Responsive image

Bil. Negeri Akta/Enakmen/Ordinan Muat Turun
1 Johor Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003
2 Kedah Enakmen Mufti Dan Fatwa (Kedah Darul Aman) 2008
3 Kelantan Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994
4 Melaka Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
5 Negeri Sembilan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003
6 Pahang Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991
7 Perak Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004
8 Perlis Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perlis) 2006
9 Pulau Pinang Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004
10 Sabah Enakmen Fatwa Sabah 2004
11 Sarawak Ordinan Majlis Islam Sarawak, 2001
12 Selangor Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
13 Terengganu Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 2001
14 Wilayah Persekutuan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)