawa zakat gaji boleh dipungut oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri yang dilantik sebagai amil dengan syarat-syarat seperti berikut :-i. Islamii. Mukallafiii. Memahami Hukum-Hukum Zakativ. Kemampuan Mengurus Kutipan dan Melaksanakan baca selanjutnya
395
Tajuk
:

Hukum Pemikiran Liberal Dan