Responsive image

Responsive image
Tajuk
:

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki Dan Sebaliknya


Keputusan (Sighah)
:
1. Bahawa pengkid iaitu wanita yang mempunyai penampilan dan gerak laku serta memiliki kecenderungan naluri seksual seperti lelaki. Pemakaian budaya pengkid adalah haram di sisi Islam. Pengharaman ini juga meliputi orang lelaki yang mempunyai penampilan dan gerak laku men ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Kedudukan Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama


Keputusan (Sighah)
:
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan menyokong keputusan Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Fahaman LiberaIisme Dan Pluralisme Menurut Pandangan Islam


Keputusan (Sighah)
:
a) Liberalisme bermaksud suatu aliran pemikiran yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu dalam menafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dan sumber ajaran Islam yang telah disepakati oleh para ulama muktabar. ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama


Keputusan (Sighah)
:
1. SIS Forum (Malaysia) dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. 2. Mana-mana b ... baca selanjutnya

Responsive image
Tajuk
:

Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah


Keputusan (Sighah)
:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-8 yang bersidang pada 24-25 Sep 1984 telah membincangkan Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah. Muzakarah telah memutuskan bahawa Puak Qadiani /Ahmadiah adalah puak yang terkeluar d ... baca selanjutnya

Log In
Statistik
Hubungi Kami
Jumlah Hits: 6485
Hits Bulan Lepas: 1107
Hits Bulan Ini: 1184
Jabatan Mufti Seluruh Malaysia