Responsive image

Bil Senarai Buletin (Disusun mengikut yang terkini)
1
Tajuk
:

Buletin Al-Ifta' Edisi 2016

Tarikh: 2016
 
Kandungan
:
2
Tajuk
:

Buletin Al-Ifta' Edisi 2015

Tarikh: 2015
 
Kandungan
:
3
Tajuk
:

Buletin Al-Ifta' Edisi 2/2014

Tarikh: 2014
 
Kandungan
:
4
Tajuk
:

Buletin Al-ifta' Edisi 1/2014

Tarikh: 2014
 
Kandungan
:
5
Tajuk
:

Buletin Al-Ifta' Edisi 2 /2013

Tarikh: 2013
 
Kandungan
:
6
Tajuk
:

Buletin Al-Ifta' Januari 2013

Tarikh: 2013
 
Kandungan
:
7
Tajuk
:

Buletin al-Ifta' Jun 2011

Tarikh: 2011
 
Kandungan
:
8
Tajuk
:

Buletin al-ifta' Isu Disember 2010

Tarikh: 2010
 
Kandungan
:

Buletin al-Ifta' memaparkan program-program penyelarasan dan pemerkasaan institusi fatwa diantara JAKIM, Jabatan Mufti Negeri-negeri dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi serta pakar-pakar berkaitan hukum dan fatwa.

baca selanjutnya